Materiál na špeciálne použitie – NBR

Potrebujete materiál, ktorý musí odolávať oleju? Ak sa v praxi stretávate s olejmi vysoko rafinovanými, odporúčame použiť materiál na báze fluorkaučuku (Viton®, FKM, FPM). Existuje však cenovo priaznivejší materiál, odolný voči často používaným olejom v priemysle. Veľmi dobre znáša aj transformátorový olej alebo tuky a oleje, ktoré sú používané v potravinárstve - jedná sa o NBR gumu. Zo širokého sortimentu NBR gúm, ktorý máme na sklade, by sme vám radi priblížili aspoň najčastejšie žiadané produkty. Olejuvzdorné gumy tiež veľmi často následne spracovávame na mieru.

NBR materiál

Čo znamená NBR

NBR = butadién-akrylonitrilový kaučuk, synteticky vyrobený, alternatíva prírodného kaučuku. Vulkanizáciou kaučuku vzniká guma.

Akú podobu má NBR v našom sortimente

 • kompaktná a mikroporézna nitrilová guma

 • gumové podlahoviny

 • hadice z materiálu NBR

 • profily z NBR

 • ploché tesnenia NBR

Pošlite nám pdopyt

Typické vlastnosti NBR

+ vysoká odolnosť voči olejom, tukom, nepolárnym * kvapalinám (benzín, nafta, letecké palivá), derivátom minerálnych olejov

+ vysoká pevnosť v ťahu

+ nízke napúčanie

+ vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a trvalej deformácii

+použitie od - 10 °C až do + 100 °C (vyššia odolnosť voči teplu než SBR **); guma odolná transformátorovému oleju vydrží až + 120 °C

+ odolnosť voči prirodzenému a tepelnému starnutiu

-nedostatočná odolnosť voči polárnym * kvapalinám (ketóny, estery, alkoholy - metanol, etanol, organické rozpúšťadlá - acetón a pod.), aromatickým a chlórovaným uhľovodíkom

- slabá odolnosť voči ozónu

Tip - tesniaci materiál je potrebné správne vybrať, preto odporúčame:

Vyžiadajte si od výrobcu oleja príslušný Katalógový list

Používajte gumy schválené výrobcom olejov. Pre bežné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobca Paramo) alebo TrafoOil (oba oleje v kategórii IV) je nutné použiť gumu FKM 6000 (na báze fluóroelastomérov) alebo NBR 2004 (na báze NBR). Tieto gumy v našich testoch obstáli.

Pre konkrétne aplikácie odporúčame vykonať základný test na odolnosť gumy voči pôsobeniu oleja v laboratóriu. Jedine tak možno zabezpečiť stálu a spoľahlivú funkčnosť.

Najžiadanejšie NBR gumy z nášho sortimentu sme porovnali podľa hlavných parametrov, v kompaktnom i mikroporéznom vyhotovení:

Typ gumy

P9540 P534 P559 P9639 7645 P518 2004 P627 T180
Objednávací kód 00412 00414 00415 00411 00443 00413 02719 00425 05460
Materiál NBR/SBR NBR NBR NBR NBR/SBR NBR NBR NBR NBR
Tvrdosť (°ShA) 65 60 70 50 65 80 68 60 -
Rozmedzie hrúbok (mm) 1-30 0,5-8 0,5-5 1-10 1-10 2-4 2-6 1;3 2-20
Šírka (mm) 1400 1400 1400 1400 1200 1400 1500 1400 1000
Pracovná teplota -10 °C / +70 °C -20 °C /+80 °C -20 °C /+80 °C -10 °C / +70 °C -25 °C / +80 °C -5 °C / +80 °C -25 °C / +120 °C -30 °C / +80 °C -10 °C / +90 °C
Ťažnost (%) 250 400 330 350 200 150 300 500 -
Pevnosť v ťahu (N/mm2) 7 11 10 5 3 10 13 11 -
Varianty s vložkou ÁNO NIE NIE NIE ÁNO NIE NIE NIE NIE
Doplňujúce informácie Vhodná na kontakt s olejmi a benzínom. Vhodná na kontakt s benzínom a olejmi (až do výšky aromatického podielu 30%). Vhodná na kontakt s väčšinou alifatických a aromatických olejov. Na kontakt s olejmi (okrem olejov aromatických). Na kontakt s olejmi (okrem olejov aromatických). Pre plynárenstvo, plynové armatúry vo vnútorných inštaláciách. Odolná kvapalným uhľovodíkom. Odolná transformátorovému oleju.*** Na využitie v potravinárstve. (Spĺňa normy pre potravinárstvo: BfR XXI, kat.2, ako aj FDA 21, časť 177.2600). Mikroporézna guma s uzavretými dutinkami, maximálna nasiakavosť vody 5 %.
Porovnanie cien za 1 m2 v hrúbke 2 mm

