Odolné fluórkaučukové materiály: Viton, FKM, a FPM

flórkaučukové materiály FKM FPM VitonV náročných priemyselných prevádzkach sú nároky na zvolené materiály veľmi vysoké. Je potrebné zohľadniť pri výrobe tesnení najmä odolnosť priemyselným olejom. Pre tieto prípady sa používajú fluórkaučukové materiály ako je Viton®, FKM, alebo FPM. Tieto označenia reprezentujú jeden základný materiál - fluórový kaučuk. FPM je medzinárodná skratka podľa DIN-ISO normy, FKM je skratka podľa americkej normy ASTM a Viton® je obchodná značka firmy DuPont Performance Elastomers.

Fluórkaučuk má vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám, minerálnym olejom, ozónu, počasiu a kyslíku. Odoláva aj hydraulickým kvapalinám, palivám aromatom a mnohých organickým rozpúšťadlám a chemikáliám. Navyše má dobrú odolnosť proti žiareniu, vysokú odolnosť proti podtlaku a výborné izolačné a mechanické vlastnosti.

Rastúce nároky na tesniace materiály a ich odolnosť olejom

Ako dodávatelia tesnenia vyrobeného z gúm, chceme našim zákazníkom dodávať také výrobky, ktoré sa im v existujúcom zariadení osvedčia. Aby sme vybrali správny materiál pre tesnenie, musíme porozumieť médiám, ktorým má tesnenie odolávať.

Súčasná technológia spracovania ropy sa zameriava na palivá a mazivá s nízkym obsahom síry. Podiel ropy spracovávaný na mazacie oleje, má vďaka hlbšej úrovni rafinácie až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako predtým. Takto spracovaný olej dlhšie vydrží, zmení sa však jeho správanie voči tesniacim prvkom z gumy. Menej polárny charakter spôsobuje vyplavovanie zložiek zmäkčujúcich gumu, čo môže viesť až k obmedzeniu jej schopnosti dotesniť.

Tento problém sa však nedá riešiť návratom k menej rafinovaným olejom, ale predovšetkým výberom správneho materiálu pre tesnenie.

Pre agresívne oleje použite fluórkaučukové materiály (Viton®, FKM, FPM)

Mnohé prevádzky boli konštruované v minulom storočí, kedy sa vysoko rafinované oleje nepoužívali v takej miere. V takýchto prevádzkach je potrebné pri výmene tesniacich prvkov zohľadniť nároky médií (olejov), používaných v súčasnosti. Týka sa to napr. prevádzok, kde sa používajú transformátorové oleje.

Pre správnu funkčnosť a dlhú životnosť je potrebné voliť materiály na báze Fluórový kaučuk ako je Viton®, FKM, nebo FPM.

Vieme, že vysoko rafinovaným olejom najlepšie odoláva Viton®, ale jeho cena je najvyššia. Preto hľadáme pre našich zákazníkov alternatívy tohto materiálu a nachádzame ho v podobe FKM a FPM materiálov. Všetky tieto materiály u nás nájdete na webe pod označením “fluórkaučuk”.

Kedy použiť cenovo priaznivejšie NBR

U väčšiny aplikácií pre oleje môžete bez obáv využiť materiál z NBR. Táto guma je charakteristická práve odolnosťou voči enormnému zmäkčeniu málo rafinovaným či celkom nerafinovaným olejom.

Pokiaľ ale v prevádzke využívate vysoko rafinované oleje, môže dochádzať k vyplaveniu zmäkčujúcich zložiek NBR zmesi do oleja. Tým dochádza k postupnému tvrdnutiu gumy. V takýchto prevádzkach teda využite fluórkaučukové materiály.

Doporučenia k výberu správneho materiálu tesnenia

  • Pred výberom gumy si overte typ oleja u výrobcu a zistite jeho vlastnosti.
  • Používajte gumy schválené výrobcom olejov. Pre bežné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobca Paramo) alebo TrafoOil (obidva oleje v kategórii IV) je nutné použiť guma FKM 6000 (na báze fluóroelastomérov) alebo NBR 2004 (báza NBR). Tieto gumy v našich testoch obstáli.
  • Pre konkrétne aplikácie odporúčame vykonať základný test na odolnosť gumy voči pôsobeniu oleja v laboratóriu. Jedine tak možno zabezpečiť stálu a spoľahlivú funkčnosť.

