ECO CUT

ECO CUT logoPostačí vám zhotovenie vašej sériovej zákazky menších výrezov z gumy do 3 mesiacov? Zrealizujeme ju za výhodnejšiu cenu v systéme ECO CUT.

V rámci zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania zavádzame do našej výroby novú službu, súvisiacu so spracovaním gumových materiálov.

ECO CUT vysvetlenie

 

Pri výrobe plošných gumových výrobkov dochádza k vzniku zvyškového materiálu. Pri bežnom spracovaní tento materiál ďalej nevyužívame. 

Ponúkame preto možnosť výroby menších dielov pre druhého zákazníka v režime ECO CUT súčasne s výrobou väčšieho dielu pre iného zákazníka. Prostredníctvom tejto služby chceme docieliť výrobu za výhodnejšiu cenu a súčasne brať ohľad na životné prostredie.

 

 

Zákazka zaradená do ECO CUT musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • množstvo: 100 ks a viac
 • rozmer výrobku max. 100 × 100 mm v hrúbke max. 5 mm

 

Príklady materiálov spracovávaných prostredníctvom ECO CUT

Materiál odolný voči poveternostným vplyvom odolný voči oleju a benzínu na všeobecné použitie
Typický zástupca E9614; T130 EP P9540 A9506

 

Výhody ECO CUT:

 • nižšia cena výrobku – úspora 15 – 38 % s ohľadom na podiel materiálu
 • je zachovaná 100% kvalita materiálu aj výrobného procesu
 • ekologickejšia výroba vášho produktu s maximálnym využitím materiálu

Obmedzenie:

 • možný dlhší termín dodania (najdlhšie však 3 mesiace)
  ECO CUT výrobok začíname vyrábať až vtedy, keď máme k dispozícii materiál s požadovanými parametrami, ktorý spracovávame pri inej zákazke.

ECO CUT spracovanie zákazky

 

Máte tiež záujem o zaradenie vašej sériovej zákazky menších výrezov do ECO CUT a nehorí vám termín dodania? Kontaktujte nás: +421 249 683 813

ECO CUT logoPostačí vám zhotovenie vašej sériovej zákazky menších výrezov z gumy do 3 mesiacov? Zrealizujeme ju za výhodnejšiu cenu v systéme ECO CUT.

V rámci zodpovedného a trvalo udržateľného podnikania zavádzame do našej výroby novú službu, súvisiacu so spracovaním gumových materiálov.

ECO CUT vysvetlenie

 

Pri výrobe plošných gumových výrobkov dochádza k vzniku zvyškového materiálu. Pri bežnom spracovaní tento materiál ďalej nevyužívame. 

Ponúkame preto možnosť výroby menších dielov pre druhého zákazníka v režime ECO CUT súčasne s výrobou väčšieho dielu pre iného zákazníka. Prostredníctvom tejto služby chceme docieliť výrobu za výhodnejšiu cenu a súčasne brať ohľad na životné prostredie.

 

 

Zákazka zaradená do ECO CUT musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • množstvo: 100 ks a viac
 • rozmer výrobku max. 100 × 100 mm v hrúbke max. 5 mm

 

Príklady materiálov spracovávaných prostredníctvom ECO CUT

Materiál odolný voči poveternostným vplyvom odolný voči oleju a benzínu na všeobecné použitie
Typický zástupca E9614; T130 EP P9540 A9506

 

Výhody ECO CUT:

 • nižšia cena výrobku – úspora 15 – 38 % s ohľadom na podiel materiálu
 • je zachovaná 100% kvalita materiálu aj výrobného procesu
 • ekologickejšia výroba vášho produktu s maximálnym využitím materiálu

Obmedzenie:

 • možný dlhší termín dodania (najdlhšie však 3 mesiace)
  ECO CUT výrobok začíname vyrábať až vtedy, keď máme k dispozícii materiál s požadovanými parametrami, ktorý spracovávame pri inej zákazke.

ECO CUT spracovanie zákazky

 

Máte tiež záujem o zaradenie vašej sériovej zákazky menších výrezov do ECO CUT a nehorí vám termín dodania? Kontaktujte nás: +421 249 683 813

Produkty z článku