Tesnenie v metráži pripravujeme na mieru

Výroba tesnení na mieru zahŕňa nielen ploché kompaktné a porézne tesniace materiály, ale aj silikónové a gumové profily v metráži. Profilové tesnenie na mieru sa v praxi osvedčilo ako vynikajúci pomocník na utesnenie najrôznejších konštrukčných aj stavebných prvkov.

Štandardne dodávame gumové tesnenie metráž, ďalej tesniace profily v metráži zo silikónu, termoplastu, z mäkčeného PVC, profily Pireli s kovovou výstuhou aj špeciálne profily do okien dopravných prostriedkov. Výber si uľahčíte, pokiaľ použijete pri hľadaní na našich webových stránkach pokročilé filtrovanie.

Výroba tesnení atypických rozmerov alebo tvarov

Tesnenie v metráži na mieru

TIP: Ak ste v základnom sortimente na našich webových stránkach nenašli požadovaný profil, pretože zháňate atypický tvar, máme pre vás riešenie: využite náš konfigurátor zákazkovej výroby silikónových profilov. 

Aj napriek tomu, že sa snažíme triediť a ponúkať profily najrôznejších tvarov, chceme vám umožniť aj nadštandardnú voľbu – objednať si profilové tesnenie na objednávku v celkom odlišnom tvare. V praxi sa stretávame s dvoma typmi požiadaviek zákazníkov:

VARIANT 1: Máte iba vzorku alebo popis existujúceho profilu, je potrebné ju nahradiť adekvátnym produktom.

Vzor popisu existujúceho profilu

Návrh riešenia:
Pošlite nám vzorku dosiaľ používaného profilu v naskenovanej podobe, nakreslite ju, privezte so sebou osobne, zavolajte – naši špecialisti predaja vám radi pomôžu. Niekoľko dôležitých informácií si premyslite už vopred:

 • Akému prostrediu bude profil vystavený (slnečnému žiareniu, kontaktu s vodou, potravinami, chemikáliami, iným horúcim výrobkom, olejmi, s čistiacimi, sanitačnými či dezinfekčnými prostriedkami*, kalmi)?
 • Pracovná teplota
 • Množstvo
 • Účel použitia
 • Máte pre nás k dispozícii výkres? Aké sú rozmerové tolerancie?
 • Pokiaľ ste profil používali, teraz je poškodený a nie celkom jednoznačne pohľadom identifikovateľný, je možné z dokumentácie napríklad vyčítať, z akého bol materiálu, aké boli požiadavky na zlúčeniny pôvodného materiálu, normy, ktoré bolo potrebné dodržať?

Spoločne nájdeme taký variant profilu, ktorý bude vyhovovať zadaným parametrom.

VARIANT 2: Dosiaľ ste žiadny profil nepoužili, máte iba vzorku produktu, ktorého súčasťou má byť tesniaci profil

Vzorka produktu

Náš špecialista predaja porovná vzorku vášho produktu s rôznymi tvarmi tesnení, ktoré máme v našom sortimente. Pokiaľ nie je k dispozícii vhodný profil, navštívi vás náš obchodný manažér a priamo na mieste posúdi produkt, ktorý sa má utesniť, dohodnete sa na všetkých požadovaných parametroch výrobku a na základe tohto posúdenia a dodaného výkresu výrobku zadávame vývoj profilu do výroby.

 

Ako prebieha vývoj tesniaceho profilu v metráži na mieru

 

 • Vývoj profilu trvá obvykle 3 – 8 týždňov. Pokiaľ nie je k dispozícii výkres a určená norma, podľa ktorej sa má profil zhotoviť, riadime sa toleranciou výrobcu (ide napríklad o požiadavky na tvrdosť).
 • Hotovú (tzv. retenčnú) vzorku odovzdávame zákazníkovi na odskúšanie (a buď sa po pripomienkach opäť zadá do výroby a pozmení, alebo je už v tejto fáze odsúhlasený).
 • Po predchádzajúcom odsúhlasení vzorky zákazníkom sa začne výroba tesniaceho profilu v metráži na mieru už s definitívnym zadaním všetkých požadovaných parametrov.
 • Vývoj profilu môže zahŕňať aj formu na spojenie profilu, výsledkom zákazky je potom spojený profil.

