Rozhovor s riaditeľom výroby Petrom Všetulom v marci 2020

Peter Všetula riaditeľ výroby Výrobný riaditeľ riadi, koordinuje a kontroluje výrobný proces. Podieľa sa na tvorbe plánu výroby a zabezpečuje jeho plnenie. Zaisťuje technologický a technický rozvoj.
Zodpovedá za zavádzanie nových výrobkov i procesov do výroby. Čo považuje riaditeľ našej výroby Peter Všetula za veľkú výzvu? Čomu dáva prednosť pri vedení celého
výrobného kolektívu? O všetkom sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Peter, vyštudoval si vysokú školu s elektrotechnickým zameraním. Pomohlo ti tvoje vzdelanie nejakým spôsobom pri práci v našom odlišnom odbore?
„Gumarina“ je v podstate technický odbor a vyžaduje technického ducha. Štúdium na vysokej škole vždy smerovalo k matematickému a logickému mysleniu, ale využívam napríklad aj znalosť čítania technických výkresov, čo je pre moju súčasnú prácu veľmi dôležité. Pretože som mohol ku koncu štúdií už priamo pracovať na rôznych projektoch, naučilo ma to aj tímovej práci, a to teraz zvlášť oceňujem.

Časť nášho sortimentu sa priamo dotýka elektrotechniky - napr. hadice do výbušného prostredia, dielektrickej koberce atď. Skutočne som si overil, že svoje vzdelanie môžem uplatniť aj na súčasnej pozícii. Bol si úspešný už na pozícii nákupcu, a to najmä vďaka technickej zdatnosti a komunikatívnosti tak voči dodávateľom, ako aj kolegom z predajného oddelenia. Špecializoval si sa na profily a našu ponuku si dokázal lepšie riadiť nielen z hľadiska skladových zásob, ale aj šírky sortimentu. Preto ti vedenie našej firmy ponúklo možnosť postúpiť na pozíciu riaditeľa výroby. V čom vidíš hlavnú náplň tejto pozície?
Spolupracujem s vedením spoločnosti na strategickom riadení výroby. Pripravujem analýzy a správy o stave výroby, ktoré slúžia ako zdroj informácií pre ďalší rozvoj výroby, či už sa jedná o zavádzanie nových technológií, alebo zlepšovanie procesov. A samozrejme každá výroba má plány, ktoré je nutné dodržiavať, kontrolovať a vyhodnocovať.

Na aké inovácie v technológiách a metódach uplatňovaných v oddeleniach výroby sa v najbližšej dobe môžu naši zákazníci tešiť?
Hoci veľkú časť našich výrobkov predstavuje zákazková výroba, venujeme sa oproti minulosti zvýšenou mierou sériovým zákazkám, ktoré sme našim zákazníkom cenovo zatraktívnili. Najnovšie sme upravili časový rámec pre zvýhodnené zákazky a zahrnuli do nich všetky naše pracoviská. V tomto roku tiež uvažujeme o rozšírení našich výrobných možností o 3D frézovanie. Stále pracujeme na inováciách a snažíme sa do výroby priebežne zavádzať nové technológie a pracovné postupy.

Čo ti pripadá na tvojej práci najťažšie? 
Momentálne je pre mňa najväčšou výzvou práca s ľuďmi. Na nákupnom oddelení som bol zvyknutý pracovať ako časť nákupného tímu, teraz som sám v pozícii vedúceho tímu. Avšak ak prácu s ľuďmi nepovažujete za "nutné zlo", ale ako na kľúč k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti.

Dávaš prednosť samostatnej práci, presadzovaniu vlastných myšlienok a vízií, alebo pravidelnej spolupráci s vedúcimi výroby a skôr operatívnemu spôsobu riadenia?
Moje zamestnanie je hlavne o tímovej práci. Preferujem teda spoluprácu s vedúcimi výroby a operatívny spôsob riadenia. Nie vždy sa ale na všetkom zhodneme jednomyseľne a je
potreba urobiť finálne rozhodnutie, a od toho som tu ja. Avšak mám to šťastie, že pracujem so skvelým tímom, ktorý moje rozhodnutia rešpektuje.

