Meranie účinnosti fólií do brán v skladoch GUMEXU

Každý prevádzkovateľ výrobných hál a skladov sa usiluje o čo najnižšie náklady na vykurovanie. Potrebuje tiež chrániť zdravie pracovníkov či návštevníkov, zásoby tovaru, alebo je potrebné udržať stálu teplotu počítačových serverovní v priestoroch, kde sa stretávajú odlišné teploty.

Účinnost fólií

Ako čo najúčinnejšie udržať požadovanú teplotu vo vnútorných priestoroch?

Táto otázka pridáva vrásky na čele väčšine podnikateľov. Pri rastúcich cenách energií sa ňou zaoberal aj náš vedúci logistiky a správy majetku GUMEXU Petr Doležal. Pri vysvetľovaní dôvodu na meranie účinnosti fólií uvádza: „Naša firma mnohé produkty zo svojho sortimentu aj svoje vlastné výrobky sama používa. Vo všetkých skladoch máme fólie do brán z PVC nainštalované. V chladnom období pri otvorených bránach je úlohou lamelovej clony znížiť únik tepla z otvorených brán a opačným smerom zabrániť prenikaniu chladu, prachu, lístia a ďalších nečistôt smerom do vnútorných priestorov. Navyše sú tieto plastové fólie veľmi odolné voči oteru a neobsahujú silikón ani kadmium. Naši skladníci sú presvedčení, že používané vchodové fólie všetky požiadavky spĺňajú, pretože ich už dlhodobo prakticky používajú a sú s nimi spokojní.“

Možno účinnosť fólií dokázať?

„Bolo nám jasné, že priehľadné fólie v bránach naozaj fungujú, pretože ich okrem nás používajú aj stovky našich zákazníkov, od ktorých máme priaznivé recenzie. Nevedeli sme však o žiadnom meraní, ktoré by ich účinnosť potvrdilo. Preto sme sa rozhodli urobiť pokus – zmerať účinnosť fólií vo vlastných skladoch. Naším cieľom nebolo vytvoriť nejakú vedeckú prácu, ale získať skutočné údaje, ktoré by preukázali, akou mierou dokážu zatiahnuté fóliové pásy pri otvorených vrátach skladu ovplyvniť jeho vnútornú teplotu,“ vysvetľuje Petr Doležal.

Podmienky merania

„Na meranie účinnosti fólií sme zvolili tri z našich skladov (Praha, Brno, Strážnice) s odlišným objemom, typom vnútorného usporiadania a pri rôznych vonkajších teplotách. Pri meraní sme použili zhodný kalibrovaný teplomer Amprobe TH-1. Skúmali sme účinnosť závesov z fólie CS STANDARD (v sklade Strážnice), CT DOUBLE RIBBED (v sklade Praha) a ANTISTATIC DOUBLE RIBBED (v sklade Brno) v zhodnej hrúbke 2 mm. Meranie prebiehalo v chladnom období na konci januára 2023 vždy blízko skladových brán, na hlavnej komunikačnej ceste a na vedľajšej komunikačnej ceste medzi regálmi. Zaznamenávali sme straty tepla pri zatvorených vrátach skladu, aj pri vrátach otvorených (v ktorých neboli použité fólie). A samozrejme aj pri otvorených vrátach, ktoré boli osadené fóliami,“ popisuje Petr Doležal.


Změny teplot ve skladu na pobočce Praha - graf a tabulka

Výsledok merania

Čo z uvedeného merania vyplýva? Namerané hodnoty podľa vyjadrenia Petra Doležala potvrdili, že čím je sklad väčší a rozsiahlejší a vonkajšia teplota sa blíži 0 °C, tým zreteľnejšie sa prejavuje zníženie teploty v hale bez použitia fólií už krátko po otvorení pevných brán. Je potrebné tiež prihliadnuť na ďalšie vplyvy: Ako sú skladové priestory usporiadané, aký režim otvárania brány tu funguje? Pokiaľ by boli brány umiestnené v priestore oproti sebe, dochádza k prievanu. Ak je však v tomto smere prekážka napríklad v podobe regálov v centrálnej časti, prievan ovplyvní únik tepla menej.

