GUMEX je držiteľom certifikátu ISO

Na základe auditu, ktorý v spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. vykonal certifikačný orgán TÜV SÜD Czech s.r.o., sme dňa 18.1.2023 obdržali certifikát, ktorý potvrdzuje zavedenie, používanie a udržiavanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2015. 

Počas auditu, ktorý prebehol na všetkých pobočkách našej spoločnosti, boli detailne skúmané zásadné procesy firmy. Audit preukázal, že spoločnosť GUMEX SK má dlhodobo zavedený a používaný systém kvality, tento systém je na veľmi dobrej úrovni a spoločnosť ho udržiava a neustále rozvíja. Náš záväzok je pokračovať v udržiavaní systému, jeho overovanie pravidelnými internými aj dozornými auditmi a tiež neustále zlepšovať všetky procesy vo firme.

Plné znenie príslušných dokumentov si môžete stiahnuť v pdf: