Profesionálne lepenie plastov, gúm, sendvičov

Lepenie je z hľadiska možností vzájomného spájania materiálov do montážneho celku často jedinou najvhodnejšou spojovacou metódou. Ide o proces, kedy na seba vzájomne pôsobí viac vplyvov. Metóda lepenia dopĺňa tradičné metódy mechanického alebo tepelného spájania (zváranie, spojenie pomocou nitov, skrutiek…).

Lepenie gumových okrajovLepenie prináša množstvo výhod:

 • nenarušuje vlastnosti citlivých materiálov
 • umožňuje ich vhodne skombinovať
 • výsledkom lepenia môžu byť tvary alebo vlastnosti, ktoré by sme iným spôsobom spájania nedosiahli

Čo je cieľom lepenia

Spojiť dva materiály, aby vydržali namáhanie pri používaní. Poctivé lepenie je veda, pretože sa pri ňom uplatňujú znalosti z fyziky, mechaniky, chémie a mnohých ďalších odborov.

Profesionálny „lepič“ musí pri výbere správneho lepidla poznať:

 • povrchové vlastnosti lepeného predmetu (čistotu, štruktúru povrchu)
 • chemické vlastnosti lepidiel (Jedná sa o tzv. adhézne schopnosti, teda schopnosti určitého typu lepidla priľnúť k vybranému lepenému povrchu. Ako bude zvolené lepidlo znášať záťažové situácie, teda teplotu, pracovné prostredie, namáhanie?)
 • tvar spoja (Na správnu funkčnosť lepeného spoja pôsobí nielen geometria samotného spoja, ale aj intenzita a smer namáhania, pretože lepidlá reagujú na tieto podnety inak ako napríklad mechanické upevňovacie prvky.)

Lepenie tesnenia brána plavebnej komoryLepidlo × lepiaca páska

Lepidlo = látka schopná utvoriť pevné a trvalé spojenie medzi dvoma materiálmi*. Môže byť jednozložkové, dvojzložkové, tavné, reaktívne, na báze vody alebo rozpúšťadla.

Lepiaca páska = fólia alebo papier s lepiacou vrstvou na jednej alebo oboch stranách. K trvalým lepiacim páskam patria transferové**, obojstranné a penové pásky.

Predpoklady vzniku kvalitného spoja:

 • správny návrh konštrukcie spoja
 • vhodná kombinácia lepeného materiálu a lepidla
 • prihliadnutie na chemické zloženie lepených materiálov, ich polaritu, mechanické, povrchové, fyzikálne aj chemické vlastnosti
 • posúdenie chemickej povahy, viskozity, povrchového napätia, bodu vzplanutia, vytvrdzovania, tepelnej rozťažnosti a mechanických vlastností lepidla
 • dostatočná povrchová úprava materiálu
 • dodržanie potrebného postupu pri lepení – dostatočné povrchové úpravy materiálu, čistenie a odmastenie, spôsobu nanášania lepidla, potrebnej hrúbky nanesenej vrstvy, dodržanie tlakových, teplotných i časových podmienok vytvrdzovania

Lepenie manžiet Lepíme plošné materiály, profily, lepením vytvárame tvary:

 • sendviče (zlepence z rôznych materiálov do jedného výrobku)

Využívame znalosti z lepenia plochých plastov, dokážeme účinne použiť lepidlá na kov a plast, spájame gumu s lepiacou vrstvou.

Naše limity:

 • Veľmi malé výrobky (drobné detaily, členité profily, dutinkové materiály)
 • Mimoriadne nadrozmerné výrobky (extrémna hmotnosť)

Polepovanie valcov gumouNa aké aplikácie sa naše lepené výrobky v praxi používajú:

 • dilatačné škáry pre betónové prvky (hradidlá vodných diel, protipovodňové zábrany, protihlukové steny)
 • tesnenie a dilatačné prvky pre železničnú a cestnú dopravu
 • gumové a PU vane (plochá guma s lepenými bočnými hranami)
 • medzikružie rôznych rozmerov
 • násypky v betonárňach
 • atypické tesnenia vyrobené ako sendviče (rôzne materiály zlepené dohromady)
 • zarážky so zapustenými skrutkami

Naši montéri pri oprave dopravníkových pásov aj lepení výrobkov používajú osvedčené lepidlá


Na čo sa nás zákazníci pýtajú:

Ako presne a rýchlo prilepiť výrezy z podlahovín, ktoré boli pripravené na mieru?

Nanesením priemyselnej samolepky pomocou laminovacieho zariadenia polepíme nielen takto pripravené podlahoviny, ale aj protihlukové izolácie, technické peny a mikroporézne dosky.

