Rezanie pásov podlahovín

Režeme dlhé pásy podlahovín, ale aj štvorce alebo obdĺžniky - presne na mieru. Narezaná podlahovina je využívaná napríklad ako gumová podlaha do fitness štúdií, alebo ako špeciálne rohože na podlahu - dielektrické koberce. Podľa požadovanej šírky podlahoviny použijeme optimálne formátovacie zariadenie - volíme jeden z dvoch typov strojových kotúčových rezačiek.

Aké základné technické parametre je nutné vziať do úvahy

  • požadovanú hrúbku podlahoviny
  • zadanú dĺžku
  • potrebnú šírku jednotlivého pásku alebo dielu

 Využitie narezaných podlahovín v praxi

  • prostriedky verejnej hromadnej dopravy
  • podlahy komerčných, výrobných i skladových priestorov
  • pásky narezanej podlahoviny slúžia aj ako prvok dilatácie v stavebníctve (prechod z jedného priestoru do ďalšieho, na oddelenie zvislých stavebných konštrukcií od betónových plôch, prípadne na zakrytie pozdĺžnych medzier, na zachytenie rozpínavosti stavebných materiálov)
  • pásy podlahovín je možné použiť aj ako vymedzenie určitého priestoru (zakrytie pozdĺžnej alebo priečnej medzery), ale rovnako tak ako podklad pre schodíky, schody, stupňe a pod.
  • dielektrický koberec (špeciálna gumová podlaha, vhodná na rozvádzače vysokého napätia) Tieto gumové podlahy sú určené na ochranu živých tvorov aj častí elektrického zariadenia. Svojim špeciálnym tvarovým povrchom prispievajú k bezpečnej chôdzi a eliminujú možnosť pošmyknutia.

Výhoda u nás narezaných pásov podlahovín

Pásy režeme na presných rezačkách, vďaka tomu je docielený súmerný a rovný rez, ktorý je pri následnom uplatnení narezaných pruhov veľmi potrebný.

Pošlite nám dopyt

 

Rezanie pásov podlahovín na rezačke
Rezanie pásov podlahovín na veľkej a malej strojnej rezačke