Ako mať v dobrej kondícii fólie do brán a priechodov

Pruhové závesy z mäkčeného PVC poslúžia ako zábrana vstupu alebo úniku hluku, chladu, horúčavy i prachu. Zadržia polietavý hmyz, vtáky
aj nepríjemný prievan. Prispievajú k udržaniu optimálnych bezpečnostných aj pracovných podmienok. Odolávajú  prechádzajúcim vozidlám.

Ale čo keď sa vám vplyvom náročných prevádzkových podmienok alebo strhnutím dopravným prostriedkom tieto závesné fólie do brán 
či priechodov poškodili? Iste potrebujete túto nepríjemnú situáciu čo najskôr napraviť a účinnú bariéru opäť sprevádzkovať.

Kroky, ktoré odporúčame pre opravu fólií do vrát

1) Najprv si ujasnite, aký je rozsah poruchy

 • Vydržali porty a došlo len k natrhnutiu/strhnutiu jednotlivých PVC pásov?
 • Sú poškodené aj porty?

2) Premyslite si, ako chcete poškodenia napraviť

 • Chcete si poškodené lamelovej clony opraviť sami? Obráťte sa na našich špecialistov a poraďte sa s nimi. Dodáme vám jednotlivé náhradné pásy a upevňovacie skrutky/nity.

montáž lamiel protiprievanových zábran

Profesionálna oprava

Ak je rozsah škody na vašej závesnej fólii veľký alebo nemáte čas sa opravou zaoberať, odporúčame zvážiť profesionálnu opravu alebo výmenu. V prípade, že sme závesné PVC fólie do vašej spoločnosti dodávali my, evidujeme túto zákazku a máme informácie o parametroch namontovaných fólií. To urýchli celý proces obnovy poškodenej časti tejto bariéry. 

Poraďte sa s nami, po vzájomnej dohode prevedieme požadovanú montáž priamo na mieste. To platí aj pre prípad, že ste si pôvodné lamelové clony montovali sami alebo si ich nechali inštalovať inou firmou. Udelením zákazky špecializovanej firme máte záruku, že oprava
bude vykonaná odborne.

Naše odporúčania (skúsenosti z praxe)

 • V špeciálnych prevádzkach s transportom krehkého tovaru neprechádzajte s manipulačnou technikou cez fóliové pásy, odporúčame upevnenie fólií v koľajničkách. Vďaka nim rýchlo uzavriete alebo otvoríte priechod.
 • Na bokoch priechodu nezabudnite umiestniť červené signálne pásy fólie (aby nedošlo napr. k stretu vysokozdvižného vozíka so stenou).
 • V priechodoch, ktorými budú prechádzať vysokozdvižné vozíky, nepoužívajte nepriehľadné farebné fólie - nezabúdajte na bezpečnosť obsluhy.

Kde sa naše protiprievanové zábrany už osvedčili

 • v predajných i výrobných priestoroch
 • v skladoch
 • v garážach (vrátane hasičských)
 • v triediarňach odpadu
 • v plniacich objektoch a plniarňach do skla (chránia zamestnancov aj okolité zariadenia pred rozbitými fľašami)
 • v stajniach pre hospodárske zvieratá
 • v bazénoch
 • v počítačových serverovniach

Uvažujete o novej inštalácii fólií do dverí a priechodov? Máme pre vás tipy

U nás v Gumexe k najpredávanejším lamelovým clonám patrí CS STANDARD (dodávali sme ju napr. do gastroprevádzok, konzervární, čistých prevádzok, laminárnych boxov, ale aj napr. na píly pre oddelenie výrobných a predajných priestorov kvôli zvýšenej prašnosti). Žiadaná je tiež špeciálna fólia pre chladiarenské prevádzky CF-COLD (montovali sme ju okrem iného do oddelenej prevádzky rozrábkarne mäsa, v mraziarňach hotových jedál, vo výrobe izotermických nadstavieb).

