Rýchla identifikácia hadicovej zostavy

Štítek - hadicová sestavaPoškodila se vám hydraulická nebo kompozitní hadice a požadujete rychlou výměnu za hadici stejných parametrů? Potřebuje se obsluha provozu přímo na místě dozvědět detailní informace o hadici? Anebo chcete rychle a jednoduše objednat další shodnou hadici a neřešit dohledávání všech údajů? Nabízíme vám možnost značení hadic štítky – a na popisu pro štítek hadicové sestavy se můžete podílet.

Rychlá a spolehlivá identifikace hadice pomocí štítku na nalisované koncovce má celou řadu dalších výhod:

  • Pro opakovanou objednávku nám pro nejrychlejší identifikaci hadice stačí sdělit registrační číslo, uvedené na štítku objímky. Případně jen číslo výrobní zakázky (což je číslo celé hadicové sestavy). Nemusíte nic přeměřovat nebo demontovat.
  • Po vašem sdělení těchto na štítku uvedených údajů zjistíme všechny potřebné parametry, nedojde tedy k záměně nebo chybné objednávce.
  • Oštítkování je v ceně služby (osazení hadice koncovkami).
  • Štítek lze využít pro dlouhodobou identifikaci osazené hadice – odolává poškrábání, stárnutí i vysokým provozním teplotám (-40 °C až +150 °C). Má vynikající odolnost vůči vodě, alkoholu, většině olejů, tuků, paliv, alifatickým rozpouštědlům, slabým kyselinám, solím a zásadám.
  • Při požadavku na vlastní štítek si předem odsouhlasíme váš návrh. Štítek má svůj rozměrový limit, proto je třeba zvážit, které informace chcete na hadici uvádět.

Štítek - hadicová sestava

Nenašli jste štítek na vaší zkompletované hadici?

I přesto vše rychle vyřešíme: každé zboží má u nás svou kartu (produkt má objednací kód, výrobek své číslo zakázky). Díky tomu dohledáme historii použitého materiálu i pracovní operace. Jelikož nelze dát tento permanentní štítek na všechny produkty, stačí, když nám sdělíte jméno zákazníka, průměr hadice, délku, případně i název hadice, pokud jej lze ještě z obalu přečíst. Pomůže i upřesnění, na co byla předchozí hadice určena. My už dokážeme zcela identicky zkompletovat novou hadici – rychle, přesně, bezpečně!

 

Štítek - hadicová sestavaPoškodila sa vám hydraulická alebo kompozitná hadica a požadujete rýchlu výmenu za hadicu rovnakých parametrov? Potrebuje sa obsluha prevádzky priamo na mieste dozvedieť detailné informácie o hadici? Alebo chcete rýchlo a jednoducho objednať ďalšiu zhodnú hadicu a neriešiť dohľadávanie všetkých údajov? Ponúkame vám možnosť značenia hadíc štítkami – a na popise pre štítok hadicovej zostavy sa môžete podieľať.

Rýchla a spoľahlivá identifikácia hadice pomocou štítku na nalisovanej koncovke má celý rad ďalších výhod:

  • Pre opakovanú objednávku nám na najrýchlejšiu identifikáciu hadice stačí oznámiť registračné číslo uvedené na štítku objímky. Prípadne len číslo výrobnej zákazky (čo je číslo celej hadicovej zostavy). Nemusíte nič premeriavať alebo demontovať.
  • Po vašom oznámení týchto na štítku uvedených údajov zistíme všetky potrebné parametre, nedôjde teda k zámene alebo chybnej objednávke.
  • Oštítkovanie je v cene služby (osadenie hadice koncovkami).
  • Štítok je možné využiť na dlhodobú identifikáciu osadenej hadice – odoláva poškriabaniu, starnutiu aj vysokým prevádzkovým teplotám (-40 °C až +150 °C). Má vynikajúcu odolnosť voči vode, alkoholu, väčšine olejov, tukov, palív, alifatickým rozpúšťadlám, slabým kyselinám, soliam a zásadám.
  • Pri požiadavke na vlastný štítok si vopred odsúhlasíme váš návrh. Štítok má svoj rozmerový limit, preto je potrebné zvážiť, ktoré informácie chcete na hadici uvádzať.

Štítek - hadicová sestava

Nenašli ste štítok na vašej skompletizovanej hadici?

Aj napriek tomu všetko rýchlo vyriešime: každý tovar má u nás svoju kartu (produkt má objednávací kód, výrobok svoje číslo zákazky). Vďaka tomu dohľadáme históriu použitého materiálu aj pracovné operácie. Keďže nie je možné dať tento permanentný štítok na všetky produkty, stačí, keď nám oznámite meno zákazníka, priemer hadice, dĺžku, prípadne aj názov hadice, pokiaľ ho možno ešte z obalu prečítať. Pomôže aj upresnenie, na čo bola predchádzajúca hadica určená. My už dokážeme úplne identicky skompletizovať novú hadicu – rýchlo, presne, bezpečne!