**

***

***

**

*

*****

****

*****

**

Zdroj: technické listy výrobcov. Pozn.: * = najnižšia cena, ***** = najvyššia cena

Okrem kompaktných NBR gúm sú pre niektoré aplikácie dôležité aj mikroporézne gumy z NBR, preto sme pridali do tejto porovnávacej tabuľky tiež gumu T180. Táto mäkká guma má dobré mechanické vlastnosti (vykazuje nízku trvalú deformáciu v tlaku). Často sa používa ako tesniaci a dopadový materiál, ale aj ako polotovar na zhotovenie dielcov a pre výrobu tesniacich prvkov s poréznou štruktúrou.

Z gúm NBR máme trvalo na sklade viac než 1 500 m².

NBR - ukážky

Olejuvzdorné podlahoviny z NBR, s dezénom

Priemyselná podlahovina odolná olejom

Tieto gumové podlahoviny zvýšia bezpečnosť vášho pracoviska (ako protišmyková gumová podlaha do vnútorných priemyselných priestorov i dopravných prostriedkov)

Pripravujeme ich takisto na mieru - táto nitrilová guma potom ďalej slúži v podobe:

 • obdĺžnika, štvorca (plného alebo s otvormi)
 • tvarových výrobkov
Názov podlahoviny METRO RW2 P9540 RW3  P9540 D70  P9540
Objednávací kód 05434 05504 05505 05506
Farba/obrázok

čierna, sivá

METRO

čierna

RW2 P9540

čierna

RW3 P9540

čierna

D70 P9540

Dezén peňiažkový pozdĺžne ryhovaný pozdĺžne ryhovaný kladivkový
Šírka v mm 1450 1250; 1400 1400 1400
Hrúbka v mm 3,2; 4; 5; 6 3 5 3
Cena za 1 m2 v hrúbke 3 mm

*

**

****

***

Zdroj: technické listy výrobcov

Do olejového a mokrého prostredia priemyselných prevádzok odporúčame použiť čistiacu rohož RAMPMAT BLACK s okrajom a nábehovou hranou.

Ďalšie olejuvzdorné materiály pre výrobu tesnenia

Oderu- aj olejuvzdorné:

Mikroporézny polyuretán – PU doska VULKOLLAN 401 vyniká vysokou oderuvzdornosťou aj výbornou odolnosťou voči minerálnym olejom, mazacím tukom, nafte aj ropným produktom.

Kompaktný polyuretán – polyuretánové dosky v rôznych farbách a v rozdielnej tvrdosti

Kde sa uplatní PU lepšie ako NBR?

Osvedčil sa najmä pre časti strojov a prístrojov, ktoré na najviac namáhaných miestach podliehajú rýchlemu opotrebovaniu.

 V našej výrobe zhotovujeme z mikroporézneho polyuretánu:

 • tesnenia (napr. medzikružia),
 • tesniace podložky pod stroje,
 • podkladové lišty pre vysekávacie stroje,
 • obloženie vibračných dopravníkových pásov a mnohé ďalšie predmety.

Odolné voči olejom prírodného pôvodu:

Silikón sa pre túto aplikáciu osvedčil lepšie ako NBR. Výrobky zo silikónovej tesniacej gumy sú veľmi často používané aj v potravinárstve.

Olejuvzdorné aj elektrostaticky vodivé:

Odolné voči agresívnym médiám, vysokým teplotám:

Profily z NBR

Medzi najžiadanejšie NBR profily patria:

Najčastejšie sa olejuvzdorné gumové profily využívajú v strojárenskom, stavebnom a automobilovom priemysle.

