2023 Jak se rodí rozhodnutí

Libor SedláčekHurá na dovolenou

Rok začíná velkými cenovými tlaky. Posilování kurzu koruny nám společně s ustálením cen za energie a suroviny umožňuje dokonce snížit ceny u některých z našich položek. Výraznější posilování kurzu koruny k euru, za které jsou rádi především lidé plánující si dovolenou v zahraničí, je ale pro náš průmysl často problémem. Silnější koruna rovná se snížení marží exportérů za zboží anebo snížení konkurenceschopnosti nabídky našich exportérů v zahraničí, protože své prodejní ceny se musí pokusit zvýšit. Samozřejmě existuje mnoho nástrojů (každý z nich stojí peníze) nebo taktik (co nejvíce nákupů v tuzemsku v euru), které ale není vždy možné realizovat. I my využíváme zajištění fixace kurzu eura Forwardy nebo Par Forwardy, protože nemůžeme spoléhat na náhodnou „výhru v kurzovém jackpotu“. Pro finanční plánování potřebujeme především jistotu a stabilitu. Takže zatímco dovolenkáři jásají, my už víme, že našim exportérům zase zatrnulo a vyvážet víc teď prostě nepůjde. Přitom to je právě to, co naše ekonomika, zvláště v době až krutě deficitního rozpočtu, tak moc potřebuje.

Industria

Však on si průmysl vždycky nějak poradí, že? Ostatně slova jako píle, činorodost nebo pracovitost pocházejí z latinského „industria“. Myslím, že i náš český průmysl má tyto vlastnosti. Z podnikatelů, se kterými se znám a občas se potkáváme, cítím snahu dělat pro své zákazníky to nejlepší. Jsou mi svým tahem na bránu a přímočarostí velkou inspirací. V průmyslu, ve kterém se my pohybujeme, není čas ani energie na šarvátky známé z politických debat. Pořád se musíte dívat dopředu a přemýšlet, co a jak udělat, aby pro zákazníky byla atraktivní vaše firma a nikoliv konkurence. Rychlost samozřejmě vede i k chybám a omylům, ale trýznit se tím, co se nepovedlo, to není v povaze našich podnikatelů. A tak i my stále zkoušíme něco nového.

Kiss Cut Po technologii kiss cut jsme pomrkávali už delší dobu. Protože rozumíme materiálům i nanášení samolepek, rozhodli jsme se pro ni jako pro přirozené doplnění našich služeb. Její hlavní výhodou je, že na tzv. nosiči zůstává připraven naseknutý výrobek se samolepkou. Ten se poté z nosiče snadno sejme a nalepí, odborně řečeno aplikuje, kam je potřeba. Při instalaci této novinky však ještě netušíme, s kolika obtížemi se budeme při zkušebním provozu potýkat. Je to přesný příklad toho, co sice vypadá jednoduše, ale v praxi je docela složité. Naštěstí se naši montéři v průběhu roku, často metodou pokus–omyl, naučili stroj dobře ovládat a zrealizovali jsme první zakázky. Na svou „hvězdnou kariéru“ ale zařízení zatím čeká.

Výplně kufru na míruPozor, křehké!

Výroba výplní kufrů možná není pro pozorovatele zvenčí pro GUMEX typická. Jedná se však o spojování pěněných plastových a pryžových materiálů lepením, přičemž ještě před spojením vyřezáváme do jednotlivých vrstev potřebné otvory. Proto nám tato služba rozhodně smysl dává. I díky ní si rozšiřujeme naše znalosti různých typů pěn a metod jejich kompletace v celek. Někdy použijeme samolepku, jindy profesionální tavné pistole, která taví speciální lepidlo ve formě granulátu.

