Spájanie profilov Pireli

Ak ste si vybrali gumový profil v metráži s kovovou výstuhou, je možné že riešite nielen to, ako ho rýchlo a správne skrátiť na požadovanú dĺžku, ale aj to, ako ho zlepiť do výsledného požadovaného tvaru. 

Tesniace profily Pireli s kovovou výstuhou spájame tromi rôznymi spôsobmi:

 • spojenie lepidlom - k tomuto spojeniu je potrebná iba forma pre krátenie na požadovanú dĺžku
   
 • spojenie profilov z PVC pomocou špeciálnej spojovacej fólie - aj pri tomto spájaní je nutná iba forma pre krátenie na požadovanú dĺžku
   
 • spojenie gumových profilov z EPDM vulkanizáciou - pri tomto type spojenia je potrebné zaplatiť okrem formy pre krátenie tiež vývoj formy na vulkanizáciu spoja. Cena formy závisí od tvaru profilu a požadovanej výrobnej dávke. Termín dodania formy je cca 6-8 týždňov.

 

Pošlite nám dopyt

Prečo je potrebný vývoj* formy na presné krátenie profilu?

Spájané plochy musia byť úplne rovné kvôli výslednému perfektnému spoju. Preto je táto forma na krátenie profilov nutná ako pre pozdĺžny spoj (spoj do slučky / kruhu) aj pre profily spojené pod uhlom (rámy atď.).

spájanie profilov Pireli vulkanizáciou

V čom sa líšia jednotlivé spôsoby spojenia profilov Pireli?

Pri spojení profilov Pireli lepidlom

 • výhoda - najpriaznivejšie cena
 • nevýhoda - zo všetkých spôsobov spojenia vykazuje najmenšiu pevnosť. Avšak pre niektoré aplikácie je úplne dostačujúca (napr. pri veku nie je požadovaná dokonalá tesnosť)

Pri spájaní profilov Pireli z PVC pomocou fólie

 • výhoda - jedná sa o plnohodnotnú náhradu vulkanizovaného spoja, vhodnú práve pre tento materiál
 • nevýhoda - v porovnaní s vulkanizovaným spojom u gumových profilov Pireli je spoj pomocou fólie menej flexibilný. Nie je vhodný pre aplikácie s vyšším mechanickým namáhaním

Pri spojení gumových profilov z EPDM pomocou vulkanizácie

 • výhoda - najkvalitnejší typ spoja pre výsledný produkt, najpevnejší a najtesnejší - vhodné napr. pre tesnenie do okien, tesnenie rámov dverí, prestupov a pod.
 • nevýhoda - cenovo najnáročnejší

Službu spájanie profilov Pireli s kovovou výstuhou ponúkame od 100 kusov požadovaných spojov. 
Zákazky v sériových a ultrasériových objemoch cenovo zvýhodňujeme.


* Upozornenie: Výrazom vývoj* označujeme technologickú prípravu dávky profilu.