Půdorys skladu Praha„Praktické hodnoty merania preukázali, že fólie v bránach všetkých našich skladov skutočne zabránili poklesu vnútornej teploty. Stačilo 5 minút zvoleného intervalu merania a teplomer umiestnený v pražskom sklade vo výške 1,5 metra od zeme vo vzdialenosti cca 2 metre od otvorených brán ukázal bez použitia fólií pokles teploty zo 17,7 °C na 14,2 °C (teda nežiaduce ochladenie priestoru o 3,5 °C), zatiaľ čo pri zatiahnutých fóliách a otvorených bránach sa teplota znížila iba o 0,2 °C.
A ako sa teplota vyvíjala vo vzdialených miestach merania?
V pomyselnom strede skladu sa bez použitia fólií teplota znížila z pôvodnej hodnoty 18,3 °C na 16,1 °C, teda o 2,2 °C (oproti oveľa menšiemu úbytku tepla vo výške 0,1 °C pri zatiahnutých fóliách). Aj v dosť vzdialenom mieste od brán (na vedľajšej komunikačnej ceste) teplota poklesla z východiskových 18,6 ° C na 17,3 ° C, teda o 1,3 ° C (avšak pri použití fólie vo bránach došlo k poklesu iba o 0, 2 °C).
Inštalovaná fólia samozrejme nezabránila poklesu teploty úplne. Napriek tomu si myslíme, že všetci správcovia budov by považovali za úspech, ak by po 5 minútach od otvorenia brány poklesla vnútorná teplota iba o desatiny stupňa Celzia,“ zvažuje všetky detaily Doležal.

Čo bolo prínosom tohto merania pre GUMEX?

Petr Doležal k tomu uvádza: „Sami na sebe sme si vyskúšali, že inštalácia a hlavne vedomé používanie fóliových závesov do brán našich skladov má zmysel. Nedokážeme síce vyčísliť, koľko energie ušetríme, ale namerané hodnoty preukázali, že úniky tepla sú pri použití vchodovej fólie preukázateľne nižšie a teplota v hale je stabilnejšia. A je tiež zrejmé, že skladníci trpia menej prievanom a chladom, čo je pridaná hodnota, ktorá sa pozitívne prejaví v ich pracovnej výkonnosti a nižšej chorobnosti.“

Obmedzenia fólií v bránach a možné riešenie

Vchodom z pásov fólie so zaoblenými hranami môžu prechádzať ľudia, prechádzať vysokozdvižné vozíky, automobily aj ďalšia manipulačná technika. Avšak aj tu platí, že pokiaľ sa do brány s fóliami vchádza napríklad úžitkovým vozidlom častejšie, môžu pruhy fólie, na ktoré je nalepený prach, spôsobiť drobné odreniny laku karosérie. Petr Doležal však aj pre tento variant vjazdu ponúka riešenie: „Hoci sa jedná o pracovné autá as ich určitým opotrebením sa počíta, odporúčame vo vrátach s vyššou frekvenciou vjazdu vozidiel inštalovať koľajnice, na ktorých sú fólie zavesené – toto opatrenie umožní prejazd úplne uvoľniť a následne fólie opäť zatiahnuť.“


Fólie prinášajú aj ďalšie, doposiaľ nemerané výhody

„Priehľadné plastové clony je možné využiť aj ako predely priestorov s rôznym výrobným zameraním, napríklad na oddelenie lakovacích či zváracích prevádzok, ako protiprašnú bariéru pri násypoch sypkých prašných látok alebo pri rezaní v stolárskych prevádzkach. Pri výrobcoch potravín a v blízkosti chladiacich alebo mraziacich boxov v obchodných priestoroch sa osvedčili ako účinný prostriedok na redukciu nákladov za energie, pretože znižujú vplyv okolitej vyššej prevádzkovej teploty na uskladnené alebo vyrábané potraviny,“ uzatvára konečné hodnotenie účinnosti závesných fólií vedúcej logistiky a správy majetku Doležal.

Použitie fólií sa oplatí

Je jedno, či prevádzkujete malý sklad, rozľahlú predajňu, stajňu či výrobné priestory, investovať do fólií do brán sa vám oplatí. Nielenže bude vaša prevádzka hospodárnejšia, ale prispejete tým aj k zníženiu dopadu vášho podnikania na životné prostredie.

