Dokonalý expedičný štítok existuje!

Ako rýchlo a bez rizika zámeny prijmete náš tovar na váš sklad?

Zásielku od nás jednoznačne identifikujete pomocou nášho expedičného štítku.

V súčasnej dobe našim zákazníkom ponúkame bezplatne tieto varianty štítkov:

Variant ŠTANDARD (predvolený, základný typ štítka)

štítok ŠTANDARD

Tento štítok máte u nás nastavený ako predvolený. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar odchádza vždy s týmto typom štítku, na ktorom môže byť váš kód tovaru (pod označením "kód zákazníka") uvedený v rozsahu až 20 znakov, a to aj v alfanumerickom vyjadrení.

 

Ak variant ŠTANDARD nezodpovedá vašim potrebám, máte práve teraz možnosť požiadať nás o rozšírený variant štítkov:

Variant 2 (štítok so zvýrazneným kódom - napr. množstvom a vaším kódom tovaru)

štítok Variant 2

Najdôležitejšie údaje ("množstvo" a "kód zákazníka") sú zobrazené obzvlášť veľkým písmom. Pri tomto variante štítku je vaším limitom iba miesto (kvôli maximálnemu zväčšeniu údajov).

Variant 3 (štítok s prednostným uvedením vami požadovaných údajov)

štítok Variant 3

Aj pri tomto type štítka môže byť váš kód tovaru ("kód zákazníka") uvádzaný v rozsahu až 20 znakov aj v alfanumerickom vyjadrení.

Upozornenie:

 • Pri variante číslo 2 a vyššie si s vami vždy vzájomne odsúhlasujeme rozsah prenášaných údajov na štítok.
 • Ak budete v budúcnosti požadovať zmenu rozsahu alebo typu vo svojej zóne štítku (napríklad pozmeniť dĺžku svojho "kódu zákazníka" alebo svojho čiarového kódu - a to buď numerické, alebo alfanumerické znaky), je nevyhnutné, aby ste nás o tejto zmene včas informovali.

Štítok slúži na rýchlu identifikáciu pomocou 3 zón:

štítek zóny

 • zelená zóna - základný priestor zákazníka

Tu si môžete zvoliť také údaje, ktorými v rámci svojho systému evidencie zásob a toku tovaru rýchlo identifikujete základné parametre: množstvo a vaše vlastné identifikačné číslo tovaru ("kód zákazníka"), vrátane čiarového kódu, ktorý je generovaný priamo z tohto vášho kódu tovaru.
Táto zóna je primárne určená pre následnú evidenciu a príjem vo vašom sklade.

 • modrá zóna - doplnkové informácie

V tejto časti štítku si môžete nechať zobrazovať napríklad číslo vašej objednávky, názov vašej spoločnosti alebo názov tovaru, teda také údaje, ktoré často využívate.
Aj táto zóna štítku je určená primárne na príjem tovaru a jeho prvotný vstup na váš sklad. Aj k obsahu tejto zóny sa môžete vopred vyjadriť.

 • oranžová zóna - naše vlastné informácie

Tieto údaje potrebujeme v rámci našej internej evidencie počas pohybu tovaru cez náš sklad k vám. V tejto zóne môžete využiť QR kód k rýchlej informácií o výrobku - na našom webe sa po načítaní QR kódu okamžite zobrazia všetky najdôležitejšie parametre konkrétneho produktu.
Túto zónu štítku definuje iba GUMEX.

Náš prehľadný štítok (v rozmere 80 × 50 mm) má pre vás celý rad výhod:

 • Tovar je označený názvom produktu, rovnako aj číslom objednávky (prípadne evidenčným číslom vo vašom skladovom systéme).
 • Súčasťou štítku môže byť aj váš čiarový kód (zrýchli sa identifikácia tovaru na vašom príjme, naše zásielky môžete prijímať cez vlastnú čítačku, tovar môžete rýchlo zaradiť do vlastného skladového systému).
 • Objednávací kód nášho tovaru je vždy jedinečný (výhoda prehľadnej evidencie).

Chcete získať z nášho štítku čo najviac potrebných informácií?

Napíšte špecialistovi predaja, s ktorým zvyčajne komunikujete, o aký variant existujúceho štítku (ŠTANDARD - 2 - 3) máte záujem.

Viete, čo by ste potrebovali prednostne zobraziť na štítku tovaru v zelenej a modrej zóne, ale ani údaje na štítku rozšíreného variantu 2 alebo 3 nespĺňajú vaše požiadavky? Povedzte nám vaše návrhy údajov, ktoré by mali byť zobrazované na štítku variantu 4, ktorý práve pripravujeme!

Chceme vyjsť maximálne v ústrety vašej potrebe rýchlej a presnej identifikácie prijímaného balíčka, obálky či palety s tovarom od nás - preto práve teraz neváhajte s vašimi podnetmi!

