Naše partnerské školy

Máme nadviazanú dlhodobú spoluprácu so základnými, stredným odbornými školami a gymnáziami. Pre ich študentov zabezpečujeme už v priebehu štúdia prax v našom centrálnom sklade a vo výrobných priestoroch sídla našej materskej firmy v Strážnici. Študentom umožňujeme formou prehliadok, prednášok a exkurzií, aby "privoňali" k nášmu odboru. Veríme, že tak môžeme pomôcť mladým ľuďom v ďalšom rozhodovaní o ich pracovnej kariére.

Hoci sú naše časové kapacity obmedzené, radi zvážime prípadný záujem ďalšieho vzdelávacieho zariadenia. Svoje žiadosti prosím zasielajte na e-mail: lagova.jana@gumex.cz.

Školy s ktorými dlhodobo spolupracujeme