Každý prevádzkovateľ výrobných hál a skladov sa usiluje o čo najnižšie náklady na vykurovanie. Potrebuje tiež chrániť zdravie pracovníkov či návštevníkov, zásoby tovaru, alebo je potrebné udržať stálu teplotu počítačových serverovní v priestoroch, kde sa stretávajú odlišné teploty.

Účinnost fóliíAko čo najúčinnejšie udržať požadovanú teplotu vo vnútorných priestoroch?

Táto otázka pridáva vrásky na čele väčšine podnikateľov. Pri rastúcich cenách energií sa ňou zaoberal aj náš vedúci logistiky a správy majetku GUMEXU Petr Doležal. Pri vysvetľovaní dôvodu na meranie účinnosti fólií uvádza: „Naša firma mnohé produkty zo svojho sortimentu aj svoje vlastné výrobky sama používa. Vo všetkých skladoch máme fólie do brán z PVC nainštalované. V chladnom období pri otvorených bránach je úlohou lamelovej clony znížiť únik tepla z otvorených brán a opačným smerom zabrániť prenikaniu chladu, prachu, lístia a ďalších nečistôt smerom do vnútorných priestorov. Navyše sú tieto plastové fólie veľmi odolné voči oteru a neobsahujú silikón ani kadmium. Naši skladníci sú presvedčení, že používané vchodové fólie všetky požiadavky spĺňajú, pretože ich už dlhodobo prakticky používajú a sú s nimi spokojní.“

Možno účinnosť fólií dokázať?

„Bolo nám jasné, že priehľadné fólie v bránach naozaj fungujú, pretože ich okrem nás používajú aj stovky našich zákazníkov, od ktorých máme priaznivé recenzie. Nevedeli sme však o žiadnom meraní, ktoré by ich účinnosť potvrdilo. Preto sme sa rozhodli urobiť pokus – zmerať účinnosť fólií vo vlastných skladoch. Naším cieľom nebolo vytvoriť nejakú vedeckú prácu, ale získať skutočné údaje, ktoré by preukázali, akou mierou dokážu zatiahnuté fóliové pásy pri otvorených vrátach skladu ovplyvniť jeho vnútornú teplotu,“ vysvetľuje Petr Doležal.

Podmienky merania

„Na meranie účinnosti fólií sme zvolili tri z našich skladov (Praha, Brno, Strážnice) s odlišným objemom, typom vnútorného usporiadania a pri rôznych vonkajších teplotách. Pri meraní sme použili zhodný kalibrovaný teplomer Amprobe TH-1. Skúmali sme účinnosť závesov z fólie CS STANDARD (v sklade Strážnice), CT DOUBLE RIBBED (v sklade Praha) a ANTISTATIC DOUBLE RIBBED (v sklade Brno) v zhodnej hrúbke 2 mm. Meranie prebiehalo v chladnom období na konci januára 2023 vždy blízko skladových brán, na hlavnej komunikačnej ceste a na vedľajšej komunikačnej ceste medzi regálmi. Zaznamenávali sme straty tepla pri zatvorených vrátach skladu, aj pri vrátach otvorených (v ktorých neboli použité fólie). A samozrejme aj pri otvorených vrátach, ktoré boli osadené fóliami,“ popisuje Petr Doležal.


Změny teplot ve skladu na pobočce Praha - graf a tabulka

Výsledok merania

Čo z uvedeného merania vyplýva? Namerané hodnoty podľa vyjadrenia Petra Doležala potvrdili, že čím je sklad väčší a rozsiahlejší a vonkajšia teplota sa blíži 0 °C, tým zreteľnejšie sa prejavuje zníženie teploty v hale bez použitia fólií už krátko po otvorení pevných brán. Je potrebné tiež prihliadnuť na ďalšie vplyvy: Ako sú skladové priestory usporiadané, aký režim otvárania brány tu funguje? Pokiaľ by boli brány umiestnené v priestore oproti sebe, dochádza k prievanu. Ak je však v tomto smere prekážka napríklad v podobe regálov v centrálnej časti, prievan ovplyvní únik tepla menej.