Viton - rezanie

flórkaučukové materiály FKM FPM VitonV náročných priemyselných prevádzkach sú nároky na zvolené materiály veľmi vysoké. Je potrebné zohľadniť pri výrobe tesnení najmä odolnosť priemyselným olejom. Pre tieto prípady sa používajú fluórkaučukové materiály ako je Viton®, FKM, alebo FPM. Tieto označenia reprezentujú jeden základný materiál - fluórový kaučuk. FPM je medzinárodná skratka podľa DIN-ISO normy, FKM je skratka podľa americkej normy ASTM a Viton® je obchodná značka firmy DuPont Performance Elastomers.

Fluórkaučuk má vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám, minerálnym olejom, ozónu, počasiu a kyslíku. Odoláva aj hydraulickým kvapalinám, palivám aromatom a mnohých organickým rozpúšťadlám a chemikáliám. Navyše má dobrú odolnosť proti žiareniu, vysokú odolnosť proti podtlaku a výborné izolačné a mechanické vlastnosti.

Rastúce nároky na tesniace materiály a ich odolnosť olejom

Ako dodávatelia tesnenia vyrobeného z gúm, chceme našim zákazníkom dodávať také výrobky, ktoré sa im v existujúcom zariadení osvedčia. Aby sme vybrali správny materiál pre tesnenie, musíme porozumieť médiám, ktorým má tesnenie odolávať.

Súčasná technológia spracovania ropy sa zameriava na palivá a mazivá s nízkym obsahom síry. Podiel ropy spracovávaný na mazacie oleje, má vďaka hlbšej úrovni rafinácie až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako predtým. Takto spracovaný olej dlhšie vydrží, zmení sa však jeho správanie voči tesniacim prvkom z gumy. Menej polárny charakter spôsobuje vyplavovanie zložiek zmäkčujúcich gumu, čo môže viesť až k obmedzeniu jej schopnosti dotesniť.

Tento problém sa však nedá riešiť návratom k menej rafinovaným olejom, ale predovšetkým výberom správneho materiálu pre tesnenie.

Pre agresívne oleje použite fluórkaučukové materiály (Viton®, FKM, FPM)

Mnohé prevádzky boli konštruované v minulom storočí, kedy sa vysoko rafinované oleje nepoužívali v takej miere. V takýchto prevádzkach je potrebné pri výmene tesniacich prvkov zohľadniť nároky médií (olejov), používaných v súčasnosti. Týka sa to napr. prevádzok, kde sa používajú transformátorové oleje.

Pre správnu funkčnosť a dlhú životnosť je potrebné voliť materiály na báze Fluórový kaučuk ako je Viton®, FKM, nebo FPM.

Vieme, že vysoko rafinovaným olejom najlepšie odoláva Viton®, ale jeho cena je najvyššia. Preto hľadáme pre našich zákazníkov alternatívy tohto materiálu a nachádzame ho v podobe FKM a FPM materiálov. Všetky tieto materiály u nás nájdete na webe pod označením “fluórkaučuk”.

Kedy použiť cenovo priaznivejšie NBR

U väčšiny aplikácií pre oleje môžete bez obáv využiť materiál z NBR. Táto guma je charakteristická práve odolnosťou voči enormnému zmäkčeniu málo rafinovaným či celkom nerafinovaným olejom.

Pokiaľ ale v prevádzke využívate vysoko rafinované oleje, môže dochádzať k vyplaveniu zmäkčujúcich zložiek NBR zmesi do oleja. Tým dochádza k postupnému tvrdnutiu gumy. V takýchto prevádzkach teda využite fluórkaučukové materiály.

Doporučenia k výberu správneho materiálu tesnenia

  • Pred výberom gumy si overte typ oleja u výrobcu a zistite jeho vlastnosti.
  • Používajte gumy schválené výrobcom olejov. Pre bežné transformátorové oleje Mogul trafo (výrobca Paramo) alebo TrafoOil (obidva oleje v kategórii IV) je nutné použiť guma FKM 6000 (na báze fluóroelastomérov) alebo NBR 2004 (báza NBR). Tieto gumy v našich testoch obstáli.
  • Pre konkrétne aplikácie odporúčame vykonať základný test na odolnosť gumy voči pôsobeniu oleja v laboratóriu. Jedine tak možno zabezpečiť stálu a spoľahlivú funkčnosť.

Viton - rezanie

Produkty z článku