Tesnenie odolné agresívnym médiám - FKM 6000

Poznáte tesnenie obzvlášť odolné agresívnym médiám? My sme také tesnenia zaradili do nášho sortimentu, a to tesnenia z fluorkaučukovej gumy FKM 6000. Ploché tesnenie vyrobené z materiálu Viton je odolné agresívnym médiám, vysokým teplotám i poveternostným vplyvom.

Prečo práve guma FKM 6000

 • Táto guma sa vyznačuje najmä výbornou odolnosťou voči vysokým teplotám (až +200 °C).
 • Zvlášť odolná je voči agresívnym médiám (živočíšnym a rastlinným olejom, aromatickým i alifatickým uhľovodíkom)
 • Odoláva poveternostným vplyvom a plynom (má veľmi nízku priepustnosť).
 • Odoláva benzínu, vykurovacím olejom, chlórovým rozpúšťadlám a kyselinám.

Kedy neodporúčame použitie gumy FKM 6000 

 • Nevýhodou je nízka odolnosť voči esterom, éterom, ketonovým rozpúšťadlám.
 • Menej odolná je FKM 6000 aj voči niektorým amínom a horúcim bezvodým hydrofluoridom.

Využite naše ďalšie služby

 • Z gumy FKM 6000 vyrábame na objednávku tesnenia, ktoré musia vydržať veľmi náročné vplyvy okolitého prostredia.
 • Podľa navrhovaného vzoru vám vyrežeme gumy do požadovaného tvaru.
 • Túto gumu dodávame okrem plošného formátu tiež v podobe O-krúžkov, medzikružia a tvarového tesnenia.
 • Najžiadanejšie hrúbky tejto gumy držíme skladom.

vyrezávanie tesnenia odolného agresívnym médiámz FKM 6000

Aký je rozdiel medzi gumou FKM, FPM a Viton®

Často dochádza k zámene týchto označení, ale všetky majú spoločný základný materiál: fluórový kaučuk.

 • FKM = skratka pre fluórový elastomér podľa americkej normy ASTM.
 • FPM = medzinárodná skratka podľa normy DIN-ISO.
 • Viton® = obchodná značka firmy DuPont.

Tieto fluórové kaučuky sa líšia obsahom fluóru, bobtnavosťou a deformáciou v tlaku. Bobtnavosť je definovaná ako schopnosť materiálu nadobúdať na objeme nasávaním tekutiny.

Stručný prehľad vlastností gumy FKM 6000

Základné parametre sme očíslovali ako v škole: 1 = najlepšia vlastnosť, 5 = najslabšia vlastnosť.

 • Elasticita: 5
 • Kompresia: 1
 • Abráza: 4
 • Odolnosť plameňu: 1
 • Poveternostné vplyvy: 1
 • Chemická odolnosť (benzíny a oleje): 1
 • Chemická odolnosť (hydroxidy a soli): 2
 • Chemická odolnosť (kyseliny): 1

Pracovné teploty:

 • Vzduch: –10 °C až +200 °C
 • Olej: max. +150 °C
 • Voda: max. +100 °C

Poznáte tesnenie obzvlášť odolné agresívnym médiám? My sme také tesnenia zaradili do nášho sortimentu, a to tesnenia z fluorkaučukovej gumy FKM 6000. Ploché tesnenie vyrobené z materiálu Viton je odolné agresívnym médiám, vysokým teplotám i poveternostným vplyvom.

Prečo práve guma FKM 6000

 • Táto guma sa vyznačuje najmä výbornou odolnosťou voči vysokým teplotám (až +200 °C).
 • Zvlášť odolná je voči agresívnym médiám (živočíšnym a rastlinným olejom, aromatickým i alifatickým uhľovodíkom)
 • Odoláva poveternostným vplyvom a plynom (má veľmi nízku priepustnosť).
 • Odoláva benzínu, vykurovacím olejom, chlórovým rozpúšťadlám a kyselinám.

Kedy neodporúčame použitie gumy FKM 6000 

 • Nevýhodou je nízka odolnosť voči esterom, éterom, ketonovým rozpúšťadlám.
 • Menej odolná je FKM 6000 aj voči niektorým amínom a horúcim bezvodým hydrofluoridom.

Využite naše ďalšie služby

 • Z gumy FKM 6000 vyrábame na objednávku tesnenia, ktoré musia vydržať veľmi náročné vplyvy okolitého prostredia.
 • Podľa navrhovaného vzoru vám vyrežeme gumy do požadovaného tvaru.
 • Túto gumu dodávame okrem plošného formátu tiež v podobe O-krúžkov, medzikružia a tvarového tesnenia.
 • Najžiadanejšie hrúbky tejto gumy držíme skladom.

vyrezávanie tesnenia odolného agresívnym médiám z FKM 6000

Aký je rozdiel medzi gumou FKM, FPM a Viton®

Často dochádza k zámene týchto označení, ale všetky majú spoločný základný materiál: fluórový kaučuk.

 • FKM = skratka pre fluórový elastomér podľa americkej normy ASTM.
 • FPM = medzinárodná skratka podľa normy DIN-ISO.
 • Viton® = obchodná značka firmy DuPont.

Tieto fluórové kaučuky sa líšia obsahom fluóru, bobtnavosťou a deformáciou v tlaku. Bobtnavosť je definovaná ako schopnosť materiálu nadobúdať na objeme nasávaním tekutiny.

Stručný prehľad vlastností gumy FKM 6000

Základné parametre sme očíslovali ako v škole: 1 = najlepšia vlastnosť, 5 = najslabšia vlastnosť.

 • Elasticita: 5
 • Kompresia: 1
 • Abráza: 4
 • Odolnosť plameňu: 1
 • Poveternostné vplyvy: 1
 • Chemická odolnosť (benzíny a oleje): 1
 • Chemická odolnosť (hydroxidy a soli): 2
 • Chemická odolnosť (kyseliny): 1

Pracovné teploty:

 • Vzduch: –10 °C až +200 °C
 • Olej: max. +150 °C
 • Voda: max. +100 °C

Produkty z článku