Spájanie pásov mechanickými sponami

Spájanie dopravníkových pásov mechanickými sponami v GUMEXEDopravníkový pás, spojený mechanickými sponami, sa používa predovšetkým v prevádzkach, v ktorých si spája prevádzkovateľ pásy svojpomocne a nemá k dispozícii zariadenie pre spájanie pásu za tepla.

Ako spájame pásy sponami

Pás odrežeme presne na požadovanú obvodovú dĺžku a šírku a oba konce pásu osadíme pomocou špeciálneho prípravku požadovaným typom spôn. Môžeme si vybrať z týchto možností: Aligator RS, ELEVATOR, R2, R2S, ALIGATOR RIVET, ANKER G. Pre aplikáciu niektorých typov spôn je potrebné mať k dispozícii špeciálne prípravky. Tieto máme samozrejme tiež v našom sortimente. Výhodou spôn MS, SS a SUPER SCREW SS je, že na osadenie nie je potrebný žiadny špeciálny prípravok.

Výhodou metódy spojenia pásu pomocou mechanických spôn je rýchle vytvorenie funkčného spoja, priaznivá cena spoja a technologicky menej náročný spôsob spojenia dopravníkového pásu pre montéra. „Cenou“ za tento jednoduchší spôsob spojenia je však znížená ťahová pevnosť pásu.

Viac o vhodnosti použitia spôn pre dopravníkové pásy, montáži aj výhodách a nevýhodách sa dočítate nižšie.

Pošlite nám dopyt

Ako sa vyznať v spojkách na dopravníkové pásy

Zvoľte si správnu spojku podľa toho, na čo má v praxi poslúžiť a aký typ dopravníkového pásu bude „istiť“.

 • Spojky MS z pozinkovanej ocele alebo nerezu je možné rýchlo namontovať, sú určené priamo pre gumové pásy a pre veľké namáhanie. K ich montáži nie je potrebný žiadny špeciálny prípravok. 
 • Opravné spojky typ SS je možné rýchlo, jednoducho a bez ďalších montážnych prípravkov nasadiť, sú vhodné skôr pre dočasné spojenie trhlín gumových dopravníkových pásov - je to teda skôr taká „výpomoc“ - dočasné riešenie. 
 • Ku sponám R2, R2S, ktoré je možné použiť aj na gumové pásy, je nutný špeciálny prípravok osadenie (R2 T) a ide tiež iba o dočasné spojenie trhlín. 
 • Spojka SUPER SCREW SS naopak nevyžaduje žiadny špeciálny prípravok na osadenie a vydrží aj veľké namáhanie gumového pásu. 
 • Spony ALIGATOR RIVET používame v kombinácii so špeciálnym prípravkom na osadenie ALIGATOR RIVET ART, sú určené pre veľké namáhanie gumových pásov, osvedčili sa napr. na senoviazačoch.
 • Spona ALIGATOR RS je určená pre spojenie PVC a PU pásov, je k nej potrebný špeciálny prípravok na osadenie (RSC 187), nie je vhodná pre veľké namáhanie.
 • Výhradne pre PU pásy je vhodná spona ANKER G, ku ktorej je nutný špeciálny prípravok osadenie VLG-250. Nie je vhodná pre veľké namáhanie.
 • Spona ELEVATOR je vhodná pre spojenie PVC a gumových pásov, na osadenie týchto spôn je potrebný uťahovák HW1, odporúčame ju pre veľké namáhanie. 

Montáž pásov pomocou spojok

 • Pre spojky vám naši montéri výroby vyvŕtajú do pásu pomocou šablóny potrebné otvory. Šablona zaručuje správnu rozteč dier a výslednú súmernosť pásu. Spojky zasunú vyvŕtanými otvormi v páse, priložia protikus a stiahnu špeciálnym uťahovákom.
 • Hotový pás vrátane spôn vám odovzdáme a vy si tento pás sami osadíte na dopravník a spojíte oba konce pásu pomocou zaisťovacieho lanka. Zaisťovacie lanko musí byť po nasadení na spony ukončené špeciálnu nerezovou podložkou, ktorá zabezpečí, že istiaci drôtik pri pohybe pásu nebude vybiehať do strán. 
 • Dopravníkové pásy v šírke nad 500 mm osadzujeme spojkami ALIGATOR pomocou pneumatického nástroja.

Tiež profilované dopravníkové pásy dodávame buď nové, alebo poskytujeme servis na pásy v prevádzke. Obvykle tento typ pásu spájame vulkanizáciou za tepla, ale provizórne ho spojíme mechanickými sponami MS 45 alebo MS 55. Jedná sa napríklad o spojenie pásu pre úzku cestnú frézu, ktorú nie je možné odkrytovat, preto nie je možné použiť tepelne lisovacie dosky.

Výhody mechanického spoja oproti vulkanizácii

 • rýchlejšia montáž spoja
 • nízka cena spoja
 • nie je nutné spájané konca vopred upravovať alebo čistiť
 • menej náročný spôsob na skúsenosť montéra

Nevýhody mechanických spojov oproti vulkanizovaným spojom

 • prepad jemných čiastočiek materiálu do spodnej časti pásu, ktorý vyvolá jeho znečistenie
 • poškodzovanie kostry dopravného pásu vplyvom pôsobenia vlhkosti a plesní (to platí v prípade textilných vložiek z prírodných materiálov), ak nie sú chránené v priečnom smere
 • môže dôjsť k degradácii kostry pásu, ak je pás využívaný vo vyššej teplote, spojky vedú teplo do textilných vložiek a poškodzujú ich
 • znížená ťahová pevnosť pásu (nemôže byť zaručená rovnaká ťahová pevnosť mechanických spojov ako pevnosť pásu. Minimálne však musí byť pevnosť spoja vyššia ako 50% pevnosti pásu.

Spájanie dopravníkových pásov mechanickými sponami v GUMEXE