Osadzovanie dopravníkových pásov vlnovcami

Vlhovec na dopravníkový pásTransportné pásy s navareným vlnovcom predstavujú výhodný variant pre prepravu sypkých materiálov, drobných dielov, chúlostivých plodín či potravín.

Najčastejšie strojne navarujeme vlnovec na pásy:

 • z PU
 • z PVC

Prečo je vlnovec na okraji dopravníkového pásu vhodnejší ako pevný okraj:

Vlnovec má v porovnaní s pevnou stenou okraja, ktorá je prinitovaná, výhodu najmä v tom, že sa prepravovaný materiál:

 • neotlčie o pevné okraja pásu (napr. chúlostivé ovocie, zelenina), 
 • prepravovaný obal sa nezatrhne o prípadný vyčnievajúci nit alebo skrutku (ak transportujeme na linke napr. balíčky v papierovom obale),
 • hlavne potravinárske prevádzky ocenia možnosť očistiť pás pomocou vysokotlakového čističa 

Pošlite nám dopyt

 

Na ktoré dopravníkové pásy vlnovce nie sú vhodné:

Ak nebol už spočiatku v konštrukcii dopravníka vlnovec navrhnutý, nemôžeme ho tam dodatočne navarovať. Muselo by dôjsť ku konštrukčným zmenám na celkovom dopravníku.

Pásy s vlnovcom sú najviac používané:

 •  v skladoch a logistike
 • v poľnohospodárstve (preprava obilnín, bylín, ovocia, zeleniny, granulovaného hnojiva, kŕmnych zmesí)
 • v potravinárskom priemysle
 • aj v prevádzkach ako sú sušiarne, cukrovary, pivovary, chemické továrne, plastikársky a farmaceutický priemysel…

Sú pásy s vlnovcami vhodné aj pre pásový dopravník určený pre väčšie zaťaženie?

Keďže je vlnovec zo zhodného materiálu ako dopravníkový pás (na pás z PVC sa navaruje vlnovec z PVC a na pás z PU zase vlnovec z PU), z dôvodu vlastností tohto materiálu silné zaťaženie neodporúčame.

Má pás s navareným vlnovcom nejaké prevádzkové limity (napr. teplotu okolitého prostredia, prepravovaného tovaru)?

Áno aj nie. Teplotu, ktorú vydrží dopravníkový pás, bez problémov vydrží aj vlnovec. Ale z charakteru dopravníkového pásu je zrejmé, že skôr hrozí mechanické poškodenie, avšak iba za predpokladu prepravy veľmi ostrého materiálu.

Aký technický limit pre používanie dopravného pásu s vlnovcom rešpektujeme:

 • Jedná sa najmä o potrebný priemer bubna. 
 • Platí, že: (výška vlnovca v mm × 2,2 až 2,5) = minimálny priemer valca, s ohľadom na typ pásu.
 • Limit výšky vlnovca je 120 mm.

Ako sa správa dopravníkový pás s vlnovcom na dopravníkoch s rôznymi uhlami stúpania?

Tento typ pásu možno bez obáv použiť:

 • na horizontálnych dopravníkoch
 • na lomených dopravníkoch
 • na dopravníkoch so sklonom