Testovanie nízkotlakových hadíc

Testy zalisovania kompozitných hadíc sme doteraz vykonávali manuálnym natlakovaním, ale teraz sa u nás stretnete s novinkou – nainštalovali sme plnoautomatizované skúšobné zariadenie na skúšky hadíc hydrostatickým tlakom.

Parametre testovacej stolice

  • maximálny skúšobný tlak: 40 barov
  • maximálny priemer testovanej hadice: 305 mm

Skúšky hydrostatickým tlakom sú vykonávané podľa normy ČSN EN ISO 1402. Konkrétna hodnota skúšobného tlaku je stanovená podľa odporučenia výrobcu hadice.

Objednajte si u nás nízkotlakové hadice s koncovkami

  • Certifikát – skúšobný protokol o vykonanej tlakovej skúške s grafickým záznamom tlaku o priebehu celej skúšky vystavujeme automaticky ku každej vyrobenej kompozitnej hadici.
  • K ostatným typom hadíc dodávame certifikát na vyžiadanie.

Testovanie nízkotlakovej hadice na testovacej stolici

1) Hadicu vložíme do skúšobného zariadenia a zapo- jíme koncovky na obidvoch stranách.
2) Skúšobné zariadenie uzatvoríme, zaistíme a vyberieme testovací cyklus podľa typu hadice a príslušnej normy.

3) V priebehu 5 minút sledujeme tesnosť hadice vizuálne i elektro- nicky (výsledkom je graf).
4) Ku každej testovanej hadici vystavujeme protokol o priebehu skúšky.

Testy zalisovania kompozitných hadíc sme doteraz vykonávali manuálnym natlakovaním, ale teraz sa u nás stretnete s novinkou – nainštalovali sme plnoautomatizované skúšobné zariadenie na skúšky hadíc hydrostatickým tlakom.

Parametre testovacej stolice

  • maximálny skúšobný tlak: 40 barov
  • maximálny priemer testovanej hadice: 305 mm

Skúšky hydrostatickým tlakom sú vykonávané podľa normy ČSN EN ISO 1402. Konkrétna hodnota skúšobného tlaku je stanovená podľa odporučenia výrobcu hadice.

Objednajte si u nás nízkotlakové hadice s koncovkami

  • Certifikát – skúšobný protokol o vykonanej tlakovej skúške s grafickým záznamom tlaku o priebehu celej skúšky vystavujeme automaticky ku každej vyrobenej kompozitnej hadici.
  • K ostatným typom hadíc dodávame certifikát na vyžiadanie.

Testovanie nízkotlakovej hadice na testovacej stolici

1) Hadicu vložíme do skúšobného zariadenia a zapo- jíme koncovky na obidvoch stranách.
2) Skúšobné zariadenie uzatvoríme, zaistíme a vyberieme testovací cyklus podľa typu hadice a príslušnej normy.

3) V priebehu 5 minút sledujeme tesnosť hadice vizuálne i elektro- nicky (výsledkom je graf).
4) Ku každej testovanej hadici vystavujeme protokol o priebehu skúšky.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?

Produkty z článku