Frézovanie gúm aj plastov

Objednávky na frézovanie sme doteraz riešili na plotri vybavenom klasickou rezacou, ako aj frézovacou hlavou. S jeho pomocou zabezpečujeme 2,5D obrábanie a frézujeme hladko a čisto pórovité materiály, ale aj para gumy, gumu Black Star, polyuretán. Teraz sme naše oddelenie výroby vybavili novým 3D frézovacím strojom s CNC riadením Numco SHG 1224.

Od júna 2024 vykonávame frézovanie plastov, gúm a neželezných kovov s možnosťou obrábania v 5 osiach! Spúšťame prevádzku nového obrábacieho centra BIESSE Rover Plast A FT 1531.

Pošlite nám dopyt

Výhody služby 3D frézovanie

 • frézovanie tvrdých materiálov, ktoré sami po novom dodávame
 • rýchlosť: výrobok nie je potreba lepiť ako napr. sendvič, je z jedného kusa
 • 3D frézovanie: posun nástroja je zaistený súčasne vo všetkých troch osiach (X/Y/Z)
 • hladší povrch obrobku

Pre porovnanie: Ako prebieha 2,5D a 3D frézovanie?

Pri 2,5D frézovaní sa nástroj pohybuje kontinuálne v ose x a y, v ose z sa nastavuje iba výška, keď fréza nie je v pohybe. Pokiaľ stroj pohybuje s frézou v ose x a y, nemôže plynule meniť osu z. Vznikajú tak „schodky“ na frézovanom materiáli. Naopak frézovací router môže pohybovať pri 3D frézovaní frézou vo všetkých troch osiach súčasne a krivky sú preto hladké.

Porovnanie 2D a 3D frézovania

Materiály, ktoré vám vyfrézujeme v 3D

 • izolanty (textit, kartit, sklotextit)
 • polyuretány
 • gumy vyšších tvrdostí (60 ᵒShA a viac)
 • plasty (obrábame dosky z polyetylénu, polypropylénu, polyvinylchloridu, teflónu, polyamidu)
Dodávame tieto typy plastových dosiek
Materiál Tvrdosť (shore D) Objednávací kód

PE 1000

60 11238

PE 500

65 11242

PE-HD

65 11241

PP

72 11243

PVC

82 11244

PTFE

54 05831

ABS

78 11253

PA6

80 11245

PC

80 12310

Frézujeme tieto tvary:

 • zahĺbenie (napr. pre zapustenie skrutiek)
 • „kapsy“ (dutiny rôznych tvarov)
 • 3D tvary/krivky

Príklady výrobkov:

 • logá, fasádne prvky, štítky
 • modely, formy, šablóny
 • kazety na stavebné účely i reklamu

Vyfrézujeme vám požadované tvary v kusoch i sériách. Na prípravu programov používame profesionálne CAD/CAM systémy.

Využite našu novú službu - obráťte sa na naše zákaznícke oddelenie. Pripravíme vám kalkuláciu alebo zaistíme aj vzorku!

Vyžiadajte si vzorkovník 9 najžiadanejších plastových dosiek, ktoré upravujeme aj pomocou frézovania.

Proces frézovania