Peter Všetula riaditeľ výroby

Znie to pekne, ale v každej profesii je niečo, čo je obzvlášť ťažké. Ako sa ti darí motivovať pracovníkov výroby, aby minimalizovali počet chýb?
Vo výrobe na jednotlivých pracoviskách uplatňujeme metódu 5S*, vďaka ktorej sa nám darí zvýšiť efektivitu a znížiť počet potencionálnych chýb. Keď už sa napriek tomu nejaká chyba vyskytne, snažíme sa z nej poučiť a aplikovať nápravné opatrenia v daných postupoch.

Je pre našich montérov aj operátorov CNC strojov a vodného lúča ťažké používať pri práci predpísané ochranné prostriedky?
Na bezpečnosť našich pracovníkov výroby kladieme veľký dôraz, pretože montáže často prebiehajú v prašných, horúcich a veľmi
vychladených priestoroch, vo výškach, alebo vo výrobe sa používajú lepidlá a vznikajú chemické výpary. Preto majú všetci zamestnanci výroby k dispozícii potrebné pracovné pomôcky. Skôr je ťažké ich naučiť, aby tieto pomôcky používali automaticky, bez mojich pripomienok. 

Máš v tej každodennej rutine včasného spracovania všetkých požiadaviek výroby ešte vôbec čas tiež na podporu kreativity svojich spolupracovníkov?
Som rád za každý nápad na akékoľvek zlepšenie vo výrobnom oddelení. Cením si kolegov, ktorí pri práce premýšľajú a nevykonávajú ju iba dlhodobo naučeným spôsobom. Na tieto dobré nápady a podnety si čas vždy nájdem.

Viem, že jazdíš rád na veľtrhy. Darí sa ti inšpiráciu, ktorú tam získaš, uplatniť aj v našej výrobe?
Veľtrhy sú pre mňa ideálnym zdrojom informácií a inšpirácií. Človek potom nestráca prehľad o aktuálnych novinkách a trendoch. Pri následnej diskusii s vystavujúcimi sa
inšpirujem aj ich odporúčaniami a postupmi. Typickým príkladom môže byť použitie vhodného typu lepidla na naše produkty. 

Aké ďalšie profesionálne zručnosti by si si rád osvojil?
Vzhľadom k tomu, že som na novej pozícii necelý rok, tak na sebe pozorujem, že mám ešte rezervu pre zlepšenie v oblasti ekonomických znalostí. Ekonomike sa na škole technického zamerania nevenovalo príliš veľa priestoru. Rád by som si ešte osvojil zručnosť predvídať, ako sa budú vyvíjať potreby našich zákazníkov v blízkej budúcnosti, na ktoré budeme musieť v našej výrobe správne reagovať.

Zdieľame spoločne záľubu v pití zeleného čaju. Ale počula som, že vraj tiež skvele varíš. Prezraď, čím sa pritom prevažne riadiš: dbáš rovnako ako v práci na striktné dodržiavanie vopred daného výrobného postupu s konkrétnymi ingredienciami, alebo popustíš uzdu fantázii a baví ťa skôr experimentovať?
Varenie má jeden hlavný cieľ - aby jedlo chutilo. Pri príprave pokrmov existujú postupy, ktoré sú predchádzajúcimi generáciami preverené a používajú sa dodnes. Avšak ako sa hovorí, tisíc ľudí, tisíc chutí. Aby jedlo bolo perfektné, je nutné mnohokrát popustiť uzdu fantázii, odpútať sa od zažitých postupov a drobnými úpravami ingrediencií dotiahnuť pokrm k dokonalosti. A tým sa v podstate riadim nielen pri varení.