Pro každého něco

FotovoltaikaTaké pro potřeby instalace fotovoltaických panelů realizujeme pár větších zakázek. Zákazníky zajímá rychlost dodání a vhodnost materiálu. Myslím, že naší výhodou je, že dokážeme dodat jak materiály, které jsou naprosto prvotřídní, a tomu odpovídá i jejich cena, tak i ty, kde je požadavek tlačen především cenou, přitom však nehrozí degradace materiálu po instalaci. Takovým příkladem jsou i různé typy patek pod držáky panelů nebo ocelových konstrukcí, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu vlivu. Vybraná varianta „economy“ neboli svůj druhý život žijící pryžová směs z pneumatik, spojená polyuretanovým pojivem, kterou dodáváme pod názvem ELASTON, se pro takové účely už mnohokrát výborně osvědčila.

Nové Brno nebo ještě něco víc?

Pobočka Brno na nové adreseŘíká se, že velká rozhodnutí občas neděláme my sami, ale že k nám přicházejí. Jedno takové rozhodnutí k nám přišlo i v květnu 2023. Když nám pronajímatel námi dosud užívaných prostor v brněnských Moravanech nabídl tento areál k odkupu, dali jsme dohromady všechna čísla a vyšla nám suma, na které jsme se s vlastníkem bohužel nedohodli. Vyhlédli jsme si však halu v městské části Brno-Tuřany, přibližně dva kilometry od křížení D1 s D2. Tento objekt přislíbil majitel firmy NERA DISPLAYS s.r.o. připravit dle našich potřeb k užívání od ledna 2024. Rozjelo se klasické stavební kolečko, ve kterém hrály hlavní roli požadavky týkající se požární ochrany: rozdělit velkou halu na dva samostatné požární úseky a vybudovat další protipožární stěnu mezi skladovou a kancelářskou částí. Protože pro naše zaměstnance chceme vždy odpovídající prostory, doplnily se kanceláře o LED osvětlení, klimatizaci, novou elektroinstalaci, automatické dveře i nová vrata a samozřejmě nábytek na míru. Až do tohoto místa vypadá změna jen jako popis stěhování brněnské pobočky.

Pointou příběhu je, že tato hala o rozloze 3 300 m² se pro nás stane od jara 2024 centrálním skladem. Naše prostory ve Strážnici budou i nadále dobře zásobeny pro zákazníky regionu, ale uprázdněné prostory dosavadního hlavního skladu nám umožní přesunout část výroby z Brna do naší strážnické centrály. Vznikne nám tím i prostor pro nový stroj pro pětiosé obrábění plastů, ale i frézování výše zmiňovaných výplní kufrů. Z hlediska výrobního se tedy provoz Strážnice soustředí na zpracování plochých materiálů a Brno na kompletaci hadic, a to včetně jejich testování. Z Bratislavy přesuneme do Brna rovněž stroj na výrobu vzduchotechnického flexi potrubí SEMI.

Těším se, že až bude naše logistická rošáda hotová, poskytneme zákazníkům možnost garantovaného odeslání zboží. Odeslat zboží, které bude k dispozici na pobočce Brno a zákazník jej objedná do 14 hodin, ještě ten samý den – to je náš cíl!

Je fajn se setkat

Nový stánek Gumexu na MSV 2023Někde jsem slyšel, že vystavovat na veletrhu je přežitek. Určitě souhlasím s tím, že to, co se dozvíte na veletrhu, si dnes můžete zjistit i jinak. Stačí zabrouzdat na webovky dané firmy, zavolat nebo se spojit přes Teams, přijet osobně… Ale kolik času na to budete potřebovat? Na veletrzích mám rád jak možnost plánování – vím, kdo tam bude vystavovat a co s ním chci řešit, tak i nahodilé návštěvy na stáncích firem, které neznám. Mám radost i z toho, že jsme převzali západní model výstavnictví. Dnes už vám na stánku vystavovatelé nenutí spolupráci, ale rádi vám ukazují, vysvětlují, zodpovídají otázky. Zkrátka jsou vesměs velmi vstřícní a také otevření. Vždyť hlavně pro mladé, tedy pro ty, kteří pochopili, že jejich pracovní kariéra se také blíží, je můj oblíbený mezinárodní strojírenský veletrh v Brně i výborným místem pro navnímání atmosféry nálady jednotlivých firem a zkoušky jejich znalostí. Protože čím větší laik, tím srozumitelnější musí být odpověď. Sám někdy kladením zdánlivě hloupých, nebo chcete-li základních technických otázek zjišťuji, jak velcí odborníci v dané firmě jsou.