 

Výhody tesniaceho profilu v metráži na mieru:

 • Nie je nutné upravovať konštrukciu samotného výrobku, len je potrebné určiť, čo sa musí tesniť (prípadne vytesniť).
 • Docielime plnohodnotnú náhradu za existujúci profil, ktorý je potrebné vymeniť a nie je možné ho obstarať v pôvodnej verzii

Využite aj naše nadväzujúce služby:

 

Materiály a vyhotovenia, z ktorých tesnenia v metráži na mieru dodávame

Materiály a prevedenie

 • EPDM kompaktné, mikroporézne, koextrúzia**
 • VMQ (silikón) kompaktné, mikroporézne, koextrúzia**
 • NBR (butadién-akrylonitrilový kaučuk) kompaktné aj mikroporézne
 • CR (neoprén)
 • SBR (butadién-styrénový kaučuk)
 • NR-SBR (zmes prírodného a butadién-styrénového kaučuku)
 • IR (izoprénový kaučuk)

 

Tesnenie z plastu:

 • PVC, TPU (termoplastický polyuretánový kaučuk)
 • PU (polyuretán)

*) Upozornění: Výrazem vývoj* označujeme technologickou přípravu dávky profilu.

**) Koextrúzia je proces vytláčania dvoch alebo viacerých materiálov rovnakou matricou za vzniku jedného kusa. Pokiaľ sa kombinuje viac plastov, každý jednotlivý plast si zachováva svoje pôvodné vlastnosti.

Zdroj: https://www.plastov.cz/2020/10/koextruze-plastu.html, krátené

Výroba tesnení na mieru zahŕňa nielen ploché kompaktné a porézne tesniace materiály, ale aj silikónové a gumové profily v metráži. Profilové tesnenie na mieru sa v praxi osvedčilo ako vynikajúci pomocník na utesnenie najrôznejších konštrukčných aj stavebných prvkov.

Štandardne dodávame gumové tesnenie metráž, ďalej tesniace profily v metráži zo silikónu, termoplastu, z mäkčeného PVC, profily Pireli s kovovou výstuhou aj špeciálne profily do okien dopravných prostriedkov. Výber si uľahčíte, pokiaľ použijete pri hľadaní na našich webových stránkach pokročilé filtrovanie.

Výroba tesnení atypických rozmerov alebo tvarovTesnenie v metráži na mieru
TIP: Ak ste v základnom sortimente na našich webových stránkach nenašli požadovaný profil, pretože zháňate atypický tvar, máme pre vás riešenie: využite náš konfigurátor zákazkovej výroby silikónových profilov. 

Aj napriek tomu, že sa snažíme triediť a ponúkať profily najrôznejších tvarov, chceme vám umožniť aj nadštandardnú voľbu – objednať si profilové tesnenie na objednávku v celkom odlišnom tvare. V praxi sa stretávame s dvoma typmi požiadaviek zákazníkov:

VARIANT 1: Máte iba vzorku alebo popis existujúceho profilu, je potrebné ju nahradiť adekvátnym produktom.

