Chemické odolnosti

Napíšte požadovanú chemikáliu alebo látku, s ktorou príde nami dodaný výrobok do styku. V ďalšom kroku bude môcť vybrať koncentráciu a pracovnú teplotu (ak je uvedená). Médium môžete vyhľadať aj podľa názvu v anglickom jazyku, prípadne CAS kódu.

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?

Vyhľadať médium

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?
Odolnosť chemikáliám vybraného produktu konzultujte s naším predajným oddelením. Hodnoty uvedené v tabuľke vychádzajú z hodnôt spracovaných na základe informácií o materiáloch jednotlivých výrobcov. Vysvetlenie značenia odolnosti: 1 - výborná odolnosť: médium môže byť v trvalom kontakte s uvedeným médiom 2 - priemerná odolnosť: vhodné pre krátkodobý kontakt, médium môže byť v styku s materiálom len po obmedzenú dobu a táto má vplyv na životnosť výrobku 3 - malá odolnosť: médium môže byť v styku s materiálom len po veľmi obmedzenú dobu a táto má výrazný vplyv na životnosť výrobku 4 - nevyhovujúce pre styk s daným médiom X - odolnosť nutné overiť, v súčasnej dobe nám nie je známa