Montáž a servis profilovaných dopravníkových pásov

Profilové dopravníkové pásy sú špeciálne určené pre strmú prepravu abrazívneho materiálu, tzn. pre také prevádzky, kde je potrebné prepraviť materiál pri sklone 30 - 40 °, čo hladké dopravníkové pásy neumožňujú. Dodávame profilové dopravníkové pásy typu WALTER a CHEVRON.

Tieto pásy sú vhodné pre prepravu sypkého, voľne sa pohybujúceho alebo lepivého materiálu. Používajú sa najmä v štrkovniach, cementárňach, poľnohospodárskych prevádzkach, uhoľných baniach, ale aj v cukrovaroch alebo kompostárňach. Bežné použitie gumových profilových pásov je tiež pre frézy na asfalt. V týchto náročných prevádzkach dochádza niekedy k prerazeniu profilovaného dopravníkového pásu, alebo k roztrhnutiu spoja (mechanických spôn) v dôsledku zvýšeného tlaku alebo hmotnosti prepravovaného materiálu.

Aké služby ponúkame

Profilované dopravníkové pásy dodávame úplne nové, ale poskytujeme aj servis na pásy v prevádzke.

Profilové dopravníkové pásy spájame:

  • vulkanizáciou za tepla
  • provizórne mechanickými sponami MS 45 nebo MS 55 (napríklad úzku cestnú frézu, ktorú nie je možné odkrytovat).

Pokiaľ chcete mať nefunkčný strmý dopravník opravený čo najskôr, budú naši špecialisti predaja od vás potrebovať informácie ohľadom sklonu dopravníka, obvodovej dĺžky a priemeru valcov a umiestnenia dopravníka v konkrétnej prevádzke. Podľa toho si potom naše výrobné oddelenie pripraví celú montážnu akciu. Na mieste potom posúdi rozsah poškodenia existujúceho profilovaného dopravníkového pásu a odporučí spôsob jeho opravy alebo náhrady.

1. MS spojky k dopravníkovým pásom
2. OPRAVNÉ SS spojky k dopravníkovým pásom

Výmena profilového dopravníkového pásu

Pokiaľ chcete mať nefunkčný strmý dopravník opravený čo najskôr, budú naši špecialisti predaja od vás potrebovať informácie ohľadom sklonu dopravníka, obvodové dĺžky a priemeru valcov a umiestnenia dopravníka v konkrétnej prevádzke. Podľa toho si potom naše výrobné oddelenie pripraví celú montážnu akciu. Na mieste potom posúdi rozsah poškodenia existujúceho profilovaného dopravníkového pásu a odporučí spôsob jeho opravy alebo náhrady.

  • Pred spojením oba konce pásu rozseparujeme na jednotlivé vrstvy, aby sme ich mohli pevne spojiť metódou vulkanizácie za tepla. V mieste spoja profilového dopravníkového pásu ho teda musíme zbaviť všetkých výčnelkov profilu. V montážnej šírke vulkanizačných dosiek je z neho po spojení pás hladký.
  • Po zlepení nový profilový dopravníkový pás napneme a pripravíme na otestovanie.
  • Po finálnej kontrole chodu v skúšobnej prevádzke odovzdajú naši montéri profilový dopravníkový pás prevádzkovateľovi príslušného zariadenia na užívanie.

Pošlite nám dopyt

Vykonávame montáž a servis profilovaných dopravníkových pásov.