Čo je zárukou bezpečnej prepravy betónu a omietacích zmesí?

Vysokotlakové hadice pomáhajú udržiavať bezchybný chod čerpadiel betónu aj omietacích strojov na stavbách. Sú vhodné ako hadice pre pumpy na liate podlahy, uplatnia sa v zariadeniach na nástrek omietok, v omietacích čerpadlách alebo miešačoch malty pri opravách budov, pozemných a dopravných komunikácií, na vodohospodárskych dielach. Niektoré sú aj v antistatickom prevedení z dôvodu zabránenia hromadenia statickej elektriny.

Bezpečná preprava betónu v praxiČo je potrebné dodržať, aby bola zaručená bezpečná prevádzka hadíc a nebolo ohrozené zdravie obsluhy?

1. Bezchybná príprava – napojenie hadíc s vhodnými koncovkami presne na plánovaný spôsob využitia, teda s ohľadom na najvyšší prípustný pracovný aj poruchový tlak.

2. Opatrnosť pri samotnom používaní – počas prevádzky čerpadla nie je možné hadice prehýbať alebo manipulovať so spojkami.

 

Naši zákazníci najčastejšie odoberajú:

 

Hadice na omietanie

Hadice SMKSMK 

 • na transport sypkých abrazívnych materiálov (piesku, štrku, cementu, omietkových zmesí) i mokrého betónu
 • na tlakové striekanie cementových a betónových zmesí na povrch zvislých konštrukcií alebo stropov z dôvodu nutnosti ich spevnenia – tzn. metódou torkretovania*
 • antistatická konštrukcia zabraňuje hromadeniu statickej elektriny
 • DN 40, 50, 60, 65 mm
 • režeme ich na obľúbené dĺžky, s ktorými možno lepšie manipulovať – napr. 20 m, ale aj kratšie kusy
 • pracovný tlak: 10 bar
 • osadíme ich koncovkami KAMLOK 

 

Tlakové hadice na vysoko abrazívne materiály

T719 AA

 • hadica na betón, na dopravu cementu, ostrého piesku, sadry, sklárskeho piesku, štrku
 • DN 102, 127, 152 mm
 • pracovný tlak: 10 bar
 • spoj realizujeme cez osadenie prírubou ALFATRACTO

Príslušenstvo k hadiciam na betón

Tlakové hadice na betónové zmesi

740AA 

 • veľmi kvalitná hadica pre ťažké betónové čerpadlá
 • na dopravu betónu aj pilotáž pod tlakom (zalievanie základovej dosky)
 • DN 63, 102 a 127 mm; dodávame výhradne s koncovkami, dĺžky 4–10 m
 • koncovky na oboch stranách kompatibilné so systémom Victaulic
 • pracovný tlak: 85 bar, poruchový tlak: 170 bar
 • na prepojenie tejto hadice na betón slúžia spony s pákovým rychlouzáverem

 

SM40

 • Hadica SM40vhodná ako hadica na transport omietkových zmesí pre omietacie stroje; osvedčila sa tiež ako hadica na betón, sadru, na prepravu cementu, na vylievanie betónových podláh
 • na tlakové striekanie betónových a cementových zmesí na zvislé konštrukcie – torketovanie*
 • DN 25, 35, 50 mm
 • vysoko odolná voči oderu
 • pracovný tlak: 40 bar


 

TIP: Pokiaľ nechcete riešiť zvlášť hadicu a jej osadenie na transport média na stavbách, použite osvedčenú kombináciu: hadicu SM40 vám dodáme zalisovanú ako komplet,  teda už osadenú oceľovými koncovkami KAMLOK BETON do 50 bar, s bezpečnostným integrovaným krúžkom na posilnenie bezpečnosti obsluhujúceho personálu.
Výhody kompletu:
Takto prepojenou hadicou (až do dĺžky 120 m vcelku) je možné dopravovať betón do vyšších podlaží alebo rýchlo a za plnej prevádzky vymeniť poškodenú časť hadice bez toho, aby ste museli nahrádzať jej celú dĺžku.

Spojky Kamlok

Prečo je používanie mosadzných rýchlospojok KAMLOK 50 bar výhodné? 

