Profesionálne zmeriame aj vaše vlastné produkty

Ste strojárenská firma so sériovými zákazkami, alebo produkujete len malé série výrobkov? Máte v dielni tvar, pri ktorom si chcete overiť, či zodpovedá požadovaným rozmerom? Využite našu novú službu.

Vo výrobnom stredisku v Strážnici používame prístroj VµMASTER s patentovanou meracou technológiou ColourMap™, ktorý nám umožňuje:

  • meranie, skenovanie, porovnanie 2D produktov s CAD výkresmi
  • meranie predložených výrobkov bez sprievodnej technickej dokumentácie
  • vyhotovenie protokolu meraní, ktorého súčasťou je výkres s nameranými hodnotami a tabuľka meraných hodnôt

Priebeh merania

Pošlite nám dopyt

Prístroj vykoná video detekciu hrán, pri ktorej sníma stovky bodov prvku, zaručuje pritom vysokú presnosť merania (chyba ˂ 7,5 mikrometrov) v meracom rozsahu X, Y, skenuje a porovnáva s dxf, potom dodá výkres vo formáte .pdf a výsledky exportuje do Excelu. Meranie prebieha rýchlo, presne a nekontaktne (nemôže dôjsť napr. k poškodeniu meraného predmetu, všetko je snímané cez kameru).

Obmedzenie: 

merací rozsah X, Y 400 × 300 mm

Meranie presnosti vykonávame:

  • pri tvarových výrobkoch (napr. z gumy, plastu, dreva, papiera, kovu ...)
  • pri profiloch (časť v reze - 2D)

Poplatok za meranie a vyhotovenie merného protokolu je:

20 € bez DPH za objednávku

 

Ako prebieha meranie

Obráťte sa so žiadosťou o túto službu na našich špecialistov predaja na ktorejkoľvek z našich pobočiek! Vašu požiadavku ohľadom premerania produktu a vystavenia protokolu sami skonzultujú s oddelením výroby a o výsledku vás budú bezodkladne informovať.

Váš výrobok + náš presný merací prístroj = pružné partnerstvo!