V našej ponuke nájdete viac ako 450 profilov z NBR.

Odporúčame: vyžiadajte si od nás názorného pomocníka - Vzorkovník gúm odolných olejom!

Vzorkovníky

 

Hadice z NBR

Hadice z tohto materiálu sú vhodné na sanie a výtlak pohonných hmôt, olejov, bionafty aj chladičových kvapalín.

Z našej ponuky hadíc na pohonné hmoty a hydraulické alebo motorové oleje si môžete vybrať  NBR hadice, ktoré sú určené len na dopravu pod tlakom, a tiež také, ktoré okrem dopravy pod tlakom umožňujú aj sanie. (Kombináciu oboch týchto vlastností ponúkajú NBR hadice tlakovonasávacie

Ako spoznáte, ktorá tlakovonasávacia hadica na oleje a pohonné hmoty je pre požadovanú aplikáciu najvhodnejšia?

Vždy odporúčame prihliadať na niekoľko základných parametrov.  

Hadice vám pripravíme tak, aby ste ich mohli vziať a ihneď bezpečne použiť:


*) Polárne kvapaliny = miešajú sa s vodou, nepolárne kvapaliny = nemiešajú sa s vodou, vo vode nerozpustné. Zdroj: Wikipedia, krátene

**) SBR = styrene-butadién rubber; butadiénstyrénový kaučuk. Vyvinutý pôvodne už v r. 1929 v Nemecku chemikom Walterom Bock. Jeho priemyselná výroba sa začala v priebehu 2. svetovej vojny. Americkej armáde pomohol nahradiť chýbajúcu dodávku prírodného kaučuku z juhovýchodnej Ázie, ktorá bola pod japonskou okupáciou pre spojenecké národy nedostupná. Z SBR sa vyrábajú napríklad pneumatiky, tesniace gumy, hadice. Má dobrú oderuvzdornosť, odoláva starnutiu. Zdroj: Wikipedia, krátené: https://en.wikipedia.org/wiki/Boots_Adams#U.S._Synthetic_Rubber_Program

***) Priemyselné oleje na trafostanice

Potrebujete materiál, ktorý musí odolávať oleju? Ak sa v praxi stretávate s olejmi vysoko rafinovanými, odporúčame použiť materiál na báze fluorkaučuku (Viton®, FKM, FPM). Existuje však cenovo priaznivejší materiál, odolný voči často používaným olejom v priemysle. Veľmi dobre znáša aj transformátorový olej alebo tuky a oleje, ktoré sú používané v potravinárstve - jedná sa o NBR gumu. Zo širokého sortimentu NBR gúm, ktorý máme na sklade, by sme vám radi priblížili aspoň najčastejšie žiadané produkty. Olejuvzdorné gumy tiež veľmi často následne spracovávame na mieru.

NBR materiál

Čo znamená NBR

NBR = butadién-akrylonitrilový kaučuk, synteticky vyrobený, alternatíva prírodného kaučuku. Vulkanizáciou kaučuku vzniká guma.

Akú podobu má NBR v našom sortimente

 • kompaktná a mikroporézna nitrilová guma

 • gumové podlahoviny

 • hadice z materiálu NBR

 • profily z NBR

 • ploché tesnenia NBR

Pošlite nám pdopyt

Typické vlastnosti NBR

+ vysoká odolnosť voči olejom, tukom, nepolárnym * kvapalinám (benzín, nafta, letecké palivá), derivátom minerálnych olejov

+ vysoká pevnosť v ťahu

+ nízke napučanie

+ vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a trvalej deformácii

+použitie od - 10 °C až do + 100 °C (vyššia odolnosť voči teplu než SBR **); guma odolná transformátorovému oleju vydrží až + 120 °C

+ odolnosť voči prirodzenému a tepelnému starnutiu

-nedostatočná odolnosť voči polárnym * kvapalinám (ketóny, estery, alkoholy - metanol, etanol, organické rozpúšťadlá - acetón a pod.), aromatickým a chlórovaným uhľovodíkom

- slabá odolnosť voči ozónu

Tip - tesniaci materiál je potrebné správne vybrať, preto odporúčame:

Vyžiadajte si od výrobcu oleja príslušný Katalógový list

Používajte gumy schválené výrobcom olejov. Pre bežné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobca Paramo) alebo TrafoOil (oba oleje v kategórii IV) je nutné použiť gumu FKM 6000 (na báze fluóroelastomérov) alebo NBR 2004 (na báze NBR). Tieto gumy v našich testoch obstáli.