Možno lepiť protipádové a elastické podlahoviny, ktoré sa chladom zmršťujú a teplom rozpínajú?

Lepenie elastonových prúžkovRešpektovanie niekoľkých odporúčaní sa naozaj oplatí. 

Ako lepiť povrch, ktorý máme nad hlavou?

Na lepenie v podhľadoch, na kolmých plochách i šikminách sa našim montérom osvedčilo rýchloschnúce gélové lepidlo (pre malé plochy). Na lepenie väčších plôch a ľahších materiálov (napr. protihlukové izolácie) odporúčame použiť lepidlo v spreji.

Čo robiť, keď je potrebný „rýchly zásah“ a jedná sa o lepenie plastov alebo lepenie kovov iba malého alebo stredného rozsahu?

Pre tento prípad odporúčame sekundové lepidlá na kovy a plasty. Je však potrebné ich správne použiť. Pomocou sekundového lepidla tiež vykonávame lepenie O-krúžkov bez toho, aby lepený spoj skrehol a nakoniec povolil. Kvalitné sekundové lepidlo rýchlo a spoľahlivo spojí aj kompaktnú gumu, ktorú nemožno pri spájaní zafixovať.

Existuje univerzálne lepidlo?

Nie. Síce je možné s niektorými typmi lepidiel zlepiť viacero typov materiálov, napriek tomu však nie je jedno univerzálne lepidlo pre všetky materiály. Vždy je možné dosiahnuť najlepší spoj len s ohľadom na konkrétny lepený materiál, druh lepidla a pracovné podmienky.

TIP: Lepením to u nás nekončí: Lepené materiály ďalej spracovávame, režeme do detailných tvarov, vŕtame alebo frézujeme otvory, nanášame samolepku, montujeme – aj priamo u vás! Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti - v závislosti od materiálu a konečného použitia vždy vyberáme optimálny typ spoja a lepidla.

Kontaktujte nás, poradíme vám.

______________________________________________________________________
*) Zdroj: https://www.lepidla.cz/clanky/technologie-a-technika-lepeni---zakladni-informace
**) Transferová (beznosičová) páska je tvorená tenkou vrstvou akrylátového lepidla s vysokou lepiacou silou, chránenou iba krycou vrstvou pre spoľahlivé odvíjanie pásky v odvíjači.

Lepenie je z hľadiska možností vzájomného spájania materiálov do montážneho celku často jedinou najvhodnejšou spojovacou metódou. Ide o proces, kedy na seba vzájomne pôsobí viac vplyvov. Metóda lepenia dopĺňa tradičné metódy mechanického alebo tepelného spájania (zváranie, spojenie pomocou nitov, skrutiek…).

Lepenie gumových okrajovLepenie prináša množstvo výhod:

 • nenarušuje vlastnosti citlivých materiálov
 • umožňuje ich vhodne skombinovať
 • výsledkom lepenia môžu byť tvary alebo vlastnosti, ktoré by sme iným spôsobom spájania nedosiahli

Čo je cieľom lepenia

Spojiť dva materiály, aby vydržali namáhanie pri používaní. Poctivé lepenie je veda, pretože sa pri ňom uplatňujú znalosti z fyziky, mechaniky, chémie a mnohých ďalších odborov.

Profesionálny „lepič“ musí pri výbere správneho lepidla poznať:

 • povrchové vlastnosti lepeného predmetu (čistotu, štruktúru povrchu)
 • chemické vlastnosti lepidiel (Jedná sa o tzv. adhézne schopnosti, teda schopnosti určitého typu lepidla priľnúť k vybranému lepenému povrchu. Ako bude zvolené lepidlo znášať záťažové situácie, teda teplotu, pracovné prostredie, namáhanie?)
 • tvar spoja (Na správnu funkčnosť lepeného spoja pôsobí nielen geometria samotného spoja, ale aj intenzita a smer namáhania, pretože lepidlá reagujú na tieto podnety inak ako napríklad mechanické upevňovacie prvky.)

Lepenie tesnenia brána plavebnej komoryLepidlo × lepiaca páska

Lepidlo = látka schopná utvoriť pevné a trvalé spojenie medzi dvoma materiálmi*. Môže byť jednozložkové, dvojzložkové, tavné, reaktívne, na báze vody alebo rozpúšťadla.

Lepiaca páska = fólia alebo papier s lepiacou vrstvou na jednej alebo oboch stranách. K trvalým lepiacim páskam patria transferové**, obojstranné a penové pásky.