Půdorys skladu Praha„Praktické hodnoty merania preukázali, že fólie v bránach všetkých našich skladov skutočne zabránili poklesu vnútornej teploty. Stačilo 5 minút zvoleného intervalu merania a teplomer umiestnený v pražskom sklade vo výške 1,5 metra od zeme vo vzdialenosti cca 2 metre od otvorených brán ukázal bez použitia fólií pokles teploty zo 17,7 °C na 14,2 °C (teda nežiaduce ochladenie priestoru o 3,5 °C), zatiaľ čo pri zatiahnutých fóliách a otvorených bránach sa teplota znížila iba o 0,2 °C.
A ako sa teplota vyvíjala vo vzdialených miestach merania?
V pomyselnom strede skladu sa bez použitia fólií teplota znížila z pôvodnej hodnoty 18,3 °C na 16,1 °C, teda o 2,2 °C (oproti oveľa menšiemu úbytku tepla vo výške 0,1 °C pri zatiahnutých fóliách). Aj v dosť vzdialenom mieste od brán (na vedľajšej komunikačnej ceste) teplota poklesla z východiskových 18,6 ° C na 17,3 ° C, teda o 1,3 ° C (avšak pri použití fólie vo bránach došlo k poklesu iba o 0, 2 °C).
Inštalovaná fólia samozrejme nezabránila poklesu teploty úplne. Napriek tomu si myslíme, že všetci správcovia budov by považovali za úspech, ak by po 5 minútach od otvorenia brány poklesla vnútorná teplota iba o desatiny stupňa Celzia,“ zvažuje všetky detaily Doležal.

Čo bolo prínosom tohto merania pre GUMEX?

Petr Doležal k tomu uvádza: „Sami na sebe sme si vyskúšali, že inštalácia a hlavne vedomé používanie fóliových závesov do brán našich skladov má zmysel. Nedokážeme síce vyčísliť, koľko energie ušetríme, ale namerané hodnoty preukázali, že úniky tepla sú pri použití vchodovej fólie preukázateľne nižšie a teplota v hale je stabilnejšia. A je tiež zrejmé, že skladníci trpia menej prievanom a chladom, čo je pridaná hodnota, ktorá sa pozitívne prejaví v ich pracovnej výkonnosti a nižšej chorobnosti.“

Obmedzenia fólií v bránach a možné riešenie

Vchodom z pásov fólie so zaoblenými hranami môžu prechádzať ľudia, prechádzať vysokozdvižné vozíky, automobily aj ďalšia manipulačná technika. Avšak aj tu platí, že pokiaľ sa do brány s fóliami vchádza napríklad úžitkovým vozidlom častejšie, môžu pruhy fólie, na ktoré je nalepený prach, spôsobiť drobné odreniny laku karosérie. Petr Doležal však aj pre tento variant vjazdu ponúka riešenie: „Hoci sa jedná o pracovné autá as ich určitým opotrebením sa počíta, odporúčame vo vrátach s vyššou frekvenciou vjazdu vozidiel inštalovať koľajnice, na ktorých sú fólie zavesené – toto opatrenie umožní prejazd úplne uvoľniť a následne fólie opäť zatiahnuť.“


Fólie prinášajú aj ďalšie, doposiaľ nemerané výhody

„Priehľadné plastové clony je možné využiť aj ako predely priestorov s rôznym výrobným zameraním, napríklad na oddelenie lakovacích či zváracích prevádzok, ako protiprašnú bariéru pri násypoch sypkých prašných látok alebo pri rezaní v stolárskych prevádzkach. Pri výrobcoch potravín a v blízkosti chladiacich alebo mraziacich boxov v obchodných priestoroch sa osvedčili ako účinný prostriedok na redukciu nákladov za energie, pretože znižujú vplyv okolitej vyššej prevádzkovej teploty na uskladnené alebo vyrábané potraviny,“ uzatvára konečné hodnotenie účinnosti závesných fólií vedúcej logistiky a správy majetku Doležal.

Použitie fólií sa oplatí

Je jedno, či prevádzkujete malý sklad, rozľahlú predajňu, stajňu či výrobné priestory, investovať do fólií do brán sa vám oplatí. Nielenže bude vaša prevádzka hospodárnejšia, ale prispejete tým aj k zníženiu dopadu vášho podnikania na životné prostredie.

Produkty z článku