Blog

Čo je zárukou bezpečnej prepravy betónu a omietacích zmesí?

Špeciálne konštruované hadice na transport betónu a na strojné omietanie nachádzajú svoje uplatnenie najmä ako hadice pre čerpadlá na betón, miešače malty a omietacie stroje. S ich pomocou bezpečne prepravíte stavebné materiály alebo nastriekate omietkové zmesi. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti predraniu, ktorá je žiaduca práve pri preprave veľmi abrazívneho materiálu.