Ako rýchlo a bez rizika zámeny prijmete náš tovar na váš sklad?

Zásielku od nás jednoznačne identifikujete pomocou nášho expedičného štítku.

V súčasnej dobe našim zákazníkom ponúkame bezplatne tieto varianty štítkov:

Variant ŠTANDARD (predvolený, základný typ štítka)

štítok ŠTANDARD

Tento štítok máte u nás nastavený ako predvolený. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, tovar odchádza vždy s týmto typom štítku, na ktorom môže byť váš kód tovaru (pod označením "kód zákazníka") uvedený v rozsahu až 20 znakov, a to aj v alfanumerickom vyjadrení.

 

Ak variant ŠTANDARD nezodpovedá vašim potrebám, máte práve teraz možnosť požiadať nás o rozšírený variant štítkov:

Variant 2 (štítok so zvýrazneným kódom - napr. množstvom a vaším kódom tovaru)

štítok Variant 2

Najdôležitejšie údaje ("množstvo" a "kód zákazníka") sú zobrazené obzvlášť veľkým písmom. Pri tomto variante štítku je vaším limitom iba miesto (kvôli maximálnemu zväčšeniu údajov).

Variant 3 (štítok s prednostným uvedením vami požadovaných údajov)

štítok Variant 3

Aj pri tomto type štítka môže byť váš kód tovaru ("kód zákazníka") uvádzaný v rozsahu až 20 znakov aj v alfanumerickom vyjadrení.

Upozornenie:

 • Pri variante číslo 2 a vyššie si s vami vždy vzájomne odsúhlasujeme rozsah prenášaných údajov na štítok.
 • Ak budete v budúcnosti požadovať zmenu rozsahu alebo typu vo svojej zóne štítku (napríklad pozmeniť dĺžku svojho "kódu zákazníka" alebo svojho čiarového kódu - a to buď numerické, alebo alfanumerické znaky), je nevyhnutné, aby ste nás o tejto zmene včas informovali.

Štítok slúži na rýchlu identifikáciu pomocou 3 zón:

štítek zóny

 • zelená zóna - základný priestor zákazníka

Tu si môžete zvoliť také údaje, ktorými v rámci svojho systému evidencie zásob a toku tovaru rýchlo identifikujete základné parametre: množstvo a vaše vlastné identifikačné číslo tovaru ("kód zákazníka"), vrátane čiarového kódu, ktorý je generovaný priamo z tohto vášho kódu tovaru.
Táto zóna je primárne určená pre následnú evidenciu a príjem vo vašom sklade.

 • modrá zóna - doplnkové informácie

V tejto časti štítku si môžete nechať zobrazovať napríklad číslo vašej objednávky, názov vašej spoločnosti alebo názov tovaru, teda také údaje, ktoré často využívate.
Aj táto zóna štítku je určená primárne na príjem tovaru a jeho prvotný vstup na váš sklad. Aj k obsahu tejto zóny sa môžete vopred vyjadriť.

 • oranžová zóna - naše vlastné informácie

Tieto údaje potrebujeme v rámci našej internej evidencie počas pohybu tovaru cez náš sklad k vám. V tejto zóne môžete využiť QR kód k rýchlej informácií o výrobku - na našom webe sa po načítaní QR kódu okamžite zobrazia všetky najdôležitejšie parametre konkrétneho produktu.
Túto zónu štítku definuje iba GUMEX.

Náš prehľadný štítok (v rozmere 80 × 50 mm) má pre vás celý rad výhod:

 • Tovar je označený názvom produktu, rovnako aj číslom objednávky (prípadne evidenčným číslom vo vašom skladovom systéme).
 • Súčasťou štítku môže byť aj váš čiarový kód (zrýchli sa identifikácia tovaru na vašom príjme, naše zásielky môžete prijímať cez vlastnú čítačku, tovar môžete rýchlo zaradiť do vlastného skladového systému).
 • Objednávací kód nášho tovaru je vždy jedinečný (výhoda prehľadnej evidencie).

Chcete získať z nášho štítku čo najviac potrebných informácií?

Napíšte špecialistovi predaja, s ktorým zvyčajne komunikujete, o aký variant existujúceho štítku (ŠTANDARD - 2 - 3) máte záujem.

Viete, čo by ste potrebovali prednostne zobraziť na štítku tovaru v zelenej a modrej zóne, ale ani údaje na štítku rozšíreného variantu 2 alebo 3 nespĺňajú vaše požiadavky? Povedzte nám vaše návrhy údajov, ktoré by mali byť zobrazované na štítku variantu 4, ktorý práve pripravujeme!

Chceme vyjsť maximálne v ústrety vašej potrebe rýchlej a presnej identifikácie prijímaného balíčka, obálky či palety s tovarom od nás - preto práve teraz neváhajte s vašimi podnetmi!

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?