Pre konkrétne aplikácie odporúčame vykonať základný test na odolnosť gumy voči pôsobeniu oleja v laboratóriu. Jedine tak možno zabezpečiť stálu a spoľahlivú funkčnosť.

Najžiadanejšie NBR gumy z nášho sortimentu sme porovnali podľa hlavných parametrov, v kompaktnom i mikroporéznom vyhotovení:

Typ gumy

P9540 P534 P559 P9639 7645 P518 2004 P627 T180
Objednávací kód 00412 00414 00415 00411 00443 00413 02719 00425 05460
Materiál NBR/SBR NBR NBR NBR NBR/SBR NBR NBR NBR NBR
Tvrdosť (°ShA) 65 60 70 50 65 80 68 60 -
Rozmedzie hrúbok (mm) 1-30 0,5-8 0,5-5 1-10 1-10 2-4 2-6 1;3 2-20
Šírka (mm) 1400 1400 1400 1400 1200 1400 1500 1400 1000
Pracovná teplota -10 °C / +70 °C -20 °C /+80 °C -20 °C /+80 °C -10 °C / +70 °C -25 °C / +80 °C -5 °C / +80 °C -25 °C / +120 °C -30 °C / +80 °C -10 °C / +90 °C
Ťažnost (%) 250 400 330 350 200 150 300 500 -
Pevnosť v ťahu (N/mm2) 7 11 10 5 3 10 13 11 -
Varianty s vložkou ÁNO NIE NIE NIE ÁNO NIE NIE NIE NIE
Doplňujúce informácie Vhodná na kontakt s olejmi a benzínom. Vhodná na kontakt s benzínom a olejmi (až do výšky aromatického podielu 30%). Vhodná na kontakt s väčšinou alifatických a aromatických olejov. Na kontakt s olejmi (okrem olejov aromatických). Na kontakt s olejmi (okrem olejov aromatických). Pre plynárenstvo, plynové armatúry vo vnútorných inštaláciách. Odolná kvapalným uhľovodíkom. Odolná transformátorovému oleju.*** Na využitie v potravinárstve. (Spĺňa normy pre potravinárstvo: BfR XXI, kat.2, ako aj FDA 21, časť 177.2600). Mikroporézna guma s uzavretými dutinkami, maximálna nasiakavosť vody 5 %.
Porovnanie cien za 1 m2 v hrúbke 2 mm

**

***

***

**

*

*****

****

*****

**

Zdroj: technické listy výrobcov. Pozn.: * = najnižšia cena, ***** = najvyššia cena

Okrem kompaktných NBR gúm sú pre niektoré aplikácie dôležité aj mikroporézne gumy z NBR, preto sme pridali do tejto porovnávacej tabuľky tiež gumu T180. Táto mäkká guma má dobré mechanické vlastnosti (vykazuje nízku trvalú deformáciu v tlaku). Často sa používa ako tesniaci a dopadový materiál, ale aj ako polotovar na zhotovenie dielcov a pre výrobu tesniacich prvkov s poréznou štruktúrou.

Z gúm NBR máme trvalo na sklade viac než 1 500 m².

NBR - ukážky

Olejuvzdorné podlahoviny z NBR, s dezénom

Priemyselná podlahovina odolná olejom

Tieto gumové podlahoviny zvýšia bezpečnosť vášho pracoviska (ako protišmyková gumová podlaha do vnútorných priemyselných priestorov i dopravných prostriedkov)

Pripravujeme ich takisto na mieru - táto nitrilová guma potom ďalej slúži v podobe:

 • obdĺžnika, štvorca (plného alebo s otvormi)
 • tvarových výrobkov
Názov podlahoviny METRO RW2 P9540 RW3  P9540 D70  P9540
Objednávací kód 05434 05504 05505 05506
Farba/obrázok

čierna, sivá

METRO

čierna

RW2 P9540

čierna

RW3 P9540

čierna

D70 P9540

Dezén peňiažkový pozdĺžne ryhovaný pozdĺžne ryhovaný kladivkový
Šírka v mm 1450 1250; 1400 1400 1400
Hrúbka v mm 3,2; 4; 5; 6 3 5 3
Cena za 1 m2 v hrúbke 3 mm

*

**

****

***

Zdroj: technické listy výrobcov

Do olejového a mokrého prostredia priemyselných prevádzok odporúčame použiť čistiacu rohož RAMPMAT BLACK s okrajom a nábehovou hranou.

