Pozeráme vpred už 25 rokov

Na počiatku nebolo len slovo, ale predovšetkým veľké odhodlanie a činy. Podanie ruky pre nás v GUMEXE nie je prázdnym gestom a maximálne ústretový, poctivý prístup k zákazníkovi i vlastným zamestnancom sa nám osvedčuje už 25 rokov.

Rastieme a silnieme každým dňom

Hoci sa teraz obzeráme za ťažiskovými míľniky našej firemnej histórie, veríme, že aj vďaka vám môžeme predovšetkým smelo pozerať dopredu.