Osadzovanie gumových pásov unášačmi a vodiacimi klinkami

Osadzovanie gumových pásov unášačmi a vodiacimi klinkami

Gumové dopravníkové pásy s unášačmi a mechanickými sponami.                          Vulkanizovaný unášač tvaru „T“ .                                 Vulkanizovaný klínok štvorcového tvaru nahrádzajúci „T“ unašač.

 

Unášače na dopravníkové pásy zvyčajne tepelne navarujeme alebo lepíme za studena. Dodávame ich tiež v metráži alebo v kusoch pripravených na mieru podľa požiadavky zákazníka. Zabezpečujeme montáž unášačov aj vodiacich klinov na PVC, PU, a tiež na gumové dopravníkové pásy.

Pošlite nám dopyt

 

V čom spočíva odlišnosť montáže vodiacich klinkov na gumové dopravníkové pásy na rozdiel od pásov z PVC či PU?

Unášače z PU alebo PVC sa na dopravníkové pásy navarujú za tepla. Teda nahriatím lepených plôch a pritlačením, kedy po vychladnutí dôjde k spojeniu. Toto je možné vykonať buď ručne pomocou teplovzdušnej pištole, alebo strojovo pomocou vysokofrekvenčného lisu. Avšak pri gume tento spôsob spojenia unášača a dopravníkového pásu nie je možný (vulkanizovanú gumu nie je možné teplom narušiť / nataviť)!

Existuje riešenie: Ak sú unášače už vulkanizované, naši montéri výroby ich pripevňujú ku gumovému dopravníkovému pásu mechanicky pomocou skrutiek, prípadne ich prilepia pomocou lepidla. Na objednávku dodávame aj gumové pásy s tzv. navulkanizovanou konfekciou (tzn. komplet vrátane klinkov, unášačov, prípadne i vlnovcov). Spôsob vulkanizácie prebieha tak, že sa zo surovej gumy vytlačí na extrudéri požadovaný tvar unášača, tento profil sa vloží do lisu a na pás sa pod vysokým tlakom a teplom navulkanizuje.

Najväčšia súdržnosť unášačov s gumovým dopravníkovým pásom: 1. vulkanizovaný spoj, 2. mechanické spojenie, 3. lepenie(Pozn.: 1 = najlepšia).

Výhody a nevýhody osadeného gumového dopravníkového pásu

Nevýhodou môže byť vplyv unášačov na priemery bubnov / valcov. Pás bez unášačov môže pracovať na menších priemeroch týchto bubnov.
Výhodou je možnosť použitia pre transport sypkých abrazívnych materiálov (napr. suť, kamenná drvina a pod.)

Obmedzenia, ktoré sú potrebné v prevádzke dodržiavať

Je nutné dbať na odporúčané priemery valcov. Takisto konštrukcie dopravníka musia byť prispôsobené pre prevádzku pásu s unášačmi.

Je možné tieto služby objednať aj pre už používané (tzn. opotrebované, znečistené) gumové dopravníkové pásy?

Vulkanizované gumové doplnky je možné zabezpečiť len pri nových pásoch. Lepené, prípadne mechanicky pripravené vodiace klinky a unášače pripravíme aj pre už používané pásy (v závislosti na technickom stave samotného pásu).

Unašač na gumové dopravníkové pásy dodávame aj samostatne, takže si ho zákazníci môžu sami namontovať pomocou špeciálnych skrutiek. Toto príslušenstvo (skrutky, matky a podložky) je súčasťou unášača. Keďže je základňa tohto priečneho gumového unášača tvarovaná do oblúka, je možné ho použiť aj pri menších priemeroch valcov.

Vodiace klinky pre pásové dopravníky

Vodiace klinky privarujeme za tepla na spodnú stranu dopravníkových pásov z PVC či PU. Na želanie ich navaríme aj na lícnu stranu dopravníkového pásu, kde môžu slúžiť ako bočné vedenie alebo nahrádzať funkciu unášačov.

Na dopravníkové pásy z gumy klinky lepíme, prípadne na objednávku dodávame gumové dopravníkové pásy s už navulkanizovanými klinkami. V praxi je overené, že klinky môžu zastať funkciu bočného vedenia, alebo nahradiť unášače, a to pri pásoch z PVC a PU aj z gumy.

                           Aplikácia vodiaceho klinku na gumový pás lepením.

Osadzovanie gumových pásov unášačmi a vodiacimi klinkami

 

Ešte pred odoslaním dopytu na unášače či vodiace klinky odporúčame upresnenie základných parametrov:

  • typ, veľkosť, počet, rozteč, polohu (unášača)
  • tvar, počet, rozmer, polohu (vodiaceho klinka)

 

Tip: Zaujímate sa aj o valčeky na pásové dopravníky?

Chcete nahliadnuť do „mobilnej dielne“, s ktorou vyrážajú naši montéri na montáž v prevádzke zákazníka?