Vplyv oleja na gumy

Vzájomný kontakt oleja a gumyPrečo je dôležité poznať vplyv vzájomného pôsobenia kvapaliny a gumy?
Guma väčšinou slúži ako tesniaci prvok v systéme. Je žiadúce, aby v priebehu aplikácie dochádzalo k čo najmenším zmenám v správaní gumy, pretože zvýšenie tvrdosti gumy alebo zníženie objemu tesnenia by mohlo viesť k zlyhaniu funkcie tesnenia. Potom to následne môže spôsobiť zlyhanie stroja a v najhoršom prípade zranenie alebo ekologickú haváriu.

Čo je najčastejšou príčinou zväčšovania objemu gumy, tzv. napúčania?
Hlavným dôvodom je tzv. „pohlcovanie“ kvapaliny (napr. chladiacej kvapaliny, oleja, vody a pod.) samotnou gumou.

Čo je naopak následkom „napúčania“ gúm?
Dochádza najmä k zmenám v materiáli:
a) objemu danej gumy (zmenšenie alebo zväčšenie)
b) tvrdosti tejto gumy (zmäkčenie alebo stvrdnutie)

Kde výrobcovia gúm definujú ich správanie pri kontakte s kvapalinou?
Väčšinou tieto informácie nájdete v Technickej dokumentácii pri danej gume.

Zistíte tu napr.:

 • typ oleja, v ktorom bola guma testovaná
 • podmienky testovania
 • zmenu tvrdosti po skúške
 • zmenu objemu po skúške

Príklad: detailný pohľad na výsledky testovania gumy P9540 ohľadom napučania

Vzájomný kontakt oleja a gumy - príkladAko testovanie vyššieho rizika z dôvodu napučania prebieha?

1. Pri vzorke konkrétnej gumy je zistená tvrdosť a hmotnosť.
2.Vzorka je na definovanú dobu ponorená do testovaného oleja, zahriateho na vopred danú teplotu.
3. Potom dôjde k opätovnému premeraniu tvrdosti a hmotnosti.
(Pozn.: Podmienky a parametre tejto skúšky musia zodpovedať platným normám, napr. ČSN ISO 1817; výdrž v týchto podmienkach sa testuje napríklad po dobu 72 hodín).

Ako správne posúdiť výsledok merania?

 • Nepatrným zväčšením objemu a znížením tvrdosti dôjde v tesnení k zvýšeniu jeho izolačných vlastností.
 • Limit odolnosti gumy proti objemovému napučaniu je v statických aplikáciách cca 15-20%, v dynamických aplikáciách cca 5 %.

Testovanie u dodávateľa gúm z našej ponuky
Z nášho sortimentu sme vybrali 10 gúm a podrobili ich testovaniu u renomovaného výrobcu gúm - rakúskej spoločnosti Semperit AG Holding. Za predpísaných podmienok boli v kontakte s 10 typmi priemyselných olejov (napr. s prevodovým, motorovým, ložiskovým, transformátorovým, hydraulickým a silikónovým).

Výsledné zistenie zmien tvrdosti a objemu gumy po kontakte s olejmi v spoločnosti Semperit

 • Potvrdilo sa, že gumy iných typov (teda nie také, ktoré sú označované ako olejuvzdorné), ale napr. gumy oteruvzdorné, paragumy, gumy odolné poveternostným vplyvom alebo silikónové) nie sú vhodné pre vzájomnú interakciu so syntetickým olejom.
 • Veľmi dobré výsledky v teste dosiahla guma guma P559 z NBR, ktorá je vhodná na kontakt s väčšinou alifatických a aromatických olejov a P9540 so zmesou NBR–SBR (vhodná na kontakt s olejmi i benzínom). Ide o najpredávanejšiu olejovzdornú gumu v našom sortimente.
 • Najlepšie hodnoty v rámci tohto testovania vykázala guma FKM 6000 z fluorelastomeru, ktorá vyniká tiež teplotnou odolnosťou (až +200 °C) aj odolnosťou voči väčšine chemikálií. Jej nevýhodou je však vysoká obstarávacia cena (cca 16 × vyššia v porovnaní s cenou gumy P9540).

Ďalšie porovnanie - testovania gumy, dovezenej od ázijského producenta, a gumy P9540, vyrábanej priamo v spoločnosti Semperit, Rakúsko

Výsledok:
Guma ázijského pôvodu napučala počas testovania na 106% svojho pôvodného objemu, guma z výroby Semperit iba o 12%. Na prvý pohľad sú zrejmé aj zmeny výsledného vzhľadu, pri prvej vzorke došlo dokonca k natrhnutiu obvodu testovanej gumy.

Vzájomný kontakt oleja a gumy - výsledok

Odporúčania našim zákazníkom:
Poznáte zloženie, typ oleja, ktorý používate a bude pôsobiť na tesniace prvky z uvažovanej gumy?

Povedzte nám ho, uveďte aj teplotu tohto média, pošlite katalógový či bezpečnostný list oleja (v anglickom jazyku). Pošleme ho priamo dodávateľovi gumy, ktorý sa k vhodnosti gumy pre konkrétny olej vyjadrí. Alebo prípadne odporučí náhradný typ gumy, ktorú by bolo možné pre uvedený olej použiť.

Tip: Ak viete, že na gumu bude pôsobiť určitá chemikália, zašlite nám jej katalógový list v angličtine. Taktiež uveďte jej koncentráciu, ktorá býva pre posúdenie vhodnosti kontaktu chemikálie s určitým typom gumy veľmi dôležitá.

