STN EN 45545 - na nebezpečenstvo ohňa musí byť každý pripravený

Železničná norma

Sme pripravení vyhovieť požiadavkám zákazníkov na plnenie rôznych noriem. Ak napríklad potrebujete, aby mal nami dodávaný výrobok zhodu so železničnou normou STN EN 45545, obráťte sa na nás. V našom sortimente sú produkty, ktoré túto normu spĺňajú.

Norma STN EN 45545 sa vzťahuje k sektoru verejnej dopravy, konkrétne sa zaoberá protipožiarnou ochranou koľajových vozidiel. Táto železničná norma zahŕňa časť 1 až 7. S našimi zákazníkmi zvyčajne riešime požiadavky, ktoré vyplývajú z časti 2, teda požiadavky na požiarne vlastnosti materiálov a súčastí (napríklad materiály hadicoviny, tesnenia, profilov, podlahovín).

Produkty v našom sortimente, ktoré vyhovujú norme STN EN 45545

ProfilyŽelezničná norma - profily

- samozhášavé gumové U profily Pireli

- samozhášavé gumové profily do okien a kompaktné gumové klinky do profilov 

Tieto profily sú vhodné na tesnenie dverí, okien, kabín, klapiek a rozvodných skríň prostriedkov hromadnej dopravy.
Na objednávku dodáme akýkoľvek profil zo zmesi, ktorá zodpovedá norme STN EN 45545. Ak by ste chceli profil z tejto zmesi a mali už zaplatenú vytlačovaciu hubicu na profil z inej zmesi, musí prebehnúť vývoj a výroba novej hubice.

Podlahoviny Železničná norma - podlahoviny

- GRABO STOP 20JSK s hrubým povrchom 

Túto podlahovinu dodáme na objednávku aj v ďalších farbách.

- GRABO STOP 20JSK s hladkým povrchom

Obe tieto podlahoviny sú vďaka špeciálnemu povrchu zo siliciumkarbidových zrniek protišmykové. Spodnú stranu majú vybavenú netkanou podložkou, preto sa veľmi ľahko kladú.

 

 

 

Mikroporézne gumy Železničná norma - gumy

- mikroporézna guma CRK 20 

- Silikónová mikroporézna guma kSil V-0 Soft Medium 

(Túto gumu dodáme na objednávku aj v inej hustote - od 150 kg/m³ až po 600 kg/m³, s teplotnou odolnostou až 230 °C.)

Kompaktné gumy 

- Tesniaca guma E4550 odolná poveternostným vlyvom 

- Silikónová tesniaca kompaktná guma samozhášavá kSil V-0 70 – šedá 

Slúži na výrobu tesnenia do prostriedkov hromadnej dopravy.

Vzduchotechnické a ventilačné hadice Železničná norma  - hadice

- AIRDUC PUR 352 SE RAILWAY 

Je využívaná na:

- ventiláciu vnútri vozidiel a kabín, kúrenie

- prenos piesku do brzdových systémov koľajových vozidiel

- AIRDUC PUR 352 SE RAILWAY PLUS

Využitie má zhodné s predchádzajúcou vzduchotechnickou hadicou, navyše má na povrchu termoizolačnú vrstvu.

Výhoda: Obe tieto vysoko abrazivzdorné hadice sú stredne ťažké, majú teda nižšiu hmotnosť ako gumové hadice (čím vyššia je váha, tým vyššia je spotreba energie vozidiel).

Produkty z nášho sortimentu, ktoré spĺňajú požiadavky STN EN 45545, vám v našom oddelení výroby upravíme na mieru:

- skrátime, spojíme (profily)
- osadíme koncovkami (hadice)
- narežeme do žiadaných tvarov (gumy, podlahoviny)

Železničná norma  - upravíme na mieru

Podľa čoho spoznáte, či produkt v našom e-shope spĺňa normu STN EN 45545?

Vyfiltrujte si na našom webe vlastnosť: samozhášavosť. Je uvedená vždy v každej koncovej kategórií, v ktorej sa takýto produkt nachádza.

