Montáž a servis profilovaných dopravníkových pásov

Profilové dopravníkové pásy jsou speciálně určené pro strmou přepravu abrazivního materiálu, tzn. pro takové provozy, kde je zapotřebí přepravit materiál při sklonu 30 – 40°, což hladké dopravníkové pásy neumožňují.

Tyto pásy jsou vhodné pro přepravu sypkého, volně se pohybujícího nebo lepivého materiálu. Používají se zejména ve štěrkovnách, cementárnách, zemědělských provozech, uhelných dolech, stavbách silnic, ale i v cukrovarech nebo kompostárnách. V těchto náročných provozech dochází někdy k proražení profilovaného dopravníkového pásu, anebo k roztržení spoje (mechanických spon) v důsledku zvýšeného tlaku nebo hmotnosti přepravovaného materiálu.

Profilované dopravníkové pásy dodáváme jak zcela nové, tak poskytujeme servis na pásy v provozu.

Spojujeme je buď vulkanizací za tepla, nebo provizorně mechanickými sponami MS 45 nebo MS 55 (například úzkou silniční frézu, kterou není možné odkrytovat).

Pokud chcete mít nefunkční strmý dopravník opraven co nejdříve, budou naši specialisté prodeje od vás potřebovat informace ohledně sklonu dopravníku, obvodové délky a průměru válců a umístění dopravníku v konkrétním provozu. Podle toho si pak naše výrobní oddělení připraví celou montážní akci. Na místě pak posoudí rozsah poškození stávajícího profilovaného dopravníkového pásu a doporučí způsob jeho opravy nebo náhrady.

1. MS spojky k dopravníkovým pásům, obj. kód 00843 
2. OPRAVNÉ SS spojky k dopravníkovým pásům, obj. kód 01843

 

Pokud je současný profilovaný dopravníkový pás silně opotřeben nebo jsou poškození příliš rozsáhlá, provedou naši montéři výroby jeho výměnu, tzn. stažení starého a poté natažení nového profilového dopravníkového pásu.

  • Před spojením oba konce pásu rozseparujeme na jednotlivé vrstvy, abychom je mohli pevně spojit metodou vulkanizace za tepla. V místě spoje profilového dopravníkového pásu jej tedy musíme zbavit všech výčnělků profilu. V montážní šíři vulkanizačních desek je z něj po spojení pás hladký.
  • Po slepení nový profilový dopravníkový pás napneme a připravíme k otestování.
  • Po finální kontrole chodu ve zkušebním provozu předají naši montéři profilový dopravníkový pás provozovateli příslušného zařízení k užívání.

Pošlete nám poptávku

Provádíme montáž a servis profilovaných dopravníkových pásů.