Dušan Sedláček riaditeľ Gumexu

Peter Všetula riaditeľ výroby Výrobný riaditeľ riadi, koordinuje a kontroluje výrobný proces. Podieľa sa na tvorbe plánu výroby a zabezpečuje jeho plnenie. Zaisťuje technologický a technický rozvoj.
Zodpovedá za zavádzanie nových výrobkov i procesov do výroby. Čo považuje riaditeľ našej výroby Peter Všetula za veľkú výzvu? Čomu dáva prednosť pri vedení celého
výrobného kolektívu? O všetkom sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Peter, vyštudoval si vysokú školu s elektrotechnickým zameraním. Pomohlo ti tvoje vzdelanie nejakým spôsobom pri práci v našom odlišnom odbore?
„Gumarina“ je v podstate technický odbor a vyžaduje technického ducha. Štúdium na vysokej škole vždy smerovalo k matematickému a logickému mysleniu, ale využívam napríklad aj znalosť čítania technických výkresov, čo je pre moju súčasnú prácu veľmi dôležité. Pretože som mohol ku koncu štúdií už priamo pracovať na rôznych projektoch, naučilo ma to aj tímovej práci, a to teraz zvlášť oceňujem.

Časť nášho sortimentu sa priamo dotýka elektrotechniky - napr. hadice do výbušného prostredia, dielektrickej koberce atď. Skutočne som si overil, že svoje vzdelanie môžem uplatniť aj na súčasnej pozícii. Bol si úspešný už na pozícii nákupcu, a to najmä vďaka technickej zdatnosti a komunikatívnosti tak voči dodávateľom, ako aj kolegom z predajného oddelenia. Špecializoval si sa na profily a našu ponuku si dokázal lepšie riadiť nielen z hľadiska skladových zásob, ale aj šírky sortimentu. Preto ti vedenie našej firmy ponúklo možnosť postúpiť na pozíciu riaditeľa výroby. V čom vidíš hlavnú náplň tejto pozície?
Spolupracujem s vedením spoločnosti na strategickom riadení výroby. Pripravujem analýzy a správy o stave výroby, ktoré slúžia ako zdroj informácií pre ďalší rozvoj výroby, či už sa jedná o zavádzanie nových technológií, alebo zlepšovanie procesov. A samozrejme každá výroba má plány, ktoré je nutné dodržiavať, kontrolovať a vyhodnocovať.

Na aké inovácie v technológiách a metódach uplatňovaných v oddeleniach výroby sa v najbližšej dobe môžu naši zákazníci tešiť?
Hoci veľkú časť našich výrobkov predstavuje zákazková výroba, venujeme sa oproti minulosti zvýšenou mierou sériovým zákazkám, ktoré sme našim zákazníkom cenovo zatraktívnili. Najnovšie sme upravili časový rámec pre zvýhodnené zákazky a zahrnuli do nich všetky naše pracoviská. V tomto roku tiež uvažujeme o rozšírení našich výrobných možností o 3D frézovanie. Stále pracujeme na inováciách a snažíme sa do výroby priebežne zavádzať nové technológie a pracovné postupy.

Čo ti pripadá na tvojej práci najťažšie? 
Momentálne je pre mňa najväčšou výzvou práca s ľuďmi. Na nákupnom oddelení som bol zvyknutý pracovať ako časť nákupného tímu, teraz som sám v pozícii vedúceho tímu. Avšak ak prácu s ľuďmi nepovažujete za "nutné zlo", ale ako na kľúč k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti.

Dávaš prednosť samostatnej práci, presadzovaniu vlastných myšlienok a vízií, alebo pravidelnej spolupráci s vedúcimi výroby a skôr operatívnemu spôsobu riadenia?
Moje zamestnanie je hlavne o tímovej práci. Preferujem teda spoluprácu s vedúcimi výroby a operatívny spôsob riadenia. Nie vždy sa ale na všetkom zhodneme jednomyseľne a je
potreba urobiť finálne rozhodnutie, a od toho som tu ja. Avšak mám to šťastie, že pracujem so skvelým tímom, ktorý moje rozhodnutia rešpektuje.

