Chemické odolnosti

Tabuľka chemických odolností

Tu pre vás pripravujeme novú, aktualizovanú podobu tabuľky chemických odolnosťou. Spustenie tejto aplikácie plánujeme v prvej polovici roka 2019.