Letos jsme použili zcela nový stánek. Nadchl mě zákazník, který si po shlédnutí naší výstavní plochy v novém designu v nadsázce povzdechl: „Škoda, že už nakupuju v GUMEXU, jinak bych začal objednávat od vás!“ Mám radost, když lidé jakkoliv vyjádří, že si všimli změny k lepšímu a myslím si, že koncentrovanému setkávání tváří v tvář pořád ještě neodzvonilo.

Nahoře i dole

Ale abych nevyjadřoval jen nadšení, sluší se být fér a zhodnotit tento rok jako extrémně nevyrovnaný. Zatímco v prvním pololetí jsme díky vysoké poptávce trhali prodejní rekordy a plán produkce plnili, úderem prázdnin naši odběratelé snížili své požadavky a my jsme s našimi výsledky oscilovali mezi 88-92 % plnění plánu. Opticky nejde o žádnou tragédii, vždyť ani kadeřnice nevyhlásí stav nouze, když jí nedorazí každá desátá zákaznice. Jde o to, co jde udělat proto, aby dorazila. Díky aktivitě našeho prodejního oddělení i nezávislého průzkumu zákazníků jsme věděli, že i naše zákazníky trápí nedostatek zakázek. A stejně, jako jsem v jednom z minulých dílů popisoval, že důvodem zdražování byla především inflace dovezená ze zahraničí, důvodem poklesu produkce je nedostatek poptávky v zahraničí. Je dobré si uvědomit, jak křehký je tento svět, i když se zdá velký a nezranitelný, a jak jevy na jednom konci světa ovlivňují to, jak se bude dařit nám.

Video k 30. výročí společnosti GUMEXTak doufám, že ten nový rok začneme něčím veselejším. Vždyť se blíží 30. výročí naší firmy. Náš příběh vám představíme v seriálu Z kroniky zakladatele. Ve zkrácené verzi si jej můžete přečíst v díle z roku 2024, který obsahuje i video, které jsme k této příležitosti natočili. Za vznikem GUMEXU totiž nestála žádná titánská myšlenka. Když tatínek v roce 1994 firmu zakládal, chtěl jen zabezpečit rodinu. Ve studené garáži zemědělského družstva, kde tehdy začal podnikat, však ležely stohy neprodaných gramofonových desek tehdy známého zpěváka a skladatele, který byl předchozím nájemcem. To viděl jako varování, že i známá firma může rychle skončit v likvidaci. A možná právě toto memento zrychlovalo jeho aktivitu a bylo mu příkladem toho, jak „to“ nedělat. Nestal se tedy nikdy velkopodnikatelem ve fialovém obleku, ale zůstal mužem v kraťasech a triku, který chtěl „jen“ poskytovat perfektní servis svým zákazníkům. To, že se k němu do firmy vloudily vlastní děti, nebral zpočátku jako výhodu, ale spíše jako další břemeno. Naštěstí se ukázalo, že pracovat s rodinnými příslušníky je užitečné pro všechny. Postupně začali přibývat další zaměstnanci, vyrostli s námi a dnes jsou oporou nejen nám, ale hlavně vám – našim zákazníkům.

Děkujeme vám za přízeň!

Na záver zhrnutie našej cesty v článku 30 let pružného partnerství...


Foto: Nasekávání dílů KISS CUT. Výplně kufru na míru. Dodáváme výrobcům zelené energie. Pobočka GUMEX Brno na nové adrese. Nový design veletržního stánku. Video k 30. výročí společnosti. Archiv GUMEX, spol. s r.o.