Montáž a inštalácia PVC dopravníkových pásov

V našom sortimente si môžete vybrať pásy gumené, PVC, polyuretánové aj textilné, elevátorové aj špeciálne. Dodávame dopravné pásy vhodné na prepravu najrôznejších materiálov ako v poľnohospodárstve a priemysle, tak na potravinárske účely, alebo výrobu liečiv. Montáž a inštaláciu dopravníkových pásov prevádzame i v prevádzke, priamo u zákazníka.

Spoje spájame:

 • mechanickými sponami
 • vulkanizáciou za tepla (tzv. prstovým či prekrývanými spojom)
 • lepením za studena

Dopravné pásy osadzujeme:

 • unášačmi
 • vodiacimi klinkami
 • bočnými vlnovcami

Dodávame tiež elevátorové pásy, ktoré osadzujeme:

 • plastovými korčekmi
 • kovovými korčekmi

Priebeh inštalácie nového pásu na triedenie odpadov

 1. Najprv kontrolujeme poškodenie pôvodného dopravníkového pásu.
 2. Z dopravníka demontujeme starý pás, dopravník očistíme a skontrolujeme valčeky a vodiace bočnice pred montážou nového pásu. Vymeníme nový pás, odrežeme ho na požadovanú dĺžku do pravého uhla.
 3. Na prstovačke pripravíme oba konce pásu na spojenie a oddelíme naprstovaný koniec.

       4. Kontrolujeme pravidelnosť rezaných výsekov.
       5. Natiahneme nový dopravníkový pás.
       6. Po zapečení spoja odstránime pečiace dosky, odrežeme okraje súbežne s pásom a hotový pás skontrolujeme.

Záverečné odporúčania

Ak chcete mať čo najrýchlejšie opravený alebo novo namontovaný dopravníkový pás, ušetríte si náklady jednoduchým opatrením:

 • pripravte pre montérov jednoduché lešenie alebo lávku, ak nie je dopravník dostupný zo zeme
 • skontrolujte, či funguje prívod svetla v mieste montáže
 • vopred zaistite zapožičanie vysokozdvižnej techniky našim montérom, aby si mohli svoje prístroje dopraviť do patričnej výšky alebo na ťažko dostupné miesto

Správny výber dopravníkového pásu a typu spoja rozhodne o tom, ako dobre bude váš dopravník fungovať!

V našom sortimente si môžete vybrať pásy gumené, PVC, polyuretánové aj textilné, elevátorové aj špeciálne. Dodávame dopravné pásy vhodné na prepravu najrôznejších materiálov ako v poľnohospodárstve a priemysle, tak na potravinárske účely, alebo výrobu liečiv. Montáž a inštaláciu dopravníkových pásov prevádzame i v prevádzke, priamo u zákazníka.

Spoje spájame:

 • mechanickými sponami
 • vulkanizáciou za tepla (tzv. prstovým či prekrývanými spojom)
 • lepením za studena

Dopravné pásy osadzujeme:

 • unášačmi
 • vodiacimi klinkami
 • bočnými vlnovcami

Dodávame tiež elevátorové pásy, ktoré osadzujeme:

 • plastovými korčekmi
 • kovovými korčekmi

Priebeh inštalácie nového pásu na triedenie odpadov

 1. Najprv kontrolujeme poškodenie pôvodného dopravníkového pásu.
 2. Z dopravníka demontujeme starý pás, dopravník očistíme a skontrolujeme valčeky a vodiace bočnice pred montážou nového pásu. Vymeníme nový pás, odrežeme ho na požadovanú dĺžku do pravého uhla.
 3. Na prstovačke pripravíme oba konce pásu na spojenie a oddelíme naprstovaný koniec.

       4. Kontrolujeme pravidelnosť rezaných výsekov.
       5. Natiahneme nový dopravníkový pás.
       6. Po zapečení spoja odstránime pečiace dosky, odrežeme okraje súbežne s pásom a hotový pás skontrolujeme.

Záverečné odporúčania

Ak chcete mať čo najrýchlejšie opravený alebo novo namontovaný dopravníkový pás, ušetríte si náklady jednoduchým opatrením:

 • pripravte pre montérov jednoduché lešenie alebo lávku, ak nie je dopravník dostupný zo zeme
 • skontrolujte, či funguje prívod svetla v mieste montáže
 • vopred zaistite zapožičanie vysokozdvižnej techniky našim montérom, aby si mohli svoje prístroje dopraviť do patričnej výšky alebo na ťažko dostupné miesto

Správny výber dopravníkového pásu a typu spoja rozhodne o tom, ako dobre bude váš dopravník fungovať!

Produkty z článku