Samolepky 3M

Okrem obvyklých samolepiek, ktorých základné typy aj vzájomné rozdiely nájdete v našej porovnávacej tabuľke, používame tiež 3M samolepky, najčastejšie 3M 468 MP a 3M 9448A. Ide najmä o prípady:

 • väčších zákaziek,
 • odporúčanie konštruktérov zákazníka,
 • konkrétnej požiadavky zákazníka na základe jeho predchádzajúcej spokojnosti s určitým typom samolepiacej vrstvy.

Samolepky 3M

Pomocousamolepky 3M vybavujeme samolepiacou vrstvou:

- materiál zákazníka alebo z GUMEXU, ktorý ďalej spracovávame vo výrobe:

 • Robíme výseky do tvarových výrobkov v samolepiacom prevedení – tie tvoria 95% podiel všetkých lepiacich zákaziek.
 • Z polepeného materiálu vytvárame výrobky podľa presnej špecifikácie zákazníka pomocou technológie KISS CUTTING, tzn. nasekávanie dielov na samolepke, na výsekovom lise, plotri, výnimočne aj vodnom lúči (takto režeme polepený materiál vo veľkej hrúbke pre výplne do mobilných kufrov na náradie alebo montážnych boxov).

- materiál zákazníka alebo z nášho sortimentu, ktorý polepíme bez ďalších úprav:

 • Ide iba o cca 5% všetkých zákaziek lepenia.

Samolepky 3M


Príklady konkrétnych materiálov z nášho sortimentu, ktoré polepujeme samolepkou 3M 468 MP a 3M 9448A :

Dokážeme odborne aplikovať aj ďalšie samolepky zo sortimentu 3M, ako napríklad:

 • 3M 9731 s PET mriežkou: na fixáciu profilov zo silikónu
 • 3M 9088: pre polep materiálu v nábytkárskom priemysle

Samolepky 3M

Príklady materiálov zákazníka, na ktorý sme nanášali samolepku 3M:

 • koženka, koža
 • gumae
 • teflón
 • špeciálne materiály

Na čo sa nás zákazníci najčastejšie pýtajú:

Ako máme pripraviť vlastný materiál na polepenie samolepkou 3M v GUMEXU?

1. Podkladový materiál k nám stačí iba dodať, nie je potrebné ho nijako upravovať. Naši montéri výroby ho vždy sami odmastia a testujú jeho priľnavosť pomocou obvyklých samolepek z našeho sortimentu.

2. Vzorku materiálu s aplikovanou samolepkou odovzdávame zákazníkovi na otestovanie pri finálnej aplikácii na potrebnom mieste.

3. Pokiaľ je zákazník spokojný, naši montéri výroby vykonajú zákazku.

4. Ak potrebuje zákazník ešte silnejšiu priľnavosť alebo iné vlastnosti polepeného materiálu, odporučíme samolepku 3M, ktorá je vo vyššej cenovej úrovni ako štandardné samolepky. Vyrobíme skúšobné vzorky, odovzdávame zákazníkovi na otestovanie.
Rovnako v prípade väčšej zákazky (500 ks a viac) zasielame automaticky vzorku materiálu na polepenie výrobcovi samolepky 3M, ktorý vykoná test priľnavosti a odporučí najvhodnejší typ samolepky práve pre tento konkrétny materiál.

Samolepky 3M


Môže si zákazník priniesť okrem vlastného materiálu na polepenie aj svoju samolepku? Za akých podmienok prebehne lepenie?

1. Potrebujeme mať k dispozícii technický list k samolepke a taktiež technologický postup na použitie a nanášanie samolepky.

2. Polepený materiál otestujeme v našom výrobnom oddelení, zákazníkovi odovzdávame na otestovanie na miesto finálnej aplikácie.

3. V prípade, že zákazník takto polepený materiál schváli, začíname polepenie a väčšinou aj následné spracovanie (vysekanie do požadovaného tvaru).

 

Prečo používate štandardne samolepky iného výrobcu (teda nie iba od 3M)?

