Ako uspieť?

Nájsť a získať dobrú prácu nie je ľahké. Dôležité je stále na sebe pracovať, využívať príležitosti a hlavne veriť, že to dosiahnete. Zmena zamestnania patrí medzi záťažové situácie. Každý potrebuje tu a tam poradiť, podporiť, vyrozprávať sa. Nebuďte v tom sám (sama). Ponúkam Vám niekoľko otázok, ktorých zodpovedanie Vám pomôže k úspechu.


1. Čo chcem dosiahnuť? Akú pozíciu chcem získať?
Skončili ste školu alebo uvažujete o zmene zamestnania? Skôr ako sa pustíte do hľadania práce, ujasnite si, čo chcete vo svojej profesijnej kariére aj v živote dosiahnuť.
Predstavte si, ako by ste chceli žiť a pracovať za 5 rokov, za 10 rokov ... Ktoré pozície by pre Vás boli najvhodnejšie? Na papier podrobne popíšte Vašu predstavu.


2. Aké vlastnosti, zručnosti a vedomosti majú úspešní ľudia na tejto pozícii? Ako som na tom ja?
List papiera rozdeľte zvislou čiarou na dve polovice. Vľavo podrobne popíšte, úspešného človeka na vašej vysnívanej pozícii. Na pravú polovicu napíšte svoju charakteristiku.


3. Ktoré moje silné stránky mi pomôžu pozíciu dosiahnuť? Ktoré moje slabé stránky ma budú na ceste brzdiť?
Vo Vašom popise červenou podčiarknite Vaše silné stránky a modrou zakrúžkujte Vaše slabé stránky. Premýšľajte o tom!


4. Čo mám robiť, aby som prácu získal?
Najdôležitejšie je Vaše rozhodnutie. Chcem dobrú prácu! Keď budete veľmi chcieť a veriť v úspech, dosiahnete svojho. Stanovte si predbežný čas zmeny.


5. Kedy mám začať?
Začnite hneď!


6. Kto mi pomôže?
Nebojte sa o Vašich snoch hovoriť s vašimi spoľahlivými priateľmi. Môžete získať podporu, radu aj cenné a prekvapivé kontakty. Nezabudnite: siete ľudských vzťahov už veľa ľuďom pomohli k dobrej práci aj výhodnému obchodu. Zverejnením vašich plánov sa tiež neformálne zaviažete k ich splneniu. Bude Vás to motivovať.

7. Ako mám napísať štruktúrovaný životopis (CV)?
Myslite na to, že Váš životopis bude čítať "normálny" človek. Grafická úprava a prehľadnosť sú tým prvým, čoho si všimne. Personalisti dávajú prednosť štruktúrovanému životopisu s fotografiou. Pri príprave CV buďte pravdiví, vecní a presní ako pri datovaní udalostí tak pri ich popise. Hmlisté údaje vzbudzujú nedôveru.Vhodné predlohy pre vytvorenie životopisu tiež nájdete na internete.

Nebuďte však príliš skromní. Napíšte pravdivo čokoľvek, čo Vás pomôže dobre a priaznivo charakterizovať.

Neváhajte a spojte sa s nami. Tešíme sa na Vás.

Veľa šťastia!


Štruktúra životopisu (CV) môže vyzerať takto:
Identifikačné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, kontaktná adresa, telefón, e-mail)
Rodina (stav, deti ...)
Vzdelanie (vrátane špecializácie, témy diplomovej práce)
Ďalšie vzdelávanie (kurzy, výcvik, osvedčenia)
Prax / zamestnanie (zamestnávateľ, pozícia, stručný popis práce, úspechy)
Ďalšie aktivity (spoločenská angažovanosť ...)
Zručnosti (jazyky, PC, VP, ...)
Záujmy (voľný čas)
Referencie (kontakty na predchádzajúcich nadriadených, ktorí o Vás môžu poskytnúť pracovné referencie)