Fakturácia DPH

  • Ceny na našom webe sú uvádzané bez DPH.
  • V košíku a pri potvrdení objednávky uvádzame ako ceny bez DPH tak konečnú cenu s DPH.
  • Sadzba DPH na naše produkty je účtovná podľa platných zákonov na území SR (Zákon o DPH).
  • DPH účtujeme všetkým zákazníkom, ktorí majú fakturačnú adresu a miesto učenia na území SR.

Fakturácia bez DPH

  • Je možná iba pre firmy, ktoré majú sídlo v krajinách EU a majú platné IČ DPH (VAT ID) v rámci EU.
  • Miesto dodania je mimo SR.
  • Majú sídlo a miesto dodania je v tretích krajinách.

Osobný odber, alebo dodanie v SR pre firmy so sídlom v EU

  • Firmám, ktoré majú overené IČ DPH na území EU, a požadujú osobný odber v SR môžeme účtovať bez DPH, iba vtedy, keď podpíšu čestné vyhlásenie o vývoze tovaru do iného členského štátu EU.
  • Tiež túto zmenu robíme ručne na základe uvedenia poznámky v objednávke a po overení splnenia podmienok a dodania požadovaných dokladov.
  • Potvrdenie z e-shopu bude vygenerované štandardne - tj. vrátane DPH, zmeny vykonáme následne ručne.