Ďalšie olejuvzdorné materiály pre výrobu tesnenia

Oderu- aj olejuvzdorné:

Mikroporézny polyuretán – PU doska VULKOLLAN 401 vyniká vysokou oderuvzdornosťou aj výbornou odolnosťou voči minerálnym olejom, mazacím tukom, nafte aj ropným produktom.

Kompaktný polyuretán – polyuretánové dosky v rôznych farbách a v rozdielnej tvrdosti

Kde sa uplatní PU lepšie ako NBR?

Osvedčil sa najmä pre časti strojov a prístrojov, ktoré na najviac namáhaných miestach podliehajú rýchlemu opotrebovaniu.

 V našej výrobe zhotovujeme z mikroporézneho polyuretánu:

 • tesnenia (napr. medzikružia),
 • tesniace podložky pod stroje,
 • podkladové lišty pre vysekávacie stroje,
 • obloženie vibračných dopravníkových pásov a mnohé ďalšie predmety.

Odolné voči olejom prírodného pôvodu:

Silikón sa pre túto aplikáciu osvedčil lepšie ako NBR. Výrobky zo silikónovej tesniacej gumy sú veľmi často používané aj v potravinárstve.

Olejuvzdorné aj elektrostaticky vodivé:

Odolné voči agresívnym médiám, vysokým teplotám:

Profily z NBR

Medzi najžiadanejšie NBR profily patria:

Najčastejšie sa olejuvzdorné gumové profily využívajú v strojárenskom, stavebnom a automobilovom priemysle.

V našej ponuke nájdete viac ako 450 profilov z NBR.

Odporúčame: vyžiadajte si od nás názorného pomocníka - Vzorkovník gúm odolných olejom!

Vzorkovníky

 

Hadice z NBR

Hadice z tohto materiálu sú vhodné na sanie a výtlak pohonných hmôt, olejov, bionafty aj chladičových kvapalín.

Z našej ponuky hadíc na pohonné hmoty a hydraulické alebo motorové oleje si môžete vybrať  NBR hadice, ktoré sú určené len na dopravu pod tlakom, a tiež také, ktoré okrem dopravy pod tlakom umožňujú aj sanie. (Kombináciu oboch týchto vlastností ponúkajú NBR hadice tlakovonasávacie

Ako spoznáte, ktorá tlakovonasávacia hadica na oleje a pohonné hmoty je pre požadovanú aplikáciu najvhodnejšia?

Vždy odporúčame prihliadať na niekoľko základných parametrov.  

Hadice vám pripravíme tak, aby ste ich mohli vziať a ihneď bezpečne použiť:


*) Polárne kvapaliny = miešajú sa s vodou, nepolárne kvapaliny = nemiešajú sa s vodou, vo vode nerozpustné. Zdroj: Wikipedia, krátene

**) SBR = styrene-butadién rubber; butadiénstyrénový kaučuk. Vyvinutý pôvodne už v r. 1929 v Nemecku chemikom Walterom Bock. Jeho priemyselná výroba sa začala v priebehu 2. svetovej vojny. Americkej armáde pomohol nahradiť chýbajúcu dodávku prírodného kaučuku z juhovýchodnej Ázie, ktorá bola pod japonskou okupáciou pre spojenecké národy nedostupná. Z SBR sa vyrábajú napríklad pneumatiky, tesniace gumy, hadice. Má dobrú oderuvzdornosť, odoláva starnutiu. Zdroj: Wikipedia, krátené: https://en.wikipedia.org/wiki/Boots_Adams#U.S._Synthetic_Rubber_Program

***) Priemyselné oleje na trafostanice

Produkty z článku