Rezanie rohoží na mieru

Rezanie rohoží na mieruNeštandardné rozmery čistiacich rohoží vám pripravíme podľa požiadavky. Na zhotovenie výsledného tvaru rohože, ktorý by bol väčší, ako najväčšia štandardná rohož, pripravíme celok z viacerých častí. Ten si na mieste inštalácie jednoducho spojíte a vložíte na miesto pre čistiace rohože.

Gumové rohože do čistiacich zón

Najčastejšie vstupné čistiace rohože do zóny 1, ktoré sú určené pre zachytenie hrubých nečistôt a vlhkosti priamo pri vstupe v neštandardných rozmeroch:

 • zlepíme do požadovaného tvaru (spoj je pevný, ale nerozoberateľný)
 • spojíme pomocou spojok (spoj je menej pevný, ale kedykoľvek opätovne rozoberateľný)

Na čo treba myslieť pri príprave rohožky na mieru

 • rozmery a tvar rohože majú byť v súlade s hlavnou trasou pohybu osôb cez túto čistiacu zónu
 • kvôli ľahšej manipulácii odporúčame rohož v čistiacej zóne umiestniť minimálne 100 mm od steny z oboch bočných strán.
   

Pošlite nám dopyt

Ako zistiť skutočné parametre rohože pre čistiacu zónu

 • šírka rohože do čistiacej zóny: rozmer rohože alebo rámu, meraný kolmo na smer prechádzania cez rohož
 • hĺbka rohože do čistiacej zóny: rozmer rohože (prípadne rámu) v opačnom smere - teda v smere chôdze cez rohož.

Tip z praxe:

Dôležitý je rozostup vylisovaných otvorov :

 • rohož lepšie drží v ráme (na objednávku dodávame tiež rohož do čistiacej zóny vrátane rámu)
 • aj pri voľne uloženej rohoži v čistiacej zóne vyrezávame najbližší možný rozmer v súlade s požiadavkou zákazníka, ale zásadne „za okami“ – je to bezpečnejšie pre danú prevádzku, rohož sa toľko neopotrebováva, dlhšie udrží potrebný tvar, esteticky vyzerá oveľa lepšie.

Naše rohože do čistiacej zóny pripravujeme aj na iný spôsob využitia než len do vstupných zón:

 • napr. do rámu, určeného pre nadstavby na hasičské autá, do nákladných prívesov apod.

Rezanie rohoží na mieru