Priemyselné oleje: tentokrát pre trafostanice

trafostanicaMy ako dodávatelia tesnenia vyrobeného z gúm, chceme našim zákazníkom dodávať také výrobky, ktoré sa im v existujúcom zariadení osvedčia. Aby sme vybrali správny materiál pre tesnenie, musíme porozumieť médiám, ktorým má tesnenie odolávať.

Čím sa vyznačuje súčasná technológia spracovania ropy?

Cieľom je získať čo najviac paliva i mazivá s nízkym obsahom síry. Podiel ropy spracovávaný na mazacie oleje, má vďaka hlbšej úrovni rafinácie až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako predtým. Takto spracovaný olej dlhšie vydrží, zmení sa však jeho správanie voči tesniacim prvkom z gumy. Menej polárny * charakter spôsobuje vyplavovanie zložiek zmäkčujúcich gúm, čo môže viesť až k obmedzeniu jej schopnosti dotesniť.

Tento problém sa však nedá riešiť návratom k menej rafinovaným olejom, ale predovšetkým výberom správneho materiálu pre tesnenie.

Zameriame sa na trafostanice, kde pri výbere nevhodného oleja môže dôjsť k veľkým prevádzkovým aj ekologickým škodám.

Na akom princípe trafostanica funguje?

Celú technológiu trafostanice vrátane izolačného materiálu a tesniacich prvkov navrhuje konštruktér, ten však často vychádza zo situácie 70. rokov minulého storočia a neberie do úvahy napríklad vývoj a zmeny v zmesiach olejuvzdorných gúm označovaných NBR. NBR je charakteristická práve odolnosťou voči enormnému zmäkčeniu málo rafinovaným či úplne nerafinovaným olejom. Ak je však vystavená vysoko rafinovanému oleju, ktorý je dnes bežný, môže dôjsť k vyplaveniu zmäkčujúcich zložiek zmesi do oleja. Tým dôjde k postupnému tvrdnutiu gumy.

Vieme, že transformátorovému oleju najlepšie odoláva Viton®, ale jeho cena je najvyššia. Preto hľadáme pre našich zákazníkov alternatívy tohto fluoroelastomerového materiálu.

Aké oleje sú pre prevádzku trafostanice bezpodmienečne nutné?

Trafooleje môžu byť parafínové (API skupina I-II), aj nafténové (API skupina I). Parafínové oleje sú veľmi dobre tepelne aj oxidatívne stabilné,  NAFTENICKÉ oleje majú veľmi nízke body tuhnutia.

Ako ich však spotrebiteľ v normálnej praxi rozozná?

Parafinický olej pôsobí na NBR gumu tak, že má tendenciu s ňou nereagovať, alebo ju skôr vysušovať, vytvrdzovať (viskozitný index obvykle > 90).

Nafténový olej naopak spôsobuje skôr zmäkčenie, tzn. napučanie (zvýšenie pôvodného objemu materiálu pri poklese hustoty) NBR gumy (viskozitný index <90).

Odporučenie:

  • Vyžiadajte si od výrobcu oleja príslušný Katalógový list.
  • Samozrejmosťou je použitie výrobcom schválených gúm. Pre bežné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobca Paramo) aleboTrafoOil (oba oleje v kategórii IV) je nutné použiť gumu FKM 6000 (na báze fluóroelastomérov) alebo NBR 2004 (báza NBR). Tieto gumy v našich testoch obstáli.

Pre konkrétne aplikácie odporúčame vykonať základný test na odolnosť gumy voči pôsobeniu oleja v laboratóriu. Jedine tak možno zabezpečiť stálu a spoľahlivú funkčnosť.

trafostanicaMy ako dodávatelia tesnenia vyrobeného z gúm, chceme našim zákazníkom dodávať také výrobky, ktoré sa im v existujúcom zariadení osvedčia. Aby sme vybrali správny materiál pre tesnenie, musíme porozumieť médiám, ktorým má tesnenie odolávať.

Čím sa vyznačuje súčasná technológia spracovania ropy?

Cieľom je získať čo najviac paliva i mazivá s nízkym obsahom síry. Podiel ropy spracovávaný na mazacie oleje, má vďaka hlbšej úrovni rafinácie až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako predtým. Takto spracovaný olej dlhšie vydrží, zmení sa však jeho správanie voči tesniacim prvkom z gumy. Menej polárny * charakter spôsobuje vyplavovanie zložiek zmäkčujúcich gúm, čo môže viesť až k obmedzeniu jej schopnosti dotesniť.

Tento problém sa však nedá riešiť návratom k menej rafinovaným olejom, ale predovšetkým výberom správneho materiálu pre tesnenie.

Zameriame sa na trafostanice, kde pri výbere nevhodného oleja môže dôjsť k veľkým prevádzkovým aj ekologickým škodám.

Na akom princípe trafostanica funguje?

Celú technológiu trafostanice vrátane izolačného materiálu a tesniacich prvkov navrhuje konštruktér, ten však často vychádza zo situácie 70. rokov minulého storočia a neberie do úvahy napríklad vývoj a zmeny v zmesiach olejuvzdorných gúm označovaných NBR. NBR je charakteristická práve odolnosťou voči enormnému zmäkčeniu málo rafinovaným či úplne nerafinovaným olejom. Ak je však vystavená vysoko rafinovanému oleju, ktorý je dnes bežný, môže dôjsť k vyplaveniu zmäkčujúcich zložiek zmesi do oleja. Tým dôjde k postupnému tvrdnutiu gumy.

Vieme, že transformátorovému oleju najlepšie odoláva Viton®, ale jeho cena je najvyššia. Preto hľadáme pre našich zákazníkov alternatívy tohto fluoroelastomerového materiálu.

Aké oleje sú pre prevádzku trafostanice bezpodmienečne nutné?

Trafooleje môžu byť parafínové (API skupina I-II), aj nafténové (API skupina I). Parafínové oleje sú veľmi dobre tepelne aj oxidatívne stabilné,  NAFTENICKÉ oleje majú veľmi nízke body tuhnutia.

Ako ich však spotrebiteľ v normálnej praxi rozozná?

Parafinický olej pôsobí na NBR gumu tak, že má tendenciu s ňou nereagovať, alebo ju skôr vysušovať, vytvrdzovať (viskozitný index obvykle > 90).

Nafténový olej naopak spôsobuje skôr zmäkčenie, tzn. napučanie (zvýšenie pôvodného objemu materiálu pri poklese hustoty) NBR gumy (viskozitný index <90).

Odporučenie:

  • Vyžiadajte si od výrobcu oleja príslušný Katalógový list.
  • Samozrejmosťou je použitie výrobcom schválených gúm. Pre bežné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobca Paramo) aleboTrafoOil (oba oleje v kategórii IV) je nutné použiť gumu FKM 6000 (na báze fluóroelastomérov) alebo NBR 2004 (báza NBR). Tieto gumy v našich testoch obstáli.

Pre konkrétne aplikácie odporúčame vykonať základný test na odolnosť gumy voči pôsobeniu oleja v laboratóriu. Jedine tak možno zabezpečiť stálu a spoľahlivú funkčnosť.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?

Produkty z článku