Vykonávanie tlakovej skúšky hadíc

Vykonávanie tlakovej skúšky hadíc

Aj napriek tomu, že pri kompletizácii tlakovej hadice s koncovkami dodržujeme predpísané pracovné postupy, vďaka plne automatizovanému mobilnému skúšobnému zariadeniu vykonáme a skúšobným protokolom doložíme skúšku konkrétneho kusu hadice s koncovkami hydrostatickým tlakom.

Hydrostatické skúšanie zalisovaných hadicových zostáv vykonávame pre kompozitné, chemické a potravinárske hadice.

Pošlite nám dopyt na tlakovú skúšku

 

Testujeme podľa normy

Skúšky hydrostatickým tlakom vykonávame v súlade s STN EN ISO 1402 (635414). Konkrétna hodnota skúšobného tlaku je stanovená podľa odporúčania výrobcu hadice.

Parametre skúšobnej stolice:

  • maximálny skúšobný tlak je 40 barov
  • skúšaná tlaková hadica má maximálny priemer 305 mm
  • meraná hadica s koncovkami je obvykle v maximálnej dĺžke 40 metrov, dokážeme však zmerať aj dlhšie hadice

Ak si chcete objednať nízkotlakové hadice s koncovkami:

  • Skúšobný protokol o vykonanej tlakovej skúške vystavíme automaticky ku každej osadenej hadicovej zostave kompozitných hadíc.
  • Ak potrebujete skúšobný protokol pri chemickej, potravinárskej alebo inej hadici s koncovkami, oznámte túto požiadavku vopred. V prípade požiadavky na vystavenie protokolu môže dôjsť k predĺženiu termínu dodania, pretože testovanie vykonávame iba v našej pobočke v Strážnici (český GUMEX, v slovenských pobočkách hadice kompletujeme, ale netestujeme).
  • Detailný záznam tlaku v priebehu celej skúšky dodávame na vyžiadanie.

Ukážka priebehu skúšania nízkotlakovej hadice na testovacej stolici:

Ukážka priebehu skúšania hadice na testovacej stolici

1. Montér výroby vložil hadicu do testovacej stolice a zapojil koncovky na oboch stranách. 2. Zvolil testovací cyklus podľa príslušnej normy a typu hadice. Tesnosť hadice sledoval 5 minút elektronicky aj vizuálne.

Ukážka priebehu skúšania hadice na testovacej stolici

3. Pre zákazníka pripravil grafický záznam priebehu testovania. 4. K testovanej hadici vystavil skúšobný protokol o vykonanej tlakovej skúške.

 

Najslabším článkom v systéme môže byť každá jeho súčasť – teda nielen hadica, ale aj koncovka. Pokiaľ poznáme maximálny pracovný tlak pri koncovke a je menší ako pracovný tlak hadice, musíme vziať do úvahy práve tento nižší tlak, čo môže ovplyvniť celkový pracovný tlak celej hadicovej zostavy. Pri testovaní nízkotlakových hadíc majú koncovky spravidla vyšší pracovný tlak ako samotné hadice.

Nezabudnite si nechať otestovať najmä hadice na chemikálie

Prúdia v hadici vo vašej prevádzke nebezpečné chemikálie? Potom určite chcete mať istotu, že koncovky hadíc na chemikálie vydržia požadovaný tlak. Jedine pomocou tlakovej skúšky si môžete byť istí, že nedôjde nešťastnou náhodou napríklad k poleptaniu ľudí kyselinou, pokiaľ by sa koncovka uvoľnila.

Prostredníctvom tejto testovacej stolice často testujeme napríklad zalisované kompozitné hadice na chemikálie ALFAKEN 5J551EN s koncovkami. Sú používané na transport kyselín a chemikálií medzi cisternami.

 

TIP!

Využite našu ďalšiu službu - na vyžiadanie vybavíme vašu kompozitnú hadicu s nalisovanými koncovkami štítkom, ktorého popis môžeme vytvoriť spoločne. Informácie uvedené na štítku vám umožnia objednať rýchlo a jednoducho ďalšiu zhodnú hadicu a nezdržiavať sa dohľadávaním všetkých údajov. To určite oceníte pri výmene alebo v prípade nutnosti rýchleho objednania ďalšej identickej hadice.

 

Aj keď nie je zo zákona nutné podrobovať tlakovej skúške hadice na bežné aplikácie, našim zákazníkom túto službu ponúkame.
Či už sa jedná „len“ o tlakové hadice na pitnú vodu, z praxe poznáme situácie, kedy sú tlakové hadice na vodu alebo požívatiny používané v aplikáciách, kde je bezpečnosť prevádzky prvoradá a potvrdenie o tlakovej skúške je vyžadované.