GUMEX, sme rodinná firma

Našu firmu sme vybudovali z ničoho. Firma je spojená s našimi životmi, my sa nikdy neprestaneme usilovať o to, aby naše služby boli potrebné pre našich zákazníkov a na špičkovej úrovni.

Čo rodinná firma znamená pre našich zákazníkov a dodávateľov?

Ciele rodiny majiteľov sú dlhodobé a smerujú k udržateľnej prosperite celej firmy a jej zamestnancov v dlhodobom horizonte.

  • Nemeníme naše obchodné plány ani neodkladáme investície podľa globálnych investičných stratégií a situácie na burze, či v iných regiónoch.
  • Neschovávame sa za nečitateľnú majetkovú štruktúru a ako konatelia firmy nesieme aj osobnú zodpovednosť za zdravú finančnú situáciu firmy.
  • Prichádzajúci zisk je pre nás potvrdením vysokej kvality našich služieb a ocenením práce našich zamestnancov od našich zákazníkov. Zisk z našich predajov investujeme späť do našej spoločnosti.

Čo rodinná firma znamená pre našich zamestnancov?

Vedenie spoločnosti je k dispozícii priamo v Čechách. Naše pobočky nepredstavujú iba maličké koliesko v ohromnom európskom alebo svetovom súkolesí nadnárodné korporácie. Skvelý nápad si tak môže ľahko nájsť cestu až k vedeniu spoločnosti.

  • Môžeme meniť náš web, formuláre, názvy katalógov presne podľa potrieb českých a slovenských zákazníkov, nie sme obmedzení na obyčajnú lokalizáciu globálnej šablóny.
  • Majitelia osobne strategicky riadia život vo firme. Osobne sa angažujú ako mentori a lídri pre vyšší a stredný manažment a spoločne s manažérmi firmy riešia všetky plány, výzvy aj problémy na pravidelných mesačných poradách.
  • Kladieme vysoký dôraz na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov, rešpektujeme pracovnú dobu a dovolenku. 
  • Naša rodinná atmosféra neznamená, že rodina majiteľov je k dispozícii 24 hodín denne. S niektorými majiteľmi sa naši zamestnanci nemusia vôbec stretnúť. Sme už tak veľkí, že to nie je vždy možné. Na druhú stranu sme už vďaka našej veľkosti dokázali opustiť prístup zväzujúceho rodičovského dohľadu. Odovzdali sme veľkú časť kompetencií do rúk manažmentu, ktorý má dostatok právomocí k samostatnému rozhodovaniu. Dôverujeme našim manažérom a vďaka ich práci sa môžeme sústrediť na strategickú prácu pre ďalší rozvoj firmy.

Jan Sedláček, Dušan Sedláček, Jana Lagová a Libor Sedláček - majitelia společnosti GUMEX