Pruhové závesy z mäkčeného PVC poslúžia ako zábrana vstupu alebo úniku hluku, chladu, horúčavy i prachu. Zadržia polietavý hmyz, vtáky
aj nepríjemný prievan. Prispievajú k udržaniu optimálnych bezpečnostných aj pracovných podmienok. Odolávajú  prechádzajúcim vozidlám.

Ale čo keď sa vám vplyvom náročných prevádzkových podmienok alebo strhnutím dopravným prostriedkom tieto závesné fólie do brán 
či priechodov poškodili? Iste potrebujete túto nepríjemnú situáciu čo najskôr napraviť a účinnú bariéru opäť sprevádzkovať.

Kroky, ktoré odporúčame pre opravu fólií do vrát

1) Najprv si ujasnite, aký je rozsah poruchy

 • Vydržali porty a došlo len k natrhnutiu/strhnutiu jednotlivých PVC pásov?
 • Sú poškodené aj porty?

2) Premyslite si, ako chcete poškodenia napraviť

 • Chcete si poškodené lamelovej clony opraviť sami? Obráťte sa na našich špecialistov a poraďte sa s nimi. Dodáme vám jednotlivé náhradné pásy a upevňovacie skrutky/nity.

montáž lamiel protiprievanových zábran

Profesionálna oprava

Ak je rozsah škody na vašej závesnej fólii veľký alebo nemáte čas sa opravou zaoberať, odporúčame zvážiť profesionálnu opravu alebo výmenu. V prípade, že sme závesné PVC fólie do vašej spoločnosti dodávali my, evidujeme túto zákazku a máme informácie o parametroch namontovaných fólií. To urýchli celý proces obnovy poškodenej časti tejto bariéry. 

Poraďte sa s nami, po vzájomnej dohode prevedieme požadovanú montáž priamo na mieste. To platí aj pre prípad, že ste si pôvodné lamelové clony montovali sami alebo si ich nechali inštalovať inou firmou. Udelením zákazky špecializovanej firme máte záruku, že oprava
bude vykonaná odborne.

Naše odporúčania (skúsenosti z praxe)

 • V špeciálnych prevádzkach s transportom krehkého tovaru neprechádzajte s manipulačnou technikou cez fóliové pásy, odporúčame upevnenie fólií v koľajničkách. Vďaka nim rýchlo uzavriete alebo otvoríte priechod.
 • Na bokoch priechodu nezabudnite umiestniť červené signálne pásy fólie (aby nedošlo napr. k stretu vysokozdvižného vozíka so stenou).
 • V priechodoch, ktorými budú prechádzať vysokozdvižné vozíky, nepoužívajte nepriehľadné farebné fólie - nezabúdajte na bezpečnosť obsluhy.

Kde sa naše protiprievanové zábrany už osvedčili

 • v predajných i výrobných priestoroch
 • v skladoch
 • v garážach (vrátane hasičských)
 • v triediarňach odpadu
 • v plniacich objektoch a plniarňach do skla (chránia zamestnancov aj okolité zariadenia pred rozbitými fľašami)
 • v stajniach pre hospodárske zvieratá
 • v bazénoch
 • v počítačových serverovniach

Uvažujete o novej inštalácii fólií do dverí a priechodov? Máme pre vás tipy

U nás v Gumexe k najpredávanejším lamelovým clonám patrí CS STANDARD (dodávali sme ju napr. do gastroprevádzok, konzervární, čistých prevádzok, laminárnych boxov, ale aj napr. na píly pre oddelenie výrobných a predajných priestorov kvôli zvýšenej prašnosti). Žiadaná je tiež špeciálna fólia pre chladiarenské prevádzky CF-COLD (montovali sme ju okrem iného do oddelenej prevádzky rozrábkarne mäsa, v mraziarňach hotových jedál, vo výrobe izotermických nadstavieb).

Produkty z článku