Vyrábame z materiálu zákazníka

Potrebujete špeciálne upraviť váš vlastný materiál? Ste výrobcom jedinečného komponentu, ktorý je však potrebné ešte doplniť, aby potom dokonale slúžil na určený účel? A k tomu ešte potrebujete finálny výrobok aplikovať maximálne jednoducho?

Upravíme váš vlastný materiál

  • materiál vyrežeme presne na mieru, a to vrátane požadovaných otvorov
  • odolnosť výrobku dokážeme posilniť kombináciou rôznych materiálov, ktoré spojíme laminovanou samolepkou

Ukážky zákaziek

Pozrite sa spolu s nami na jednu z mnohých zákaziek a na riešenie, ktoré ponúklo zákazníkovi naše výrobné oddelenie.

výroba tesnenia z materiálov zákazníka

1. Našu protihlukovú izoláciu 500 airprene sme pomocou samolepky spojili s protipožiarnou doskou - materiálom zákazníka. Na vrchnej strane sme ju opatrili ďalšou samolepkou S-4710. Podľa zákazníkovho výkresu pripravil náš montér výroby rezanie celej dosky na plotri.

2. Takto prebiehalo rezanie potrebného tvaru výrobku nožom plotra - ako obrysu, tak i požadovaných otvorov

rezanie výrobkov z protihlukovej dosky a materiálu zákazníka

3. Program plotra optimálne vypočítal plochu celej dosky, a dosiahol tak čo najlepšie využívanie sendvičovo spojeného materiálu.

4. Výrobok je teraz pripravený k aplikácii. Bude použitý ako tesniaci a vymedzovací prvok v stroji. Vďaka špeciálne zvoleným materiálom zabráni prenikaniu prachu, hluku a vibrácií z prevádzky do okolitého prostredia, kde hrozí riziko vzniku požiaru.

Potrebujete špeciálne upraviť váš vlastný materiál? Ste výrobcom jedinečného komponentu, ktorý je však potrebné ešte doplniť, aby potom dokonale slúžil na určený účel? A k tomu ešte potrebujete finálny výrobok aplikovať maximálne jednoducho?

Upravíme váš vlastný materiál

  • materiál vyrežeme presne na mieru, a to vrátane požadovaných otvorov
  • odolnosť výrobku dokážeme posilniť kombináciou rôznych materiálov, ktoré spojíme laminovanou samolepkou

Ukážky zákaziek

Pozrite sa spolu s nami na jednu z mnohých zákaziek a na riešenie, ktoré ponúklo zákazníkovi naše výrobné oddelenie.

výroba tesnenia z materiálov zákazníka

1. Našu protihlukovú izoláciu 500 airprene sme pomocou samolepky spojili s protipožiarnou doskou - materiálom zákazníka. Na vrchnej strane sme ju opatrili ďalšou samolepkou S-4710. Podľa zákazníkovho výkresu pripravil náš montér výroby rezanie celej dosky na plotri.

2. Takto prebiehalo rezanie potrebného tvaru výrobku nožom plotra - ako obrysu, tak i požadovaných otvorov

rezanie výrobkov z protihlukovej dosky a materiálu zákazníka

3. Program plotra optimálne vypočítal plochu celej dosky, a dosiahol tak čo najlepšie využívanie sendvičovo spojeného materiálu.

4. Výrobok je teraz pripravený k aplikácii. Bude použitý ako tesniaci a vymedzovací prvok v stroji. Vďaka špeciálne zvoleným materiálom zabráni prenikaniu prachu, hluku a vibrácií z prevádzky do okolitého prostredia, kde hrozí riziko vzniku požiaru.