 • Bezpečne udržia tlak do 50 barov pri doprave sypkých médií, striekaného betónu aj kvapalín.
 • Ak majú rovnakú hodnotu DN, sú vzájomne kompatibilné.
 • Podľa typu média je možné meniť vnútorné tesnenie.
 • Využívajú páčkový mechanizmus, takže spojenie hadic pomocou rýchlospojok KAMLOK je rýchle, jednoduché a pritom spoľahlivé.

K vysokotlakovým hadiciam vám dodáme celý rad ďalších zabezpečovacích a čistiacich komponentov – či už sa jedná o spony s rýchlouzáverom s pákou, gumové tesnenia, bezpečnostné lanká alebo čistiace gule. Toto príslušenstvo rozhodne prispeje k bezpečnej prevádzke vašich tlakových hadíc na betón!
Odporúčame: Pri výbere náhradného tesnenia zvoľte jeho správny rozmer podľa DN spojky.
Osadzovanie hadíc na betón


Nechajte si od nás pripraviť hadice na omietacie zmesi aj hadice na dopravu betónu na mieru:
 • narežeme ich na požadovanú dĺžku
 • osadíme bezpečnými koncovkami. Tieto zalisované koncovky vám v prevádzke umožnia napojenie hadice „betónky“ až do dĺžky napríklad 120 m vcelku, alebo jednoduchú a rýchlu výmenu poškodenej časti tejto hadice.
  spoj utesníme plochým tesnením v drážke spojky


Pre rýchly a jednoduchý dopyt využite náš online dopytový konfigurátor.

 

Viete, čím sa líšia omietanie a torkretovanie*?
Pri omietaní sa aplikuje tenká vrstva materiálu na povrch, a to obvykle na steny alebo stropy budov. Cieľom omietania je vytvoriť hladký a esteticky príjemný povrch, ktorý môže byť podkladom pre následné maľovanie a ďalšie úpravy.

Torkretovanie je proces aplikácie betónu alebo špeciálnej cementovej zmesi. Vykonáva sa pomocou torkretovacieho zariadenia, ktoré vytláča torkretovaciu zmes na povrch rýchlym prúdom vzduchu alebo vody. Cieľom torkretovania je posilniť alebo obnoviť existujúcu zvislú konštrukciu či strop – teda vytvoriť, opraviť či spevniť štruktúru tunela, bane, hrádze rybníka, skalných stien a pod.

 

Vysokotlakové hadice pomáhajú udržiavať bezchybný chod čerpadiel betónu aj omietacích strojov na stavbách. Sú vhodné ako hadice pre pumpy na liate podlahy, uplatnia sa v zariadeniach na nástrek omietok, v omietacích čerpadlách alebo miešačoch malty pri opravách budov, pozemných a dopravných komunikácií, na vodohospodárskych dielach. Niektoré sú aj v antistatickom prevedení z dôvodu zabránenia hromadenia statickej elektriny.

Bezpečná preprava betónu v praxiČo je potrebné dodržať, aby bola zaručená bezpečná prevádzka hadíc a nebolo ohrozené zdravie obsluhy?

1. Bezchybná príprava – napojenie hadíc s vhodnými koncovkami presne na plánovaný spôsob využitia, teda s ohľadom na najvyšší prípustný pracovný aj poruchový tlak.

2. Opatrnosť pri samotnom používaní – počas prevádzky čerpadla nie je možné hadice prehýbať alebo manipulovať so spojkami.

 

Naši zákazníci najčastejšie odoberajú:

 

Hadice na omietanie

Hadice SMKSMK 

 • na transport sypkých abrazívnych materiálov (piesku, štrku, cementu, omietkových zmesí) i mokrého betónu
 • na tlakové striekanie cementových a betónových zmesí na povrch zvislých konštrukcií alebo stropov z dôvodu nutnosti ich spevnenia – tzn. metódou torkretovania*
 • antistatická konštrukcia zabraňuje hromadeniu statickej elektriny
 • DN 40, 50, 60, 65 mm
 • režeme ich na obľúbené dĺžky, s ktorými možno lepšie manipulovať – napr. 20 m, ale aj kratšie kusy
 • pracovný tlak: 10 bar
 • osadíme ich koncovkami KAMLOK 

 

Tlakové hadice na vysoko abrazívne materiály

T719 AA

 • hadica na betón, na dopravu cementu, ostrého piesku, sadry, sklárskeho piesku, štrku
 • DN 102, 127, 152 mm
 • pracovný tlak: 10 bar
 • spoj realizujeme cez osadenie prírubou ALFATRACTO