Zvažujeme vždy pomer finálnej aplikácie a potrebnej lepivosti k cene. V praxi to znamená:

 • Štandardné samolepky sú primárne určené na montážne účely. Veľkú časť našich výrobkov tvorí práve tesnenie, teda prvok, ktorý je vložený medzi dva protikusy. Pre tieto prípady aplikácie nie je nutné používať samolepky s vyššou lepivosťou na permanentnú fixáciu. Ich cena je nižšia.
 • Pri aplikáciách, kde je požadovaná permanentná lepivosť, používame samolepky zodpovedajúcich vlastností, tomuto prevedeniu potom zodpovedá aj vyššia cena.

Samolepky 3M

Ktoré vlastnosti samolepiek 3M patria k tým najdôležitejším?

 • pracovná teplota (teplotná odolnosť)
 • priľnavosť – 72 hod pri izbovej teplote (ASTM D3330) N/mm
 • typ lepidla
 • typ nosiča
 • odolnosť proti UV a vlhkosti
 • aplikačný povrch

 Kedy zákazníkom odporučíte zvoliť namiesto štandardnej samolepky práve samolepky 3M?

 • pri polepe materiálov s ťažkou priľnavosťou, napríklad silikónu, teflónu, plastových dosiek
 • pri väčších zákazkách, kde to aj sami konštruktéri požadujú

 

A čo zaujíma GUMEX? Pýtame sa zákazníkov, na aké účely výrobky opatrené samolepkou 3M budú používať. Jedná sa o širokú škálu využitia:

 • tesnenie
 • zábrany, dorazy, ochrana predmetov pred odrením v obaloch, v ktorých sú umiestnené/premiestňované
 • podložky
 • prachotesné pásky medzi skrinkami a stenami (napr. vo vagónoch metra, vlaku, dopravných prostriedkoch)

TIP:
Využite skúsenosti našich montérov výroby s lepením náročných materiálov aj väčších zákaziek. Máme profesionálne know-how a osvedčené laminovacie technológie!

Okrem obvyklých samolepiek, ktorých základné typy aj vzájomné rozdiely nájdete v našej porovnávacej tabuľke, používame tiež 3M samolepky, najčastejšie 3M 468 MP a 3M 9448A. Ide najmä o prípady:

 • Samolepky 3Mväčších zákaziek,
 • odporúčanie konštruktérov zákazníka,
 • konkrétnej požiadavky zákazníka na základe jeho predchádzajúcej spokojnosti s určitým typom samolepiacej vrstvy.

Pomocou samolepky 3M vybavujeme samolepiacou vrstvou:

- materiál zákazníka alebo z GUMEXU, ktorý ďalej spracovávame vo výrobe:

 • Robíme výseky do tvarových výrobkov v samolepiacom prevedení – tie tvoria 95% podiel všetkých lepiacich zákaziek.
 • Z polepeného materiálu vytvárame výrobky podľa presnej špecifikácie zákazníka pomocou technológie KISS CUTTING, tzn. nasekávanie dielov na samolepke, na výsekovom lise, plotri, výnimočne aj vodnom lúči (takto režeme polepený materiál vo veľkej hrúbke pre výplne do mobilných kufrov na náradie alebo montážnych boxov).

- materiál zákazníka alebo z nášho sortimentu, ktorý polepíme bez ďalších úprav:

 • Ide iba o cca 5% všetkých zákaziek lepenia.


Príklady konkrétnych materiálov z nášho sortimentu, ktoré polepujeme samolepkou 3M 468 MP a 3M 9448A :

Dokážeme odborne aplikovať aj ďalšie samolepky zo sortimentu 3M, ako napríklad:

 • 3M 9731 s PET mriežkou: na fixáciu profilov zo silikónu
 • 3M 9088: pre polep materiálu v nábytkárskom priemysle

Príklady materiálov zákazníka, na ktorý sme nanášali samolepku 3M:

 • Samolepky 3Mkoženka, koža
 • gumae
 • teflón
 • špeciálne materiály

Na čo sa nás zákazníci najčastejšie pýtajú:

Ako máme pripraviť vlastný materiál na polepenie samolepkou 3M v GUMEXU?

