Potrebujete k výrobku aj rozmerový protokol?

Meranie a skenovanie 2D výrobkov vykonávame prostredníctvom profesionálneho meracieho zariadenia - 2D kamerového profilprojektoru VµMASTER.

meracie zariadenie VµMASTER

Usilujeme sa o čo najkvalitnejšie výrobky, ktoré dodávame našim zákazníkom. Záleží nám na tom, ako presné sú tieto produkty, či už pochádzajú z našej výroby, alebo od našich dodávateľov. Preto teraz na našej pobočke v Strážnici používame prístroj VμMASTER s patentovanou meracou technológiou ColourMap ™, ktorý nám umožňuje:

  •  meranie, skenovanie, porovnanie 2D produktov s CAD výkresmi

Prístroj vykoná video detekciu hrán, pri ktorej sníma stovky bodov prvku, zaručuje pritom vysokú presnosť merania (chyba ˂ 7,5 mikrometrov) v meracom rozsahu X, Y, skenuje a porovnáva s .dxf, potom dodá výkres vo formáte .pdf a výsledky exportuje do Excelu.

  • vyhotovenie protokolu merania, ktorého súčasťou je výkres s nameranými hodnotami a tabuľka meraných hodnôt
  • kontrolu výrobkov, ktoré sme nakúpili od našich dodávateľov
  • meranie predložených výrobkov od našich zákazníkov

Táto rozmerová kontrola sa môže uskutočniť vtedy, ak zákazník predloží napríklad iba vzorku profilu, hadice, bez toho, aby mal k dispozícii výkres alebo poznal presnú špecifikáciu používaného produktu, ktorý potrebuje rýchlo nahradiť adekvátnym výrobkom.

Takto zhotovený výrobný výkres môže zákazníkovi tiež poslúžiť pri výrobe a skúšaní prototypov alebo pri výrobe tvarovo zložitých súčastí výrobku.

Meranie prebieha rýchlo, presne a nekontaktne (nemôže dôjsť napr. k poškodeniu meraného predmetu, všetko je snímané cez kameru).

Obmedzenie: merací rozsah X, Y 400 × 300 mm

Pomocou tohto prístroja sa chceme uistiť, že našu prácu robíme správne a s požadovanou presnosťou, využívame ho aj pre zrýchlenie hľadania vhodného riešenia požiadavky zákazníka. (Ak napríklad zákazníkovi nevyhovuje určitý profil, zistíme takto veľmi rýchlo, že potrebuje prísnejšiu toleranciu /vyššiu presnosť/, a môžeme začať ihneď riešiť.)

Meranie presnosti môžeme vykonať u profilov (časť v reze - 2D), priemerov hadičiek a hadíc, ako aj tvarových gumových výrobkov, zhotovených na plotri alebo vodným lúčom.

Meranie a skenovanie 2D výrobkov vykonávame prostredníctvom profesionálneho meracieho zariadenia - 2D kamerového profilprojektoru VµMASTER.

meracie zariadenie VµMASTER

Usilujeme sa o čo najkvalitnejšie výrobky, ktoré dodávame našim zákazníkom. Záleží nám na tom, ako presné sú tieto produkty, či už pochádzajú z našej výroby, alebo od našich dodávateľov. Preto teraz na našej pobočke v Strážnici používame prístroj VμMASTER s patentovanou meracou technológiou ColourMap ™, ktorý nám umožňuje:

  •  meranie, skenovanie, porovnanie 2D produktov s CAD výkresmi

Prístroj vykoná video detekciu hrán, pri ktorej sníma stovky bodov prvku, zaručuje pritom vysokú presnosť merania (chyba ˂ 7,5 mikrometrov) v meracom rozsahu X, Y, skenuje a porovnáva s .dxf, potom dodá výkres vo formáte .pdf a výsledky exportuje do Excelu.

  • vyhotovenie protokolu merania, ktorého súčasťou je výkres s nameranými hodnotami a tabuľka meraných hodnôt
  • kontrolu výrobkov, ktoré sme nakúpili od našich dodávateľov
  • meranie predložených výrobkov od našich zákazníkov

Táto rozmerová kontrola sa môže uskutočniť vtedy, ak zákazník predloží napríklad iba vzorku profilu, hadice, bez toho, aby mal k dispozícii výkres alebo poznal presnú špecifikáciu používaného produktu, ktorý potrebuje rýchlo nahradiť adekvátnym výrobkom.

Takto zhotovený výrobný výkres môže zákazníkovi tiež poslúžiť pri výrobe a skúšaní prototypov alebo pri výrobe tvarovo zložitých súčastí výrobku.

Meranie prebieha rýchlo, presne a nekontaktne (nemôže dôjsť napr. k poškodeniu meraného predmetu, všetko je snímané cez kameru).

Obmedzenie: merací rozsah X, Y 400 × 300 mm

Pomocou tohto prístroja sa chceme uistiť, že našu prácu robíme správne a s požadovanou presnosťou, využívame ho aj pre zrýchlenie hľadania vhodného riešenia požiadavky zákazníka. (Ak napríklad zákazníkovi nevyhovuje určitý profil, zistíme takto veľmi rýchlo, že potrebuje prísnejšiu toleranciu /vyššiu presnosť/, a môžeme začať ihneď riešiť.)

Meranie presnosti môžeme vykonať u profilov (časť v reze - 2D), priemerov hadičiek a hadíc, ako aj tvarových gumových výrobkov, zhotovených na plotri alebo vodným lúčom.

Odporúčané odkazy

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?