Montáž a servis PU dopravníkových pásov

PU (polyuretanové) dopravníkové pásy spájame týmito spôsobmi:

  • za studena – tzn. mechanickými sponami
  • za tepla (teda v tepelno-lisovacích doskách)


Najvýhodnejší spôsob spojenia pre danú prevádzku

Dopravníkový pás, spojený mechanickými sponami, je určený pre prevádzku, kde je potrebné vymieňať pás svojpomocne (bez nutnosti nášho servisu) a zároveň nie je možné nasadiť pás na dopravník už spojený.

Pás teda odrežeme presne na požadovanú obvodovú dĺžku a šírku a oba konce pásu osadíme pomocou špeciálneho prípravku sponami Aligator. Hotový pás odovzdáme zákazníkovi, ktorý si tento pás sám osadí na dopravník a spojí oba konce pásu pomocou zaisťovacieho lanka. Zaisťovacie lanko musí byť po nasadení na spony ukončené špeciálnou nerezovou podložkou, ktorá zabezpečí, že istiaci drôtik pri pohybe pásu nebude utekať do strán.
 

Pás spojený „za tepla“ je určený napríklad pre mäsové (a teda aj mastné) potravinárske prevádzky, kde je v prípade potreby ľahko a dokonale vyčistený. Pri tomto type pásu odrežeme dĺžku pásu s presahom, ktorý zaistí budúci spoj. Na oboch koncoch pásu oddeľujeme (oddelíme) jednotlivé vložky, vytvoríme prstový spoj a pomocou vulkanizačných (tepelno-lisovacích) dosiek spojíme oba konce pásu. Takto zhotovený "nekonečný" dopravníkový pás v požadovanej obvodovej dĺžke dodáme zákazníkovi a ten si nasadenia pásu na dopravník môže už vykonať svojpomocne.
 

Pošlite nám dopyt

 

Dopravníkové pásy z polyuretánu sa najčastejšie používajú v potravinárskom priemysle alebo v ľahších prevádzkach. Zvládajú vyššiu pracovnú teplotu (až do +100 ° C), spĺňajú hygienické požiadavky, ale najmä dobre odolávajú minerálnym olejom a tukom. Preto je možné použiť ich aj v nepotravinárskych prevádzkach - napr. vo výrobe ľahkých kovových výliskov, pri ktorej sa z vysekávacieho stroja uvoľňuje v malej miere tiež minerálny olej. Odolnosť jednotlivých typov dopravníkových pásov uvádzame v popise každého typu.