Dobre zladený pracovný tím

Dobre zladený pracovný tím - to je nielen náš vnútorný cieľ, ale aj záruka kvalitných služieb pre našich zákazníkov.

Na osobnej zodpovednosti našich zamestnancov z radov špecialistov predaja, marketingu, nákupu, ale aj skladníkov, obchodných zástupcov a fakturantiek je postavená celá existencie našej firmy.
Pri výbere nových pracovníkov aj vyhodnocovanie súčasných zamestnancov sa zameriavame na odvedené výsledky práce každého jednotlivca, a preto nových členov do svojho tímu vyberáme veľmi starostlivo. Je pre nás veľmi dôležité, aby naši zamestnanci súhlasili s firemnou filozofiou, kultúrou a sami prispievali svojou osobnosťou k jej dotváraniu.

V súčasnosti naša spoločnosť, vrátane slovenskej dcérskej spoločnosti, zamestnáva viace než 125 zamestnancov.

Pre nás, majiteľov firmy, sú zamestnanci tým najcennejším pokladom a vzájomná spolupráca je postavená na dôvere a ochote si pomáhať.
Prajeme si, aby značka GUMEX bola nielen symbolom kvality, ale aj vyjadrením ochoty k dialógu a v čo najlepšiu vzájomnú spoluprácu s dodávateľmi i odberateľmi.

Ak zdieľate aj Vy toto presvedčenie, máte o dôvod viac, prečo sa u nás uchádzať o prácu.

Vopred ďakujeme za prejavený záujem.

Vedenie spoločnosti GUMEX, spol. s r.o. a GUMEX SK, spol. s r.o.