Meranie elektrickej vodivosti u nás zakúpených hadíc

Protokol o meraní vodivosti hadíc slúži ako deklarácia vodivosti hadice. Ak je hadica spojená so zemou (tzn. uzemnená), nedôjde k elektrickému výboju pri jej použití. Tento protokol o meraní vodivosti hadíc dodáme zákazníkovi na základe jeho požiadavky, ktorá musí byť predložená už v čase objednávky požadovanej hadice!

Čo je súčasťou nášho Protokolu o meraní vodivosti hadíc

  • číslo objednávky/expedičného príkazu
  • registračné číslo hadicovej zostavy
  • názov hadice a jej hlavné technické parametre
  • dátum merania
  • typ meracieho prístroja
  • meraná hodnota koncovka - koncovka (vyhovujúce/nevyhovujúce)
  • meraná hodnota koncovka - hadica (vyhovujúce/nevyhovujúce)
  • podpis zodpovednej osoby
  • kontaktné údaje GUMEX

Pošlite nám dopyt

Ak sú z hľadiska elektrických vlastností hadice potrebné špecifické požiadavky, uveďte ich rovnako pri objednávke. Naši špecialisti predaja vám radi pomôžu.

Priebeh merania

Na merači izolačného odporu, tzv. megaohmmetru alebo megmetu nastavíme požadovaný rozsah merania a priložíme meracie hroty na testovaný výrobok. Hadica musí byť umiestnená na nevodivom povrchu, meria sa po určitom čase ustálenia.
Meranie vykonávame na základe konkrétnej požiadavky zákazníka. Vodivosť hadice meriame podľa normy (635229) STN EN ISO 8031 (Gumové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovenie elektrického odporu a vodivosti), ktorá uvádza niekoľko typov meraní a upnutí hadíc.

Protokol o meraní elktrickej vodivosti hadíc

Zvyčajná klasifikácia gumových hadíc s ohľadom na elektrické vlastnosti

*Elektricky vodivé s odporom <106 Ω (ohm) / metr.
*Antistatické s odporom 106 až 109 Ω (ohm) / metr.  
*Izolujúci s odporom > 109 Ω (ohm) / metr.

 

Zaujíma vás, prečo dochádza v gumových hadiciach ku vzniku statickej elektriny?
Na čo vlastne slúži vodivosť?
Aké sú následky nedostatočnej ochrany hadice voči statickej elektrine?
Viac sa o tejto problematike dozviete na našom blogu v článku Výbušná pravda o hadiciach.

Elektrické vlastnosti POLYURETANOVÝCH hadíc

Od výrobcu – firmy NORRES – odeberáme pre našich zákazníkov vzduchotechnické polyuretanové hadice, které zodpovedajú použitiu v EX prostredí. 
Ich merný odpor je menší než 10⁴ Ω. Ku každej objednanej hadici dodávame protokol o meraní vodivosti výrobcom.
Jedná sa o hadice uvedené v kategórii TU.

Protokol o meraní elektrickej vodivosti hadíc