Aktuálne informácie k situácii s COVID-19 - DODÁVATELIA / ŠPEDIČNÍ PARTNERI

Vážení dodávatelia,

z dôvodu celosvetového rozšírenia ochorenia Covid - 19 vyvíjame veľké úsilie, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov / dodávateľov, ale aj našej spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o., a podnikáme kroky, aby sme v čo najvyššej možnej miere zamedzili ďalšiemu šíreniu vírusu. Uvítali by sme, keby ste sa k nášmu úsiliu pripojili.

Chceli by sme Vás preto požiadať, aby ste okamžite informovali Vašich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na preprave a navštevujú spoločnosť GUMEX, spol. s r.o., aby postupovali podľa nasledujúcich pokynov.

Nové opatrenia:

1. Pri návšteve v spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. používajte masku na tvár a ochranné prostriedky po celú dobu pobytu v areáli

2. Noste reflexnú vestu po celú dobu pobytu v areáli

3. Po dojazde na nakládku alebo vykládku (expedíciu, sklad atď.) Vyčkajte v kabíne vozidla na pokyny pracovníkov expedície na uvedenom telefónnom čísle:

  • Bratislava: +421 249 683 812
  • Žilina +421 948 352 925
  • Košice +421 552 903 710
  • Zvolen +421 249 683 816

4. Po otvorení nákladového priestoru vozidla, sa vráťte späť do kabíny vozidla pokiaľ nebude ukončená nakládka alebo vykládka

5. Zdržiavajte sa len v mieste nakládky a vykládky, nevzďaľujte sa od vozidla, nevstupujte do hál, kancelárií, jedální a ďalších uzavretých budov

6. Ak sa nakládka, alebo vykládka koná v hale, sklade, alebo inom uzavretom priestore, neopúšťajte kabínu vozidla, mimo otvorenia nákladového priestoru a následne zabezpečenia nákladu na vozidle

7. Zdržiavajte sa v areáli len po nevyhnutne nutnú dobu

8. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu so zamestnancami GUMEX SK, spol. s r.o., pokiaľ to nie je nevyhnutné

 

Chceli by sme vás požiadať o zaslanie potvrdenia, že budete akceptovať vyššie uvedené a riadiť sa tým až do ďalšieho oznámenia alebo zrušenia.

Ďakujeme vám za pochopenie.  

Vážení dodávatelia,

z dôvodu celosvetového rozšírenia ochorenia Covid - 19 vyvíjame veľké úsilie, aby sme zaistili bezpečnosť našich zákazníkov / dodávateľov, ale aj našej spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o., a podnikáme kroky, aby sme v čo najvyššej možnej miere zamedzili ďalšiemu šíreniu vírusu. Uvítali by sme, keby ste sa k nášmu úsiliu pripojili.

Chceli by sme Vás preto požiadať, aby ste okamžite informovali Vašich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na preprave a navštevujú spoločnosť GUMEX, spol. s r.o., aby postupovali podľa nasledujúcich pokynov.

Nové opatrenia:

1. Pri návšteve v spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. používajte masku na tvár a ochranné prostriedky po celú dobu pobytu v areáli

2. Noste reflexnú vestu po celú dobu pobytu v areáli

3. Po dojazde na nakládku alebo vykládku (expedíciu, sklad atď.) Vyčkajte v kabíne vozidla na pokyny pracovníkov expedície na uvedenom telefónnom čísle:

  • Bratislava: +421 249 683 812
  • Žilina +421 948 352 925
  • Košice +421 552 903 710
  • Zvolen +421 249 683 816

4. Po otvorení nákladového priestoru vozidla, sa vráťte späť do kabíny vozidla pokiaľ nebude ukončená nakládka alebo vykládka

5. Zdržiavajte sa len v mieste nakládky a vykládky, nevzďaľujte sa od vozidla, nevstupujte do hál, kancelárií, jedální a ďalších uzavretých budov

6. Ak sa nakládka, alebo vykládka koná v hale, sklade, alebo inom uzavretom priestore, neopúšťajte kabínu vozidla, mimo otvorenia nákladového priestoru a následne zabezpečenia nákladu na vozidle

7. Zdržiavajte sa v areáli len po nevyhnutne nutnú dobu

8. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu so zamestnancami GUMEX SK, spol. s r.o., pokiaľ to nie je nevyhnutné

Chceli by sme vás požiadať o zaslanie potvrdenia, že budete akceptovať vyššie uvedené a riadiť sa tým až do ďalšieho oznámenia alebo zrušenia.

Ďakujeme vám za pochopenie.  

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?