Príslušenstvo k hadiciam na betón

Tlakové hadice na betónové zmesi

740AA 

 • veľmi kvalitná hadica pre ťažké betónové čerpadlá
 • na dopravu betónu aj pilotáž pod tlakom (zalievanie základovej dosky)
 • DN 63, 102 a 127 mm; dodávame výhradne s koncovkami, dĺžky 4–10 m
 • koncovky na oboch stranách kompatibilné so systémom Victaulic
 • pracovný tlak: 85 bar, poruchový tlak: 170 bar
 • na prepojenie tejto hadice na betón slúžia spony s pákovým rychlouzáverem

 

SM40

 • Hadica SM40vhodná ako hadica na transport omietkových zmesí pre omietacie stroje; osvedčila sa tiež ako hadica na betón, sadru, na prepravu cementu, na vylievanie betónových podláh
 • na tlakové striekanie betónových a cementových zmesí na zvislé konštrukcie – torketovanie*
 • DN 25, 35, 50 mm
 • vysoko odolná voči oderu
 • pracovný tlak: 40 bar


 

TIP: Pokiaľ nechcete riešiť zvlášť hadicu a jej osadenie na transport média na stavbách, použite osvedčenú kombináciu: hadicu SM40 vám dodáme zalisovanú ako komplet,  teda už osadenú oceľovými koncovkami KAMLOK BETON do 50 bar, s bezpečnostným integrovaným krúžkom na posilnenie bezpečnosti obsluhujúceho personálu.
Výhody kompletu:
Takto prepojenou hadicou (až do dĺžky 120 m vcelku) je možné dopravovať betón do vyšších podlaží alebo rýchlo a za plnej prevádzky vymeniť poškodenú časť hadice bez toho, aby ste museli nahrádzať jej celú dĺžku.

Spojky Kamlok

Prečo je používanie mosadzných rýchlospojok KAMLOK 50 bar výhodné? 

 • Bezpečne udržia tlak do 50 barov pri doprave sypkých médií, striekaného betónu aj kvapalín.
 • Ak majú rovnakú hodnotu DN, sú vzájomne kompatibilné.
 • Podľa typu média je možné meniť vnútorné tesnenie.
 • Využívajú páčkový mechanizmus, takže spojenie hadic pomocou rýchlospojok KAMLOK je rýchle, jednoduché a pritom spoľahlivé.

K vysokotlakovým hadiciam vám dodáme celý rad ďalších zabezpečovacích a čistiacich komponentov – či už sa jedná o spony s rýchlouzáverom s pákou, gumové tesnenia, bezpečnostné lanká alebo čistiace gule. Toto príslušenstvo rozhodne prispeje k bezpečnej prevádzke vašich tlakových hadíc na betón!
Odporúčame: Pri výbere náhradného tesnenia zvoľte jeho správny rozmer podľa DN spojky.
Osadzovanie hadíc na betón


Nechajte si od nás pripraviť hadice na omietacie zmesi aj hadice na dopravu betónu na mieru:
 • narežeme ich na požadovanú dĺžku
 • osadíme bezpečnými koncovkami. Tieto zalisované koncovky vám v prevádzke umožnia napojenie hadice „betónky“ až do dĺžky napríklad 120 m vcelku, alebo jednoduchú a rýchlu výmenu poškodenej časti tejto hadice.
  spoj utesníme plochým tesnením v drážke spojky


Pre rýchly a jednoduchý dopyt využite náš online dopytový konfigurátor.

 

Viete, čím sa líšia omietanie a torkretovanie*?
Pri omietaní sa aplikuje tenká vrstva materiálu na povrch, a to obvykle na steny alebo stropy budov. Cieľom omietania je vytvoriť hladký a esteticky príjemný povrch, ktorý môže byť podkladom pre následné maľovanie a ďalšie úpravy.

Torkretovanie je proces aplikácie betónu alebo špeciálnej cementovej zmesi. Vykonáva sa pomocou torkretovacieho zariadenia, ktoré vytláča torkretovaciu zmes na povrch rýchlym prúdom vzduchu alebo vody. Cieľom torkretovania je posilniť alebo obnoviť existujúcu zvislú konštrukciu či strop – teda vytvoriť, opraviť či spevniť štruktúru tunela, bane, hrádze rybníka, skalných stien a pod.

 

Produkty z článku