Vzájomný kontakt oleja a gumyPrečo je dôležité poznať vplyv vzájomného pôsobenia kvapaliny a gumy?
Guma väčšinou slúži ako tesniaci prvok v systéme. Je žiadúce, aby v priebehu aplikácie dochádzalo k čo najmenším zmenám v správaní gumy, pretože zvýšenie tvrdosti gumy alebo zníženie objemu tesnenia by mohlo viesť k zlyhaniu funkcie tesnenia. Potom to následne môže spôsobiť zlyhanie stroja a v najhoršom prípade zranenie alebo ekologickú haváriu.

Čo je najčastejšou príčinou zväčšovania objemu gumy, tzv. napúčania?
Hlavným dôvodom je tzv. „pohlcovanie“ kvapaliny (napr. chladiacej kvapaliny, oleja, vody a pod.) samotnou gumou.

Čo je naopak následkom „napúčania“ gúm?
Dochádza najmä k zmenám v materiáli:
a) objemu danej gumy (zmenšenie alebo zväčšenie)
b) tvrdosti tejto gumy (zmäkčenie alebo stvrdnutie)

Kde výrobcovia gúm definujú ich správanie pri kontakte s kvapalinou?
Väčšinou tieto informácie nájdete v Technickej dokumentácii pri danej gume.

Zistíte tu napr.:

 • typ oleja, v ktorom bola guma testovaná
 • podmienky testovania
 • zmenu tvrdosti po skúške
 • zmenu objemu po skúške

Príklad: detailný pohľad na výsledky testovania gumy P9540 ohľadom napučania

Vzájomný kontakt oleja a gumy - príkladAko testovanie vyššieho rizika z dôvodu napučania prebieha?

1. Pri vzorke konkrétnej gumy je zistená tvrdosť a hmotnosť.
2.Vzorka je na definovanú dobu ponorená do testovaného oleja, zahriateho na vopred danú teplotu.
3. Potom dôjde k opätovnému premeraniu tvrdosti a hmotnosti.
(Pozn.: Podmienky a parametre tejto skúšky musia zodpovedať platným normám, napr. ČSN ISO 1817; výdrž v týchto podmienkach sa testuje napríklad po dobu 72 hodín).

Ako správne posúdiť výsledok merania?

 • Nepatrným zväčšením objemu a znížením tvrdosti dôjde v tesnení k zvýšeniu jeho izolačných vlastností.
 • Limit odolnosti gumy proti objemovému napučaniu je v statických aplikáciách cca 15-20%, v dynamických aplikáciách cca 5 %.

Testovanie u dodávateľa gúm z našej ponuky
Z nášho sortimentu sme vybrali 10 gúm a podrobili ich testovaniu u renomovaného výrobcu gúm - rakúskej spoločnosti Semperit AG Holding. Za predpísaných podmienok boli v kontakte s 10 typmi priemyselných olejov (napr. s prevodovým, motorovým, ložiskovým, transformátorovým, hydraulickým a silikónovým).

Výsledné zistenie zmien tvrdosti a objemu gumy po kontakte s olejmi v spoločnosti Semperit

 • Potvrdilo sa, že gumy iných typov (teda nie také, ktoré sú označované ako olejuvzdorné), ale napr. gumy oteruvzdorné, paragumy, gumy odolné poveternostným vplyvom alebo silikónové) nie sú vhodné pre vzájomnú interakciu so syntetickým olejom.
 • Veľmi dobré výsledky v teste dosiahla guma guma P559 z NBR, ktorá je vhodná na kontakt s väčšinou alifatických a aromatických olejov a P9540 so zmesou NBR–SBR (vhodná na kontakt s olejmi i benzínom). Ide o najpredávanejšiu olejovzdornú gumu v našom sortimente.
 • Najlepšie hodnoty v rámci tohto testovania vykázala guma FKM 6000 z fluorelastomeru, ktorá vyniká tiež teplotnou odolnosťou (až +200 °C) aj odolnosťou voči väčšine chemikálií. Jej nevýhodou je však vysoká obstarávacia cena (cca 16 × vyššia v porovnaní s cenou gumy P9540).

Ďalšie porovnanie - testovania gumy, dovezenej od ázijského producenta, a gumy P9540, vyrábanej priamo v spoločnosti Semperit, Rakúsko

Výsledok:
Guma ázijského pôvodu napučala počas testovania na 106% svojho pôvodného objemu, guma z výroby Semperit iba o 12%. Na prvý pohľad sú zrejmé aj zmeny výsledného vzhľadu, pri prvej vzorke došlo dokonca k natrhnutiu obvodu testovanej gumy.

Vzájomný kontakt oleja a gumy - výsledok

Odporúčania našim zákazníkom:
Poznáte zloženie, typ oleja, ktorý používate a bude pôsobiť na tesniace prvky z uvažovanej gumy?

Povedzte nám ho, uveďte aj teplotu tohto média, pošlite katalógový či bezpečnostný list oleja (v anglickom jazyku). Pošleme ho priamo dodávateľovi gumy, ktorý sa k vhodnosti gumy pre konkrétny olej vyjadrí. Alebo prípadne odporučí náhradný typ gumy, ktorú by bolo možné pre uvedený olej použiť.

Tip: Ak viete, že na gumu bude pôsobiť určitá chemikália, zašlite nám jej katalógový list v angličtine. Taktiež uveďte jej koncentráciu, ktorá býva pre posúdenie vhodnosti kontaktu chemikálie s určitým typom gumy veľmi dôležitá.

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?

Produkty z článku