Železničná norma  - informácie

Železničná norma

Sme pripravení vyhovieť požiadavkám zákazníkov na plnenie rôznych noriem. Ak napríklad potrebujete, aby mal nami dodávaný výrobok zhodu so železničnou normou STN EN 45545, obráťte sa na nás. V našom sortimente sú produkty, ktoré túto normu spĺňajú.

Norma STN EN 45545 sa vzťahuje k sektoru verejnej dopravy, konkrétne sa zaoberá protipožiarnou ochranou koľajových vozidiel. Táto železničná norma zahŕňa časť 1 až 7. S našimi zákazníkmi zvyčajne riešime požiadavky, ktoré vyplývajú z časti 2, teda požiadavky na požiarne vlastnosti materiálov a súčastí (napríklad materiály hadicoviny, tesnenia, profilov, podlahovín).

Produkty v našom sortimente, ktoré vyhovujú norme STN EN 45545

ProfilyŽelezničná norma - profily

- samozhášavé gumové U profily Pireli

- samozhášavé gumové profily do okien a kompaktné gumové klinky do profilov 

Tieto profily sú vhodné na tesnenie dverí, okien, kabín, klapiek a rozvodných skríň prostriedkov hromadnej dopravy.
Na objednávku dodáme akýkoľvek profil zo zmesi, ktorá zodpovedá norme STN EN 45545. Ak by ste chceli profil z tejto zmesi a mali už zaplatenú vytlačovaciu hubicu na profil z inej zmesi, musí prebehnúť vývoj a výroba novej hubice.

Podlahoviny Železničná norma - podlahoviny

- GRABO STOP 20JSK s hrubým povrchom 

Túto podlahovinu dodáme na objednávku aj v ďalších farbách.

- GRABO STOP 20JSK s hladkým povrchom

Obe tieto podlahoviny sú vďaka špeciálnemu povrchu zo siliciumkarbidových zrniek protišmykové. Spodnú stranu majú vybavenú netkanou podložkou, preto sa veľmi ľahko kladú.

 

 

 

Mikroporézne gumy Železničná norma - gumy

- mikroporézna guma CRK 20 

- Silikónová mikroporézna guma kSil V-0 Soft Medium 

(Túto gumu dodáme na objednávku aj v inej hustote - od 150 kg/m³ až po 600 kg/m³, s teplotnou odolnostou až 230 °C.)

Kompaktné gumy 

- Tesniaca guma E4550 odolná poveternostným vlyvom 

- Silikónová tesniaca kompaktná guma samozhášavá kSil V-0 70 – šedá 

Slúži na výrobu tesnenia do prostriedkov hromadnej dopravy.

Vzduchotechnické a ventilačné hadice Železničná norma  - hadice

- AIRDUC PUR 352 SE RAILWAY 

Je využívaná na:

- ventiláciu vnútri vozidiel a kabín, kúrenie

- prenos piesku do brzdových systémov koľajových vozidiel

- AIRDUC PUR 352 SE RAILWAY PLUS

Využitie má zhodné s predchádzajúcou vzduchotechnickou hadicou, navyše má na povrchu termoizolačnú vrstvu.

Výhoda: Obe tieto vysoko abrazivzdorné hadice sú stredne ťažké, majú teda nižšiu hmotnosť ako gumové hadice (čím vyššia je váha, tým vyššia je spotreba energie vozidiel).

Produkty z nášho sortimentu, ktoré spĺňajú požiadavky STN EN 45545, vám v našom oddelení výroby upravíme na mieru:

- skrátime, spojíme (profily)
- osadíme koncovkami (hadice)
- narežeme do žiadaných tvarov (gumy, podlahoviny)

Železničná norma  - upravíme na mieru

Podľa čoho spoznáte, či produkt v našom e-shope spĺňa normu STN EN 45545?

Vyfiltrujte si na našom webe vlastnosť: samozhášavosť. Je uvedená vždy v každej koncovej kategórií, v ktorej sa takýto produkt nachádza.

Železničná norma  - informácie

Produkty z článku