Montáž a servis gumových dopravníkových pásov

Montáž a servis gumových dopravníkových pásovMontáž a servis gumových dopravníkových pásov vykonávame ako na našich výrobných pracoviskách, tak aj priamo v prevádzkach našich zákazníkov.

Spojenie pásov zabezpečujeme:

 • nerozoberateľným spôsobom vulkanizáciou za tepla
  • tzv. prekrývaným spojom
  • maximálna šírka gumového dopravníkového pásu, ktorý spájame vulkanizáciou je 1 000 mm
 • rozoberateľným spôsobom
  • mechanickými spojkami MS, RS, ALIGATOR
 • nerozoberateľným spôsobom lepením za studena
  • väčšinou v takých prevádzkach, kde nie je dostatok miesta pre zariadenia na lepenie za tepla

Vulkanizácia

Vlastná vulkanizácia (čiže spojenie pásu v tepelno-lisovacích doskách) prebieha tak, že naši montéri výroby vopred nastavia všetky požadované parametre elektronicky v riadiacej jednotke vulkanizačného zariadenia a celý priebeh procesu je potom touto riadiacou jednotkou korigovaný. Nedochádza preto k odchýlkam od stanovených parametrov.

Ako prebieha montáž dopravníkového pásu

 • Priamo u zákazníka naši montéri vykonávajú demontáž starého gumeného pásu, kontrolu valčekov, hnacieho valca a vodiacich bočníc.
 • Nasleduje montáž nového gumového dopravníkového pásu najčastejšie pomocou kladkostroja, spojenie, napnutie a jeho nastavenie.

Vykonávame tiež opravy pásov

 • Realizujeme tiež "v teréne" opravu trhlín existujúceho pásu, osadenie pásu neštandardnými unášačmi alebo vodiacimi klinkami, prípadne montáž gumového dopravníkového pásu v ťažko prístupných miestach.

Máme skúsenosti z drsných prevádzok

 • Gumové dopravníky najčastejšie servisujeme v „drsných“ prevádzkach - napr. v závodoch na výrobu alebo dopravu štrkov, piesku, cementu, asfaltu, perlitu, v obalovňách, ale uplatňujú sa výborne aj v poľnohospodárskych prevádzkach alebo v recyklačných zariadeniach.  
 • Gumové pásy sú vďaka svojej odolnosti obzvlášť vhodné pre prepravu vysoko abrazívneho materiálu vo veľmi prašnom prostredí alebo pre nepretržitú dopravu horúcich materiálov.
 • V olejuvzdornej verzii sú vhodné aj pre prepravu materiálov s obsahom minerálnych a rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov.

Pošlite nám dopyt

Montáž gumových dopravníkových pásov

Montáž a servis gumových dopravníkových pásov

servis gumových dopravníkových pásov