Návod na montáž podlahovín z Elastonu

Montáž ochranných protipádových dosiek a elastických dosiek prebieha predovšetkým pomocou lepenia na pevných nosných plochách (betón, asfalt atď.), Prípadne je možné dosky klásť pomocou spájania na kolíky (bez lepenia).

Dôležitý základný pokyn na lepenie podlahovín z Elastonu:

Naše ochranné protipádové a elastické dosky sa skladajú z gumových granulátov spojených polyuretánom. Pri týchto materiáloch sa musí počítať s rozpínaním v teple a zmrštením v chlade. Pre zamedzenie rôznych rozpätí je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa dosky pred montážou skladovali v rovnakých podmienkach. Dosky sa musia pred lepením cca 24 hodín vopred celé rozložiť a vyrovnať, až potom sa môže začať s lepením. Aby sa zabránilo vzniku škár musia sa prípadne v spojoch dosky opätovne položiť. Pokládka by nemala prebiehať pri teplotách pod 10 ° C a nie viac ako 25 ° C. Dosky sa nesmú lepiť vo vlhkom stave alebo pri daždi.

Kladenie na spojených nosných plochách (betón, asfalt atď.)

Dosky sa môžu klásť na pevných, nosných a spojených plochách (vodopriepustnými aj nepriepustnými). Lepenie prebieha za použitia polyuretánového lepidla. Pri lepení by sa malo dbať na čo najväčšiu čistotu, žiadne lepidlo nesmie pretekať alebo inak znečisťovať povrch dosky. Čas tvrdnutia lepidla býva v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu, max. 24 h. Pokládka by nemala prebiehať pri teplote nižšej ako +10 °C.

Návod na montáž podlahovín z elastonu

Návrh na montáž podkladových spojených nosných vrstiev

Celú plochu vybagrovať cca 25-30 cm hlboko. Pri väčších plochách a nepriepustnej podlahe by sa mala vložiť flexibilná drenáž s priemerom cca 100 mm. Potom aplikovať ochrannú vrstvu proti mrazu hrúbky cca 15-20 cm. Vloženie slabej vrstvy betónu hrúbky 4-6 cm (miešací pomer 1: 5, zrnenie cca 0-8), spád zohľadniť cca 1% až max 2% .Pri stanovení celkovej výšky je potrebné zohľadniť hrúbku dosky.

Kladenie na kolíky bez lepenia (betón, asfalt, dlažba, ekorastr, či inak zhutnený povrch atď.)

Dosky sa môžu klásť iba na pevných a nosných plochách (vodopriepustné i vodonepriepustné). Podklad musí byť čistý, zbavený hrubých nečistôt, vyrovnaný. Odporúča sa klásť dosky vo vopred pripravených radoch.

Rezanie, vyrezanie či iná úprava štandardného formátu protipádových a elastických dosiek

Dosky sa môžu rezať, skracovať či vyrezávať hladkým ostrým nástrojom, najlepšie nožom, vysekávacími nástrojmi, hladkým kotúčom či priamočiarou pílou na drevo so stredným ozubením. Pre ukončenie protipádových plôch odporúčame prípadne gumové obrubníky alebo klinové elastické nábehy.

Skladovanie

Pred montážou je odporúčané skladovať dosky chránené pred UV žiarením ochranou čiernou fóliou, tak ako sú dosky dodávané.

Montáž ochranných protipádových dosiek a elastických dosiek prebieha predovšetkým pomocou lepenia na pevných nosných plochách (betón, asfalt atď.), Prípadne je možné dosky klásť pomocou spájania na kolíky (bez lepenia).

Dôležitý základný pokyn na lepenie podlahovín z Elastonu:

Naše ochranné protipádové a elastické dosky sa skladajú z gumových granulátov spojených polyuretánom. Pri týchto materiáloch sa musí počítať s rozpínaním v teple a zmrštením v chlade. Pre zamedzenie rôznych rozpätí je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa dosky pred montážou skladovali v rovnakých podmienkach. Dosky sa musia pred lepením cca 24 hodín vopred celé rozložiť a vyrovnať, až potom sa môže začať s lepením. Aby sa zabránilo vzniku škár musia sa prípadne v spojoch dosky opätovne položiť. Pokládka by nemala prebiehať pri teplotách pod 10 ° C a nie viac ako 25 ° C. Dosky sa nesmú lepiť vo vlhkom stave alebo pri daždi.

Kladenie na spojených nosných plochách (betón, asfalt atď.)

Dosky sa môžu klásť na pevných, nosných a spojených plochách (vodopriepustných aj nepriepustných). Lepenie prebieha za použitia polyuretánového lepidla. Pri lepení by sa malo dbať na čo najväčšiu čistotu, žiadne lepidlo nesmie pretekať alebo inak znečisťovať povrch dosky. Čas tvrdnutia lepidla býva v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu, max. 24 h. Pokládka by nemala prebiehať pri teplote nižšej ako +10 °C.

Návod na montáž podlahovín z elastonu

Návrh na montáž podkladových spojených nosných vrstiev

Celú plochu vybagrovať cca 25-30 cm hlboko. Pri väčších plochách a nepriepustnej podlahe by sa mala vložiť flexibilná drenáž s priemerom cca 100 mm. Potom aplikovať ochrannú vrstvu proti mrazu hrúbky cca 15-20 cm. Vloženie slabej vrstvy betónu hrúbky 4-6 cm (miešací pomer 1: 5, zrnenie cca 0-8), spád zohľadniť cca 1% až max 2% .Pri stanovení celkovej výšky je potrebné zohľadniť hrúbku dosky.

Kladenie na kolíky bez lepenia (betón, asfalt, dlažba, ekorastr, či inak zhutnený povrch atď.)

Dosky sa môžu klásť iba na pevných a nosných plochách (vodopriepustných i vodonepriepustných). Podklad musí byť čistý, zbavený hrubých nečistôt, vyrovnaný. Odporúča sa klásť dosky vo vopred pripravených radoch.

Rezanie, vyrezanie či iná úprava štandardného formátu protipádových a elastických dosiek

Dosky sa môžu rezať, skracovať či vyrezávať hladkým ostrým nástrojom, najlepšie nožom, vysekávacími nástrojmi, hladkým kotúčom či priamočiarou pílou na drevo so stredným ozubením. Pre ukončenie protipádových plôch odporúčame prípadne gumové obrubníky alebo klinové elastické nábehy.

Skladovanie

Pred montážou je odporúčané skladovať dosky chránené pred UV žiarením ochranou čiernou fóliou, tak ako sú dosky dodávané.

Produkty z článku