Vykonávanie tlakovej skúšky hadíc

Aj keď nie je tlakovú skúšku hadíc na bežné aplikácie nutné zo zákona vykonávať, naši zákazníci ju u nás majú možnosť využiť. Nielen tlakové hadice na vodu alebo požívatiny sú používané v aplikáciách, kde je bezpečnosť prevádzky prvoradá a potvrdenie o tlakovej skúške vyžadované.

Pri kompletizácii tlakových hadíc s koncovkami dodržujeme predpísané pracovné postupy, vďaka automatizovanému skúšobnému zariadeniu vykonáme a doložíme potvrdenie o vykonaní skúšky konkrétneho kusu hadice s koncovkami vodným tlakom.

Pošlite dopyt na tlakovú skúšku

Skúšky vykonávame podľa odpovedajúcej normy

Skúšky hydrostatickým tlakom sú vykonávané podľa normy STN EN ISO 1402. Konkrétna hodnota skúšobného tlaku je stanovená podľa odporúčaní výrobcu hadice.

Parametre testovacej stolice:
  • maximálny skúšobný tlak je 40 barov
  • Maximálny priemer skúšanej hadice je 305 mm
  • maximálna dĺžka meranej hadice s koncovkami je 12 m
Priebeh tlakovej skúšky
  • Hadicu vložíme do skúšobného zariadenia a zapojíme koncovky na oboch stranách.
  • Skúšobné zariadenie uzavrieme, zaistíme a zvolíme testovací cyklus podľa typu hadice a príslušnej normy.
  • Po dobu piatich minút sledujeme tesnosť hadice vizuálne aj elektronicky (výsledkom skúšok je graf).
  • Ku každej testovanej hadicu vystavujeme protokol o priebehu skúšky.

Štandardne - teda vždy vykonávame tlakovú skúšku výhradne pri kompozitných hadíciach s koncovkami a v tomto prípade neúčtujeme žiadny poplatok za vykonanie skúšky.

Vykonávanie tlakovej skúšky hadíc

1) Vloženie hadice do testovacej stolice. 2) Záznam z vykonanej skúšky. 3) Vyplnenie protokolu.

Nezabudnite otestovať najmä hadice pre chemikálie

Najmä v prípadoch, keď v hadici prúdia nebezpečné chemikálie, potrebujete istotu, že koncovky hadice vydržia požadovaný tlak. Jedine pomocou tlakových skúšok môžete mať istotu, že nedôjde nešťastnou náhodou napríklad k poleptanie ľudí kyselinou, ak by sa koncovka uvoľnila.

Využite našu novú službu - na vyžiadanie opatríme vašu kompozitnú hadicu s nalisovanými koncovkami štítkom, ktorého popis môžeme vytvoriť spoločne. Informácie uvedené na štítku vám umožnia objednať rýchlo a jednoducho ďalšiu zhodnú hadicu a nezdržiavať sa dohľadávaním všetkých údajov. To určite oceníte v prípade výmeny alebo nutnosti rýchleho objednania ďalšej identickej hadice.