1. Podkladový materiál k nám stačí iba dodať, nie je potrebné ho nijako upravovať. Naši montéri výroby ho vždy sami odmastia a testujú jeho priľnavosť pomocou obvyklých samolepek z našeho sortimentu.

2. Vzorku materiálu s aplikovanou samolepkou odovzdávame zákazníkovi na otestovanie pri finálnej aplikácii na potrebnom mieste.

3. Pokiaľ je zákazník spokojný, naši montéri výroby vykonajú zákazku.

4. Ak potrebuje zákazník ešte silnejšiu priľnavosť alebo iné vlastnosti polepeného materiálu, odporučíme samolepku 3M, ktorá je vo vyššej cenovej úrovni ako štandardné samolepky. Vyrobíme skúšobné vzorky, odovzdávame zákazníkovi na otestovanie.
Rovnako v prípade väčšej zákazky (500 ks a viac) zasielame automaticky vzorku materiálu na polepenie výrobcovi samolepky 3M, ktorý vykoná test priľnavosti a odporučí najvhodnejší typ samolepky práve pre tento konkrétny materiál.

Samolepky 3M
Môže si zákazník priniesť okrem vlastného materiálu na polepenie aj svoju samolepku? Za akých podmienok prebehne lepenie?

1. Potrebujeme mať k dispozícii technický list k samolepke a taktiež technologický postup na použitie a nanášanie samolepky.

2. Polepený materiál otestujeme v našom výrobnom oddelení, zákazníkovi odovzdávame na otestovanie na miesto finálnej aplikácie.

3. V prípade, že zákazník takto polepený materiál schváli, začíname polepenie a väčšinou aj následné spracovanie (vysekanie do požadovaného tvaru).

 

Prečo používate štandardne samolepky iného výrobcu (teda nie iba od 3M)?

Zvažujeme vždy pomer finálnej aplikácie a potrebnej lepivosti k cene. V praxi to znamená:

 • Štandardné samolepky sú primárne určené na montážne účely. Veľkú časť našich výrobkov tvorí práve tesnenie, teda prvok, ktorý je vložený medzi dva protikusy. Pre tieto prípady aplikácie nie je nutné používať samolepky s vyššou lepivosťou na permanentnú fixáciu. Ich cena je nižšia.
 • Pri aplikáciách, kde je požadovaná permanentná lepivosť, používame samolepky zodpovedajúcich vlastností, tomuto prevedeniu potom zodpovedá aj vyššia cena.

 

Samolepky 3MKtoré vlastnosti samolepiek 3M patria k tým najdôležitejším?

 • pracovná teplota (teplotná odolnosť)
 • priľnavosť – 72 hod pri izbovej teplote (ASTM D3330) N/mm
 • typ lepidla
 • typ nosiča
 • odolnosť proti UV a vlhkosti
 • aplikačný povrch

 Kedy zákazníkom odporučíte zvoliť namiesto štandardnej samolepky práve samolepky 3M?

 • pri polepe materiálov s ťažkou priľnavosťou, napríklad silikónu, teflónu, plastových dosiek
 • pri väčších zákazkách, kde to aj sami konštruktéri požadujú

 

A čo zaujíma GUMEX? Pýtame sa zákazníkov, na aké účely výrobky opatrené samolepkou 3M budú používať. Jedná sa o širokú škálu využitia:

 • tesnenie
 • zábrany, dorazy, ochrana predmetov pred odrením v obaloch, v ktorých sú umiestnené/premiestňované
 • podložky
 • prachotesné pásky medzi skrinkami a stenami (napr. vo vagónoch metra, vlaku, dopravných prostriedkoch)

TIP:
Využite skúsenosti našich montérov výroby s lepením náročných materiálov aj väčších zákaziek. Máme profesionálne know-how a osvedčené laminovacie technológie!

Produkty z článku