Predpoklady vzniku kvalitného spoja:

 • správny návrh konštrukcie spoja
 • vhodná kombinácia lepeného materiálu a lepidla
 • prihliadnutie na chemické zloženie lepených materiálov, ich polaritu, mechanické, povrchové, fyzikálne aj chemické vlastnosti
 • posúdenie chemickej povahy, viskozity, povrchového napätia, bodu vzplanutia, vytvrdzovania, tepelnej rozťažnosti a mechanických vlastností lepidla
 • dostatočná povrchová úprava materiálu
 • dodržanie potrebného postupu pri lepení – dostatočné povrchové úpravy materiálu, čistenie a odmastenie, spôsobu nanášania lepidla, potrebnej hrúbky nanesenej vrstvy, dodržanie tlakových, teplotných i časových podmienok vytvrdzovania

Lepenie manžiet Lepíme plošné materiály, profily, lepením vytvárame tvary:

 • sendviče (zlepence z rôznych materiálov do jedného výrobku)

Využívame znalosti z lepenia plochých plastov, dokážeme účinne použiť lepidlá na kov a plast, spájame gumu s lepiacou vrstvou.

Naše limity:

 • Veľmi malé výrobky (drobné detaily, členité profily, dutinkové materiály)
 • Mimoriadne nadrozmerné výrobky (extrémna hmotnosť)

Polepovanie valcov gumouNa aké aplikácie sa naše lepené výrobky v praxi používajú:

 • dilatačné škáry pre betónové prvky (hradidlá vodných diel, protipovodňové zábrany, protihlukové steny)
 • tesnenie a dilatačné prvky pre železničnú a cestnú dopravu
 • gumové a PU vane (plochá guma s lepenými bočnými hranami)
 • medzikružie rôznych rozmerov
 • násypky v betonárňach
 • atypické tesnenia vyrobené ako sendviče (rôzne materiály zlepené dohromady)
 • zarážky so zapustenými skrutkami

Naši montéri pri oprave dopravníkových pásov aj lepení výrobkov používajú osvedčené lepidlá


Na čo sa nás zákazníci pýtajú:

Ako presne a rýchlo prilepiť výrezy z podlahovín, ktoré boli pripravené na mieru?

Nanesením priemyselnej samolepky pomocou laminovacieho zariadenia polepíme nielen takto pripravené podlahoviny, ale aj protihlukové izolácie, technické peny a mikroporézne dosky.

Možno lepiť protipádové a elastické podlahoviny, ktoré sa chladom zmršťujú a teplom rozpínajú?

Lepenie elastonových prúžkovRešpektovanie niekoľkých odporúčaní sa naozaj oplatí. 

Ako lepiť povrch, ktorý máme nad hlavou?

Na lepenie v podhľadoch, na kolmých plochách i šikminách sa našim montérom osvedčilo rýchloschnúce gélové lepidlo (pre malé plochy). Na lepenie väčších plôch a ľahších materiálov (napr. protihlukové izolácie) odporúčame použiť lepidlo v spreji.

Čo robiť, keď je potrebný „rýchly zásah“ a jedná sa o lepenie plastov alebo lepenie kovov iba malého alebo stredného rozsahu?

Pre tento prípad odporúčame sekundové lepidlá na kovy a plasty. Je však potrebné ich správne použiť. Pomocou sekundového lepidla tiež vykonávame lepenie O-krúžkov bez toho, aby lepený spoj skrehol a nakoniec povolil. Kvalitné sekundové lepidlo rýchlo a spoľahlivo spojí aj kompaktnú gumu, ktorú nemožno pri spájaní zafixovať.

Existuje univerzálne lepidlo?

Nie. Síce je možné s niektorými typmi lepidiel zlepiť viacero typov materiálov, napriek tomu však nie je jedno univerzálne lepidlo pre všetky materiály. Vždy je možné dosiahnuť najlepší spoj len s ohľadom na konkrétny lepený materiál, druh lepidla a pracovné podmienky.

TIP: Lepením to u nás nekončí: Lepené materiály ďalej spracovávame, režeme do detailných tvarov, vŕtame alebo frézujeme otvory, nanášame samolepku, montujeme – aj priamo u vás! Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti - v závislosti od materiálu a konečného použitia vždy vyberáme optimálny typ spoja a lepidla.

Kontaktujte nás, poradíme vám.

______________________________________________________________________
*) Zdroj: https://www.lepidla.cz/clanky/technologie-a-technika-lepeni---zakladni-informace
**) Transferová (beznosičová) páska je tvorená tenkou vrstvou akrylátového lepidla s vysokou lepiacou silou, chránenou iba krycou vrstvou pre spoľahlivé odvíjanie pásky v odvíjači.

Produkty z článku