Návrh riešenia:
Pošlite nám vzorku dosiaľ používaného profilu v naskenovanej podobe, nakreslite ju, privezte so sebou osobne, zavolajte – naši špecialisti predaja vám radi pomôžu. Niekoľko dôležitých informácií si premyslite už vopred:Ukážka popisu existujúceho profilu

 • Akému prostrediu bude profil vystavený (slnečnému žiareniu, kontaktu s vodou, potravinami, chemikáliami, iným horúcim výrobkom, olejmi, s čistiacimi, sanitačnými či dezinfekčnými prostriedkami*, kalmi)?
 • Pracovná teplota
 • Množstvo
 • Účel použitia
 • Máte pre nás k dispozícii výkres? Aké sú rozmerové tolerancie?
 • Pokiaľ ste profil používali, teraz je poškodený a nie celkom jednoznačne pohľadom identifikovateľný, je možné z dokumentácie napríklad vyčítať, z akého bol materiálu, aké boli požiadavky na zlúčeniny pôvodného materiálu, normy, ktoré bolo potrebné dodržať?

Spoločne nájdeme taký variant profilu, ktorý bude vyhovovať zadaným parametrom.

VARIANT 2: Dosiaľ ste žiadny profil nepoužili, máte iba vzorku produktu, ktorého súčasťou má byť tesniaci profil.

Návrh riešeniaVzorka produktu
Náš špecialista predaja porovná vzorku vášho produktu s rôznymi tvarmi tesnení, ktoré máme v našom sortimente. Pokiaľ nie je k dispozícii vhodný profil, navštívi vás náš obchodný manažér a priamo na mieste posúdi produkt, ktorý sa má utesniť, dohodnete sa na všetkých požadovaných parametroch výrobku a na základe tohto posúdenia a dodaného výkresu výrobku zadávame vývoj profilu do výroby.

Ako prebieha vývoj tesniaceho profilu v metráži na mieru

 

 • Vývoj* profilu trvá obvykle 3 – 8 týždňov. Pokiaľ nie je k dispozícii výkres a určená norma, podľa ktorej sa má profil zhotoviť, riadime sa toleranciou výrobcu (ide napríklad o požiadavky na tvrdosť).
 • Hotovú (tzv. retenčnú) vzorku odovzdávame zákazníkovi na odskúšanie (a buď sa po pripomienkach opäť zadá do výroby a pozmení, alebo je už v tejto fáze odsúhlasený).
 • Po predchádzajúcom odsúhlasení vzorky zákazníkom sa začne výroba tesniaceho profilu v metráži na mieru už s definitívnym zadaním všetkých požadovaných parametrov.
 • Vývoj profilu môže zahŕňať aj formu na spojenie profilu, výsledkom zákazky je potom spojený profil.

 

Výhody tesniaceho profilu v metráži na mieru:

 • Nie je nutné upravovať konštrukciu samotného výrobku, len je potrebné určiť, čo sa musí tesniť (prípadne vytesniť).
 • Docielime plnohodnotnú náhradu za existujúci profil, ktorý je potrebné vymeniť a nie je možné ho obstarať v pôvodnej verzii

Využite aj naše nadväzujúce služby:

 

Materiály a vyhotovenia, z ktorých tesnenia v metráži na mieru dodávame

Tesnenia z gumy (gumová metráž – varianty podľa druhu základného kaučuku):Materiály a prevedenie

 

 • EPDM kompaktné, mikroporézne, koextrúzia**
 • VMQ (silikón) kompaktné, mikroporézne, koextrúzia**
 • NBR (butadién-akrylonitrilový kaučuk) kompaktné aj mikroporézne
 • CR (neoprén)
 • SBR (butadién-styrénový kaučuk)
 • NR-SBR (zmes prírodného a butadién-styrénového kaučuku)
 • IR (izoprénový kaučuk)

 

Tesnenie z plastu:

 • PVC, TPU (termoplastický polyuretánový kaučuk)
 • PU (polyuretán)

*) Upozornenie: Výrazom vývoj* označujeme technologickú prípravu dávky profilu.

**) Koextrúzia je proces vytláčania dvoch alebo viacerých materiálov rovnakou matricou za vzniku jedného kusa. Pokiaľ sa kombinuje viac plastov, každý jednotlivý plast si zachováva svoje pôvodné vlastnosti.

Zdroj: https://www.plastov.cz/2020/10/koextruze-plastu.html, krátené