Blog

Rezanie vodným lúčom v Žiline aj Bratislave!

V rámci rozširovania našej výroby sme vybavili v roku 2022 aj pobočku Bratislava vodným lúčom. Vďaka tomu vám vieme narezať tesnenia či rôzne materiály rýchlejšie.