Peter Všetula riaditeľ výroby

Znie to pekne, ale v každej profesii je niečo, čo je obzvlášť ťažké. Ako sa ti darí motivovať pracovníkov výroby, aby minimalizovali počet chýb?
Vo výrobe na jednotlivých pracoviskách uplatňujeme metódu 5S*, vďaka ktorej sa nám darí zvýšiť efektivitu a znížiť počet potencionálnych chýb. Keď už sa napriek tomu nejaká chyba vyskytne, snažíme sa z nej poučiť a aplikovať nápravné opatrenia v daných postupoch.

Je pre našich montérov aj operátorov CNC strojov a vodného lúča ťažké používať pri práci predpísané ochranné prostriedky?
Na bezpečnosť našich pracovníkov výroby kladieme veľký dôraz, pretože montáže často prebiehajú v prašných, horúcich a veľmi
vychladených priestoroch, vo výškach, alebo vo výrobe sa používajú lepidlá a vznikajú chemické výpary. Preto majú všetci zamestnanci výroby k dispozícii potrebné pracovné pomôcky. Skôr je ťažké ich naučiť, aby tieto pomôcky používali automaticky, bez mojich pripomienok. 

Máš v tej každodennej rutine včasného spracovania všetkých požiadaviek výroby ešte vôbec čas tiež na podporu kreativity svojich spolupracovníkov?
Som rád za každý nápad na akékoľvek zlepšenie vo výrobnom oddelení. Cením si kolegov, ktorí pri práce premýšľajú a nevykonávajú ju iba dlhodobo naučeným spôsobom. Na tieto dobré nápady a podnety si čas vždy nájdem.

Viem, že jazdíš rád na veľtrhy. Darí sa ti inšpiráciu, ktorú tam získaš, uplatniť aj v našej výrobe?
Veľtrhy sú pre mňa ideálnym zdrojom informácií a inšpirácií. Človek potom nestráca prehľad o aktuálnych novinkách a trendoch. Pri následnej diskusii s vystavujúcimi sa
inšpirujem aj ich odporúčaniami a postupmi. Typickým príkladom môže byť použitie vhodného typu lepidla na naše produkty. 

Aké ďalšie profesionálne zručnosti by si si rád osvojil?
Vzhľadom k tomu, že som na novej pozícii necelý rok, tak na sebe pozorujem, že mám ešte rezervu pre zlepšenie v oblasti ekonomických znalostí. Ekonomike sa na škole technického zamerania nevenovalo príliš veľa priestoru. Rád by som si ešte osvojil zručnosť predvídať, ako sa budú vyvíjať potreby našich zákazníkov v blízkej budúcnosti, na ktoré budeme musieť v našej výrobe správne reagovať.

Zdieľame spoločne záľubu v pití zeleného čaju. Ale počula som, že vraj tiež skvele varíš. Prezraď, čím sa pritom prevažne riadiš: dbáš rovnako ako v práci na striktné dodržiavanie vopred daného výrobného postupu s konkrétnymi ingredienciami, alebo popustíš uzdu fantázii a baví ťa skôr experimentovať?
Varenie má jeden hlavný cieľ - aby jedlo chutilo. Pri príprave pokrmov existujú postupy, ktoré sú predchádzajúcimi generáciami preverené a používajú sa dodnes. Avšak ako sa hovorí, tisíc ľudí, tisíc chutí. Aby jedlo bolo perfektné, je nutné mnohokrát popustiť uzdu fantázii, odpútať sa od zažitých postupov a drobnými úpravami ingrediencií dotiahnuť pokrm k dokonalosti. A tým sa v podstate riadim nielen pri varení.

Dušan Sedláček riaditeľ Gumexu

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?