Firemná filozofia

Naša vízia 

Aj vďaka maličkostiam pomôžeme zmeniť svet i seba k lepšiemu.

Naša misia 

Realizujeme funkčné a spoľahlivá high-tech riešenia, ktoré našim zákazníkom umožňujú bezproblémovo používať svoje zariadenia.

Naše hodnoty

Poctivosť

  • všetko sa snažíme robiť najlepšie, ako je to možné - odborne, efektívne, zodpovedne a nepoľavíme z toho
  • očakávame a vyžadujeme rovnaký prístup aj po našich zamestnancoch a obchodných partneroch

Systém a poriadok v našej práci

  • spoľahlivo fungujúce väzby medzi ľuďmi, strojmi a toky informácií sú pre nás rozhodujúce
  • priebežná kontrola je zárukou bezchybnej produkcie

Vývoj

  • dbáme, aby sa prvky nášho systému (sortiment, služby, ľudia, uplatnenie našich výrobkov v praxi) stále vyvíjali a zlepšovali
  • rozvoj našej firmy je plynulý, s ohľadom na uplatnenie najpokrokovejších dostupných technológií